24thJune

24thJune

24thJune

 

November 21,2019

ฟังความเห็นเวทีสุดท้าย LRT สายสีแดงขอนแก่น เพิ่มอีก ๔ สถานีเข้า มข.

ขอนแก่นรุดหน้ารถไฟฟ้าสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นรอบสุดท้าย หลังเสียงส่วนใหญ่เสนอเพิ่มส่วนต่อขยายเข้า ม.ขอนแก่น รวม ๒๐ สถานี ระยะทาง ๒๖ กม. มูลค่ากว่า ๒๒,๑๐๒ ล้านบาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่เป็นการระดมทุนตามกลไกตลาดหลักทรัพย์ 

เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ KICE นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่าด้วยการรายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขต จ.ขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับอีก ๔ เทศบาลในพื้นที่ดำเนินโครงการร่วมกันกับบริษัท ขอนแก่น ทรานซิทซิสเต็ม จำกัด กำหนดจัดการประชุมขึ้นท่ามกลางความสนใจจากชาวขอนแก่น ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจำนวนกว่า ๕๐๐ คน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางสายสีแดงของ จ.ขอนแก่น ตามแนวถนนมิตรภาพ ช่วงสำราญ-ท่าพระ จัดเป็นเมกะโปรเจ็กต์ที่คนขอนแก่นได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่คิดได้ คิดเป็นและคิดดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่และต่อยอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ปัจจุบันการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ แล้วเสร็จในภาพรวมทั้งหมดตามกรอบของกฎหมาย วันนี้จึงเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ในการที่จะรายงานผลการศึกษาของโครงการฯ และสรุปส่งให้กับคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ คจร.พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

 “จากผลการศึกษาพบว่าระบบโดยสารที่เหมาะสมกับบริบทของคนขอนแก่น คือระบบรางเบา หรือ LRT ระยะทาง ๒๒.๘ กม. แต่จากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของคนขอนแก่นนั้น ต้องการที่จะสร้างส่วนต่อขยายเข้าไปพร้อมกัน ซึ่งส่วนต่อขยายนั้นคือการเชื่อมต่อเส้นทางหลักสำราญ-ท่าพระ ให้มีจุดแยกส่วนต่อขยายไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์เข้าไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้โครงการนี้มีระยะทางเพิ่มเป็น ๒๖ กม. โดยจะมีการปรับเพิ่มสถานีจากเดิมที่ สนข.ศึกษาไว้ ๑๖ สถานี มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก ๔ สถานี รวมเป็น ๒๐ สถานี ด้วยงบประมาณการก่อสร้างรวมกว่า ๒๒,๑๐๒ ล้านบาท สำหรับเงินทุนในการก่อสร้างนั้นไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่เป็นการระดมทุนของผู้ที่มีจิตใจในการที่จะพัฒนาจังหวัด ตามกลไกของตลาดหลักทรัพย์ โดยทั้งหมดจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันต่อเนื่องถึงอนาคตนั้นขอนแก่นจะมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ด้วยแนวทางการพัฒนาเมืองที่รัฐบาลกำหนดไว้ ประกอบกับนักลงทุนในพื้นที่และต่างประเทศ ยังคงเลือกขอนแก่นเป็นจังหวัดในลำดับต้นๆ ของภาคอีสาน ในการที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุน หรือดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ และที่สำคัญ ในการลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถไฟฟ้ารางเบาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ รัฐบาลมีการยกเว้นภาษีให้กับนักลงทุนอีกด้วย ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นที่สนใจจากนักลงทุนอย่างมาก เพราะเป็นโครงการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านระบบขนส่งมวลชน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง การจัดตั้งสถานีขนถ่ายสินค้า การพัฒนาและขยายสนามบินขอนแก่น และการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในภาพรวมทั้งหมดด้วย

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๓ วันพุธที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


845 1,460