24thJune

24thJune

24thJune

 

August 17,2019

‘เซ็นทรัลโคราช’ให้ใช้พื้นที่ฟรี ตั้งสนง.ทำพาสปอร์ตบนห้าง

            “เซ็นทรัล” ใจดี ให้พื้นที่เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้บริการตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. รองรับประชาชนได้ ๓๐๐ คนต่อวัน มุ่งหวังให้ศูนย์การค้าฯ เป็น “Center of Life” ผู้ว่าฯ โคราชยอมรับ สำนักงานแห่งใหม่สะดวกสบายมากขึ้น

            เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นายเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และประชาชนกว่า ๗๐ คน ร่วมพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ ๑๙ ของโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอีกด้วย

            นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า “สำหรับการย้ายสำนักงานฯ มาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพราะที่สำนักงานแห่งเก่าต้องปิดปรับปรุง และเราเล็งเห็นว่า จะต้องพัฒนาทั้งด้านการให้บริการ ความสะดวกสบายต่อพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของภาครัฐและเอกชน ในการบูรณาการให้บริการประชาชนกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็น SmartCity ของจังหวัดนครราชสีมา และการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอีกด้วย ”

            นางรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพีเอ็นได้สนับสนุนพื้นที่รวมขนาดกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร เปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ซึ่งเป็นเวลาก่อนศูนย์การค้าเปิด จำนวน ๓๐๐ ท่าน/วัน โดยศูนย์การค้าพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถที่สะดวกต่อการมารับบริการ ประตูทางเข้า ป้ายบอกทางพร้อมเจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง ยกเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่ามัดจำเช่าสถานที่ ค่าธรรมเนียม และค่าประกันต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียง”

            “โดยก่อนหน้านี้ เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ จัดตั้งศูนย์กลางบริการภาครัฐ หรือ Government Center และมีโอกาสได้รับใช้พี่น้องชาวโคราช ให้ได้รับความสะดวกสบาย ในการติดต่อรับบริการของภาครัฐ โดยได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากชาวโคราช ซึ่งซีพีเอ็น ไม่เพียงให้ความสำคัญในเรื่องการเป็นศูนย์รวมสินค้า และบริการที่ครบครันเท่านั้น เรามุ่งหวังให้ศูนย์การค้าของเราเป็น “Center of Life หรือศูนย์กลาง การใช้ชีวิต” สำหรับทุกคนในแต่ละชุมชนที่มีศูนย์การค้าของเราอยู่อีกด้วย”

            นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “การย้ายสำนักงาน หนังสือเดินทางครั้งนี้เป็นการย้ายสถานที่เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงชาวต่างชาติ ที่จะมาทำหนังสือเดินทาง เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมาใช้บริการที่สำนักงานหนังสือ   เดินทางชั่วคราวนครราชสีมา ซึ่งสำนักงานหนังสือ เดินทางแห่งใหม่นี้ ถือว่ามีความพร้อมในทุกๆ เรื่อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถประจำทาง หรือการนำรถส่วนตัวเข้าไปใช้บริการ ซึ่งอยู่บนศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชั้น ๓ มีสถานที่จอดรถ มีศูนย์อาหาร และแหล่งช้อปปิ้งแบบครบวงจร จึงหวังว่าพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและชาวจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับความสะดวกสบายกว่าสถานที่เดิม”

            ทั้งนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมาแห่งใหม่ ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เปิดให้บริการวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยสามารถศึกษาข้อมูลการเข้ารับบริการได้ทาง สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔- ๒๔๓๑๓๒ และ ๐๔๔-๒๔๓๑๓๓

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๘๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๐ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


34 1,550