26thMay

26thMay

26thMay

 

August 10,2019

‘สส.โต’หวั่นโคราชเสียโอกาส วอนสภาฯเร่งรัดงบปี’๖๓ เริ่มสร้าง‘ทางลอดประโดก’

              “บิ๊กโต” ส.ส.พรรคชาติพัฒนา หวั่นทางลอดประโดก ล่าช้า วอนสภาฯ เร่งจัดงบให้ทันปี ๒๕๖๓ ช่วยแก้การจราจรคับคั่งและติดขัดถึงขั้นวิกฤต รวมทั้งอุบัติเหตุหนักที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หากของบไม่ทันอาจเริ่มก่อสร้างปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ รวมเวลาก่อสร้างอีก ๙๐๐ วัน

              ตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนเทศบาล (แยกประโดก) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อแก้ปัญหาจราจรคับคั่ง ในปัจจุบันจัดการจราจรด้วยไฟสัญญาณจราจร ซึ่งไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อการจราจรบนเส้นทางหลักและสายรอง ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางและติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน 

              ทั้งนี้ จากการศึกษาดังกล่าว พบแหล่งโบราณสถานตามกฎหมายฯ ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนการพัฒนาโครงการ กรมทางหลวงจึงว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด และบริษัท ธารา ไลน์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดประชุมมาแล้ว ๒ ครั้ง คือ การประชุม เพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ สำหรับการประชุมในวันนั้นเป็นการประชุมสรุปผลการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสรุปผลการศึกษาของโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวกับผลการศึกษา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างน้อยจากศูนย์กลางถนนข้างละ ๕๐๐ เมตร

              ขณะนี้ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกประโดกอยู่ระหว่างเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น ได้ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด และ บริษัท ธารา ไลน์ จำกัด ส่วนอุโมงค์ลอดทางแยกนครราชสีมา (บิ๊กซี) เคยได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๐ วงเงิน ๔๐๐ ล้านบาท แต่มีผู้คัดค้านในการทำการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรองบเพื่อศึกษา EIA และอยู่ระหว่างเสนอขอรับงบประมาณปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖

              ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘วัชรพล โตมรศักดิ์’ ซึ่งเป็นของนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา เขต ๒ พรรคชาติพัฒนา ได้ระบุข้อความว่า วันนี้ วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๓ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผมได้หารือกับประธานสภาในที่ประชุม เรื่อง ขอให้เร่งรัดงบประมาณสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกต่างระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข ๒ หรือถนนมิตรภาพ บริเวณหลัก ก.ม.ที่ ๑๕๐ (แยกประโดก) อ้นมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้

              “กราบเรียน ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่เคารพ กระผม นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา ขอหารือท่านประธาน เรื่องการสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกต่างระดับในเมืองโคราช บนทางหลวงหมายเลข ๒ หรือถนนมิตรภาพ บริเวณหลัก ก.ม.ที่ ๑๕๐ ซึ่งเป็นจุดตัดกับทางแยกถนนช้างเผือก ที่จะไป โรงพยาบาลมหาราช และทางแยกถนนสิริราชธานี ที่จะไปบ้านโคกไผ่และบ้านประโดก ต.หมื่นไวย รวมทั้ง ต.หนองกระทุ่ม ที่จะไปบรรจบกับถนนบายพาสและมอเตอร์เวย์”

              “บริเวณทางแยกนี้ มีปัญหาสภาพการจราจรคับคั่ง และติดขัดเป็นอย่างมากถึงขั้นวิกฤต มีรถวิ่งผ่านมากกว่าวันละ ๑๒๐,๐๐๐ คัน เป็นเส้นทางของรถโดยสารจากภาคอีสานตอนบนที่จะเข้าสู่สถานีขนส่งฯ มีสถานศึกษาทุกระดับ มีห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานประกอบการ และโรงแรมหลายแห่งอยู่ใกล้เคียง อีกทั้งเป็นทางแยกไปยังหมู่บ้านจัดสรรนับร้อยโครงการ รวมถึงจะเป็นทางแยกที่สำคัญในการรองรับปริมาณรถจำนวนมหาศาลจากถนนมอเตอร์เวย์ในอนาคตอันใกล้นี้”   

              “ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สำรวจ ออกแบบ และสรุปรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เรียบร้อยแล้ว ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ หรือ ๑๐ เดือนที่ผ่านมา แต่กระผมเกรงว่าจะเสี่ยงไม่ทันปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และอาจทำให้การเริ่มก่อสร้างล่าช้าไปถึงปี ๒๕๖๔ หรือ ๒๕๖๕ จากเดิมที่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี ๒๕๖๓ และใช้เวลาก่อสร้างนานเกือบ ๓ ปี กระผมจึงใคร่ขอหารือท่านประธานสภา เพื่อเร่งรัดงบประมาณสำหรับกรมทางหลวง และบรรจุเข้าในแผนเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๓ เพราะในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ภูเก็ต ก็มีอุโมงค์ลอดทางแยกนับรวมกันเป็นสิบแห่งแล้ว แต่ยังไม่มีอุโมงค์ลอดทางแยกในเมืองโคราช พี่น้องประชาชนเสียเวลาและเสียโอกาสมานานนับ ๑๐ ปี จะได้เดินทางสะดวกมากขึ้น ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งลดปัญหาและการสูญเสียจากอุบัติเหตุหนักที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ตลอดจนทำให้รถพยาบาลและรถกู้ชีพฉุกเฉินที่จะเข้าออกโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา มีความคล่องตัวมากขึ้นด้วย”

              นอกจากนี้ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ยังกล่าวว่า “ปัจจุบันมีหลายคนได้สำรวจปริมาณรถที่ผ่านแยกประโดก พบว่า วันหนึ่งมีปริมาณรถประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คัน หลายคนคงเห็นแล้วว่า แม้จะเป็นวันปกติรถก็ติดอย่างน่ากลัว และรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาลที่ต้องใช้เส้นทางนี้ก็ลำบากอย่างมาก ผมได้ปรึกษากับแขวงการทางที่ ๑ และ ๒ เขาบอกว่า ต้องการยื่นเรื่องพร้อมกันเลย ทั้งทางลอดประโดกและทางลอดแยกบิ๊กซี ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูก โครงการไหนทำได้ก่อนก็ควรจะทำ หากไปรอทั้ง ๒ โครงการ เมืองก็จะเจริญเติบโตไม่ทัน อีกทั้งงบประมาณที่ใช้ก็จะสูงขึ้นมาก”

              “ส่วนปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ถ้าปี ๒๕๖๓ มอเตอร์เวย์ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปริมาณรถที่จะมาเชื่อมต่อกับถนนเส้นหน้าโรงเรียนสุรนารี ๒ จะมาขาดช่วงบริเวรแยกประโดก ซึ่งจำนวนรถจะมีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาอีก ถ้ากรมทางหลวงยังไม่เสนอแผนของบประมาณเข้าไป นั่นหมายความว่า ปี ๒๕๖๓ ก็จะไม่มีการก่อสร้างเกิดขึ้น และจะต้องเลื่อนการก่อสร้างไปยังปีถัดไปด้วย ดังนั้น ผมจึงได้เสนอกระทรวงคมนาคมบรรจุแผนตัวนี้ เข้าสู่การพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๓ ไม่อย่างนั้นแล้วคนโคราชก็จะพลาดโอกาสไปอีกหนึ่งปี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงคมนาคมจะนำสิ่งที่ผมนำเสนอไปพิจารณา” ส.ส.พรรคชาติพัฒนา กล่าว

              ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกประโดก บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนช้างเผือก (แยกประโดก) เป็นรูปแบบทางลอด ช่องจราจรจำนวน ๖ ช่องจราจร ระยะทางรวมของโครงการ ๑,๗๕๐ เมตร ค่าก่อสร้าง ๓๙๙ ล้านบาท โดยจุดเริ่มต้นโครงการ กม.๑๔๙+๔๕๐ ทล.๒ (ประมาณโคราชชัยยางยนต์) ส่วนจุดเริ่มต้นทางลอด กม.๑๔๙+๗๕๐ ทล.๒ (บริเวณหน้าแม็คโคร) ไปสิ้นสุดทางลอดที่ กม.๑๕๐+๘๒๕ ทล.๒ (บริเวณคลังสินค้าพันธ์เกษตร) และไปสิ้นสุดโครงการที่ กม.๑๕๑+๒๐๐ ทล.๒ (บริเวณหน้าโคราชอินเตอร์มาร์ท) ช่องจราจรในทางลอด ๖ ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ ๓ ช่องจราจร) ความกว้างช่องจราจรจรละ ๓.๕๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยการจราจร กล้องวงจรปิด, เครื่องสูบน้ำ ๔ ตัว, ไฟฟ้าแสงสว่าง, ระบบดับเพลิง และป้ายบังคับป้ายเตือนด้านความปลอดภัย

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๘๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๑- วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 


807 1,404