13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

October 02,2019

นักธุรกิจเวียดนามทั่วโลกผนึกพลัง เสริมแกร่งการค้าระหว่างประเทศ

สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์ธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ ประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ ผนึกกำลังทางเศรษฐกิจ เจรจาพร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งการค้าระหว่างประเทศที่อุดรธานี

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น.วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ที่วีทีแหนมเนืองคอมมูนิตี้ สาขาบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี นายโห่ อา เหล่ง (Hau A Lenh) รองประธานและเลขาธิการแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติเวียดนาม เป็นประธานเปิดงานประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมี นายเหวียน ก๊วก เกื่อง (Nguyen Quoc Cuong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวีระพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ตัวแทนจากสมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ นักธุรกิจทั้งไทยและเวียดนาม ร่วมงาน

งานประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ (THAILAND VIETNAM INTERNATIONAL TRADING EXPAND CONFERENCE) เป็นกิจกรรมแสดงนิทรรศการสินค้า ส่งเสริมการค้าพร้อมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ สมาคมนักธุรกิจเวียดนามทั่วโลก สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนและขยายเครือข่ายทางธุรกิจครอบคลุมเรื่องการเกษตร เทคโนโลยีขั้นสูง วัฒนธรรม การบริการและการท่องเที่ยว การนำเข้าและส่งออกสินค้า ระบบการขนส่ง การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงภาคการเงิน นอกจากนั้นเพื่อแนะนำและดึงดูดนักลงทุนไทยและต่างชาติมาร่วมลงทุนที่ประเทศเวียดนาม รวมถึงประเทศเครือข่ายเวียดนามทั่วโลก

นายทอง กุลธัญวัฒน์ รองนายกสมาพันธ์ธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ และนายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางสำคัญของหน่วยงานราชการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคในอาเซียน เป็นจังหวัดที่มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีแหล่งศึกษาและท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านพักลุงโฮ ซึ่งเป็นบุคคลที่เคารพรักของชาวเวียดนามอยู่ด้วย ด้วยปัจจัยที่สำคัญเหล่านี้ จึงทำให้เกิดงานประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ในสภาวะปัจจุบันที่การดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติมีความท้ายทายยิ่งขึ้น การจับมือเป็นพันธมิตรระหว่างบริษัทที่เป็นผู้นำทางธุรกิจ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ความร่วมมือในวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จและความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคตต่อไป

การประชุมครั้งนี้ จะสามารถเสริมสร้างธุรกิจการค้า ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น ทั้งระหว่างเวียดนาม-ไทย พร้อมด้วยอีก ๒๘ ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศแถบยุโรป มองโกเลีย และแคว้นแดนต่างๆ มีการจัดบูธแสดงสินค้ากว่า ๑๐๐ บูธ ผู้ประกอบการกว่า ๕๐๐ คน ผู้แทนสมาคมธุรกิจจากประเทศเวียดนาม พร้อมด้วยสมาคมธุรกิจชาวเวียดนามจากต่างประเทศ และสมาคมธุรกิจในประเทศไทยกว่า ๑๐๐ คน ร่วมประชุม ตลอดจนพี่น้องชาวเวียดนามที่ดำเนินวิถีชีวิตในประเทศไทย ก็สามารถเข้าเยี่ยมชมงานได้เช่นกัน 

ภายในงานมีการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การสัมมนาเชิงวิชาการ การจัดแสดงสินค้า การลงนามบันทึกข้อตกลงทางธุรกิจ (MOU) และกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๖ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

863 1,500