19thJune

19thJune

19thJune

 

January 02,2020

เปิดปฎิบัติการลดฝุ่น PM 2.5 ตั้งสถานีวัดอากาศกลางเมือง คุมเข้ม ๔๗ ร.ง.ปล่อยมลพิษ

โคราชเปิดปฏิบัติการลดฝุ่น PM 2.5 เดินรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดมลพิษ ๔๗ แห่ง พร้อมติดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศกลางเมือง

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานกิจกรรม Kick off เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM 2.5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติร่วมงาน

นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ รวมทั้งการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและแก้ไขผล กระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 โดยจากข้อมูลการเฝ้าระวังและเฝ้าติดตามสถานการ์ของฝุ่น PM 2.5 จากสถานีวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามแบบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะเขตพื้นที่เมืองนครราชสีมา สาเหตุมาจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับสถานที่แห่งนี้มีการจราจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน รวมทั้งมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ผู้ปกครองที่คอยรับ-ส่งนักเรียน มีสถานศึกษา ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และโรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 จำนวนมาก

“ฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้าไปยังปอด หากได้รับฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายเป็นจำนวนมาก จะทำให้เกิดโรคทางเดินระบบหายใจ หรือโรคปอดได้ จังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งหน่วยงานรักษาความมั่นคง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงความสำคัญ และตระหนักถึงมลพิษที่เกิดขึ้น จึงจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง การ kick off ตรวจโรงงานอุตสาหกรรม สาธิตการใช้หน้ากากอนามัย ฉีดพ่นน้ำลดฝุ่น รวมทั้งการเดินรณรงค์” นายสมคิด

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า PM 2.5 เป็นปัญหาที่จังหวัดนครราชสีมามีความตระหนักอย่างต่อเนื่อง เมื่อหมดฝน ก็พยายามดำเนินการตามมาตรการที่เราเคยดำเนินการมา ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมฝุ่นจากสาเหตุต่างๆ เช่น การควบคุมควันดำ ขอความร่วมมือการลดกิจกรรมการเผา รวมทั้งขอความร่วมมือจากโรงงานไม่ให้ปล่อยสารพิษต่างๆ ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ต้องทำไปอย่างต่อเนื่อง หากเราย่อหย่อน ก็จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อีก

“เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน และมีแนวโน้มสูงขึ้นได้เหมือนกัน มีการก่อสร้างเยอะขึ้น การเผา การลักลอบต่างๆ มากขึ้นตามไปด้วย จึงต้องควบคุมปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ แต่หากทำเฉพาะภาครัฐอาจจะไม่สำเร็จผล ดังนั้นประชาชนอาจ ไม่ทราบ และอาจไม่ตระหนักถึงความจำเป็น เราจึงต้องมีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเราดำเนินการอย่างไร เพื่อสร้างการ กระตุ้นให้แก่ประชาชน หากเกิดขึ้นแล้ว โอกาสที่จะแก้ในระยะเวลาอันสั้นนั้นไม่สามารถทำได้ จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้ โรงงานในจังหวัดนครราชสีมามีพันกว่าโรงงาน แต่อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ตรวจข้อมูลแล้วพบว่า มีโรงงาน ๔๗ แห่ง ที่เข้าข่ายเสี่ยงปล่อยมลพิษ ซึ่งในวันนี้มีการลงตรวจโรงงานเหล่านั้นด้วย” นายวิเชียร กล่าว

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือ ไม่ให้ฝุ่นเกิดขึ้น ในพื้นที่เราก็ได้มีการกำชับทางตำรวจ และอำเภอ เรื่องการเผาไร่อ้อย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญ ต้องมีการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในการเผาไหม้ เพื่อให้เกิดความเกรงกลัว และตระหนักมากขึ้น ซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมอย่างนี้จะมีบ่อยขึ้น อาจจะเกิดความคิดว่า ทำไมต้องทำบ่อย แต่การจัดกิจกรรมแบบนี้เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ ให้รู้ว่าเราให้ความสำคัญเรื่องนี้ ไม่ใช่เมื่อเกิดเหตุแล้วมีการตำหนิว่า หน่วยงานราชการทำไมไม่ดำเนินการอะไร ดังนั้นเราต้องช่วยกัน ถึงแม้ว่าจะยาก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดจากโรงงานต่างๆ แทนที่ช่วงเย็นเราจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ อย่างเราไปวิ่งที่บุ่งตาหลั่ว บางทีก็สูดอากาศเหม็นเข้าไปเต็มปอด ดังนั้นในอนาคตเราต้องช่วยกันแก้ ซึ่งในวันนี้เราก็ต้องจัดการกับเรื่องฝุ่นให้ได้เสียก่อน

กิจกรรมครั้งนี้ มีการสาธิตการสวมหน้ากากอนามัย และแจกหน้ากากอนามัยป้องกัน PM 2.5 ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียน และผู้ปกครอง บริเวณจุดรับส่งนักเรียนทางขึ้นสะพานลอย รวมถึงเยี่ยมชมการตรวจวัดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยเครื่องตรวจวัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ นครราชสีมา ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ติดตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศในชั้นบรรยากาศ ในบริเวณดังกล่าว เพื่อตรวจวัด PM 2.5 ซึ่งถือได้ว่า บริเวณนั้นพบปัญหาเรื่องฝุ่นควันมากที่สุดของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีการรายงานสภาพอากาศทุก ๒๔ ชั่วโมง ในแอปพลิเคชัน air4thai

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๙ วันพุธที่ ๑ - วันอังคารที่ ๗ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


830 1,443