15thJuly

15thJuly

15thJuly

 

November 29,2019

มท.๒ สั่งลดอุบัติเหตุปีใหม่ หวังทำบุญช่วยชีวิตคน

เดินสายทำบุญช่วยชีวิตคน มอบนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ ๒๕๖๓ หวังขจัดปัญหาจราจร ดึงท้องถิ่นร่วมจัดการ สั่งตั้งด่านชุมชน-ด่านครอบครัว สร้างความเข้าใจการใช้รถใช้ถนน

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๒) ร่วมประชุมตรวจติดตามมอบนโยบาย การป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายชุบ ชัยฤทธิไชย อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง ๓๒ อำเภอ และตัวแทนองค์กรภาคเอกชนกว่า ๕๐ คน ร่วมการประชุม และรายงานความคืบหน้าด้านการจราจร

หวังช่วยชีวิตประชาชน

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า “วันนี้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ โดยจะมอบหมายให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแล โดยเฉพาะท้องถิ่น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปแล้วหลายจังหวัด โดยเน้นไปจังหวัดที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานศูนย์ความปลอดภัยทางถนน นายอำเภอทุกอำเภอ และท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยกันดูแล ซึ่งที่ผ่านมามีการแก้กฎหมายท้องถิ่นทุกฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยและดูแลการจราจร เนื่องจากในอดีตส่วนท้องถิ่นมีข้อโต้แย้ง เพราะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการจราจร ซึ่งในกฎหมายฉบับใหม่นี้ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแลเรื่องการจราจรด้วย ดังนั้นท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในเรื่องการจราจรได้แล้ว จากจำนวนอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๙ พบว่าในหนึ่งปีมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนกว่า ๒๔,๐๐๐ ราย มีผู้พิการกว่า ๔๐,๐๐๐ ราย และได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกว่า ๑ ล้านคน วันนี้จึงมาเดินสายมอบนโยบาย เพื่อทำบุญช่วยชีวิตคน เชิญชวนภาคีองค์กรต่างๆ มาร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุพร้อมกันทั้งประเทศ และวันนี้จะลงพื้นที่ในชุมชนตัวอย่าง ที่มีการจัดการด้านจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังถือโอกาสในการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ไปตรวจเรื่องภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย”

 “ในส่วนของการมอบนโยบายด้านการจราจร ผมจะเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะว่า พ.ร.บ.จราจรก็มีการแก้ไขแล้ว จึงจะเร่งรัดให้นำระบบตัดคะแนนการใช้ใบขับขี่มาใช้ ซึ่งในขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่ พร้อมกับพูดคุยรายละเอียดการตัดคะแนนว่า กรณีไหนจะตัดกี่คะแนน เมื่อตัดครบกี่คะแนนจะมีบทลงโทษอย่างไร ซึ่งขณะนี้กฎหมายให้อำนาจในส่วนนี้แล้ว เพียงแต่ต้องรอการกำหนดเงื่อนไขเท่านั้นเอง แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการลดอุบัติเหตุคือการทำความเข้าใจกับประชาชน จากการลงพื้นที่ในหลายแห่ง พบว่า การทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เช่น มาตรการการควบคุมความเร็ว เมาไม่ขับ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุด นอกจากนี้ การนำท้องถิ่นเข้ามาร่วมลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงบนท้องถนนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนถนนของท้องถิ่น โดยถนนของกรมทางหลวงมีอยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ของกรมทางหลวงชนบทมีอยู่ประมาณ ๔๘,๐๐๐ กิโลเมตร แต่ถนนของท้องถิ่นมีประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของถนนทั้งหมดในประเทศ ซึ่งร้อยละ ๘๒ อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนของท้องถิ่นด้วย ดังนั้นหลายภาคส่วนจึงเห็นตรงกันว่า ต้องให้ท้องถิ่นได้เข้ามาร่วมในการลดปัญหาการสูญเสียทางจราจร”

“ในการตั้งเป้าจำนวนอุบัติเหตุ อาจจะคาดไม่ได้ แต่สิ่งที่ทำได้คือ ต้องทำให้ลดลง โดยจะแก้ปัญหาการจราจรอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเพียงช่วงเทศกาลเท่านั้น เพราะปกติในหนึ่งวันมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนกว่า ๕๐ คน ผู้บาดเจ็บประมาณ ๒-๓ พันราย ในปี ๒๕๖๒ มีผู้บาดเจ็บในขณะนี้กว่า ๘ แสนราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า ๑ หมื่นคนแล้ว ซึ่งยังมีอีกบางส่วนที่ไม่เข้าสู่ระบบสถิติด้วย ทำให้ยอดอาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ต้องเกิดการรณรงค์ทั้งปี เพราะการสูญเสียชีวิตคนต่อปีกว่า ๒ หมื่นรายถือเป็นเรื่องที่เสียหายมาก ผมจึงเดินสายมอบนโยบายเพื่อช่วยเหลือชีวิตคน” รมช.มหาดไทย กล่าว

มอบนโยบายลดอุบัติเหตุ

ในการประชุมครั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี ที่มีความตั้งใจอย่างมากที่จะลดความสูญเสียบนท้องถนน ซึ่งในการทำบุญช่วยชีวิตคนหรือช่วยชีวิตประชาชน ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น ต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่เยาวชน ซึ่งจังหวัดจะช่วยประสานงานตามข้อสั่งการและนโยบายของท่านรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดตั้ง ศปถ.ท้องถิ่นนั้น ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งครบทั้ง ๓๓๓ แห่งแล้ว ซึ่งการดำเนินการลดอุบัติเหตุในปี ๒๕๖๓ ศปถ.ได้จัดตั้งโครงการช่วยลดอุบัติเหตุทางการจราจรแล้ว ทั้งสิ้น ๕๓๗ โครงการ เพื่อเป็นการตอบสนองการแก้ไขหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินงานตามแผนนโยบายอย่างเคร่งครัดด้วย”

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๔ วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน - วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

 


841 1,450