13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

January 09,2020

ปีใหม่โคราชลดเจ็บตาย สงกรานต์เฝ้าระวัง เข้ม

สรุป ๗ วันอันตรายโคราช เจ็บ ๖๕ ตาย ๙ ราย ลดลงจากปี ๒๕๖๒ กว่าครึ่ง เผยเมาสุราสาเหตุหลัก “รองผู้ว่าฯ” ปลื้มเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างจริงจัง พร้อมเตรียมตัวรับมือเทศกาลสงกรานต์ คุมเข้มขายเหล้า-เบียร์ ห้ามเด็กต่ำกว่า ๒๐ บริโภค

ตามที่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒-๒ มกราคม ๒๕๖๓ (๗ วัน) เพื่อเป็นศูนย์รับข้อมูล และสั่งการไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ระดับอำเภอ ซึ่งการดำเนินการสรุปข้อมูลทางถนนสิ้นสุดเมื่อเวลา ๒๔.๐๐ น. ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ (๗ วัน)

นางแสงเสน่ห์ เกษกระทุ่ม กล่าวรายงานว่า “การตั้งจุดตรวจตามมาตรการ ๓ม ๒ข ๑ร และ ๔ มาตรการเพิ่มเติม ปีใหม่ ๒๕๖๓ สรุปข้อมูลรวมทั้ง ๗ วัน คือ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒-๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้ มีการตั้งจุดตรวจจำนวน ๕๐๒ แห่ง เรียกตรวจรวม ๓๐๒,๒๐๗ ครั้ง พบประชาชนไม่สวมหมวกนิรภัย ๑๖,๖๗๕ ราย จักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ๖,๙๒๙ ราย มีการเมาสุราแล้วขับ ๑,๒๕๔ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๗,๘๙๕ ราย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ๑๔,๔๙๓ ราย ใช้ความเร็วเกินกำหนด ๒,๙๔๙ ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ๔,๔๖๕ ขับรถย้อนศร ๔,๑๙๒ ราย แซงในที่คับขัน ๓,๖๐๗ ราย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ๔,๓๓๔ ราย รวมผู้กระทำผิดทั้งหมด ๖๖,๗๙๓ ราย”

“สำหรับจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่ามีอุบัติเหตุใหญ่ ๒ ครั้ง คือในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๑ มกราคม ๒๕๖๓รวมทั้งพบอุบัติเหตุย่อย ๖๓ ครั้ง คือ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกิดขึ้น ๑๐ ครั้ง, วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกิดขึ้น ๑๑ ครั้ง, วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกิดขึ้น ๑๐ ครั้ง, วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกิดขึ้น ๑๓ ครั้ง, วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกิดขึ้น ๕ ครั้ง, วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เกิดขึ้น ๙ ครั้ง และวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เกิดขึ้น ๕ ครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรวม ๗ วัน จำนวน ๖๕ ราย และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด ๙ ราย ซึ่งลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ กว่าครึ่ง” นางแสงเสน่ห์ กล่าว

นางปิยะฉัตร อินสว่าง  กล่าวว่า “ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันสละเวลา เพื่อทำหน้าที่ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาตลอด ๗ วัน ๗ คืน จากการลงพื้นที่ด้วยตัวเองพบว่า เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละจุดทำงานอย่างจริงจัง มีความพร้อมอยู่เสมอ ไม่พบการตั้งวงดื่มสุราอย่างเมื่อก่อน ซึ่งเป็นผลให้อุบัติเหตุและการเสียชีวิตในโคราชลดลงอย่างมากจากปีที่แล้ว แม้ว่าช่วง ๗ วันอันตรายจะผ่านพ้นไป ก็ต้องการให้ทุกฝ่ายยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตลอดจนช่วงเสาร์-อาทิตย์นี้ (๔-๕ มกราคม ๒๕๖๓) คาดว่าจะมีการเดินทางจากภูมิลำเนาผ่านมาโคราช เพื่อเข้าสู่กรุงเทพฯ อีกมาก และการเก็บข้อมูลต้องการให้ดูให้ละเอียด เนื่องจากบางครั้งบริษัทกลางฯ อาจจะได้รับเลขผู้เสียชีวิตไม่ตรงกับศูนย์ฯ เพราะว่า บางรายอาจจะเสียชีวิตในช่วง ๗ วันอันตราย แต่มีการส่งตัวเลขหลังจากช่วงนั้นไปแล้ว นอกจากนี้ แม้เทศกาลปีใหม่จะผ่านไปด้วยดี แต่อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน อาจจะทำให้มีการสังสรรค์กันมากกว่าเทศกาลปีใหม่ ขอเน้นย้ำไปถึงเรื่องการจำหน่ายสุราด้วย โดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ห้ามมีการจำหน่ายให้ดื่มเด็ดขาด ถ้าลงไปตรวจจริงๆ ตามหมู่บ้านคงพบร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตจำนวนมาก สงกรานต์นี้ต้องเข้มงวด ต้องลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตให้ได้กว่าที่ผ่านมา”

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๐ วันพุธที่ ๘ - วันอังคารที่ ๑๔ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


829 1,452