25thJune

25thJune

25thJune

 

February 07,2020

โคราชเจ้าภาพกีฬาคนพิการชิงแชมป์โลก มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน

เจ้าภาพกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ ครั้งแรกในไทย ๒๐-๒๘ กุมภาพันธ์นี้ หวังเป็นจุดศูนย์กลางกีฬาคนพิการในเอเชีย และช่วยสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนคนพิการ รวมทั้งสร้างรายได้และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, นายชูเกียรติ สิงห์สูง ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก, นายธัชนาถ ทองประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย, นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ (IWAS World Games 2020) 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้งหมด ๑๒ ฝ่าย โดยที่ผ่านมามีการประชุมหลายครั้ง อีกทั้งจังหวัดนครราชสีมาเคยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๕๐ อาเซียนพาราเกม ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๑ รวมทั้งกีฬาเยาวชน และกีฬาแห่งชาติอีกหลายรายการ ดังนั้นบุคลากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมที่จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ ให้ดีที่สุด

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็น เจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ โดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับนักกีฬารวมทั้งเจ้าหน้าที่ บุคลากรคนพิการ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ อีกทั้งส่งเสริมประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับต่างๆ ตลอดทั้งการส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ระดับนานาชาติ อาทิ พาราลิมปิกเกมส์ เอเชียนพาราเกม เป็นต้น

“การที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ มีภารกิจและบทบาทที่สำคัญ เช่น ในการประสานงานกับ IWAS ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ยังมีการผลักดันให้หลายชนิดกีฬามีการยกระดับทางการแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อม และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้เราสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพของนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อม โดยตระหนักถึงความมีระเบียบวินัย หน้าที่ และความภูมิใจในการเข้าแข่งขันในนามทีมชาติไทย” นายจุตินันท์ กล่าว

นายชูเกียรติ สิงห์สูง ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจาก IWAS ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ เราจึงมีการเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกีฬาคนพิการในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ยังแสดงศักยภาพของไทยในด้านต่างๆ เช่น การจัดการแข่งขันรายการต่างๆ รวมถึงสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนพิการ และสร้างรายได้รวมทั้งเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กระทั่งกลายเป็นธุรกิจกีฬา (Sports Business)

“การจัดแข่งขันครั้งนี้ได้เลือกและให้โอกาสเมืองเจ้าภาพอย่างจังหวัดนครราชสีมาที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และการพัฒนาคนในเมืองให้รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาในการสร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจภายในจังหวัดจนได้รับการเรียกขานว่า “เมืองกีฬา” (Sports City) และในการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาทีมชาติไทยยังได้มีโอกาสเข้าแข่งขันเพื่อสร้างอันดับโลก (World Ranking) และคัดเลือกเพื่อได้สิทธิ์ (Qualify) เข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ถึง ๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า Road To 16 Paralympic Games Tokyo” นายชูเกียรติ กล่าว

สำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ (IWAS World Games 2020) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการแข่งขัน จำนวน ๑๑ ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ วีลแชร์เทนนิส จักรยาน ยิงปืน วีลแชร์ฟันดาบ ยกน้ำหนัก แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล และยิงธนู รวมรายการแข่งขันชิงเหรียญทอง จำนวน ๕๕๔ รายการ 

ในด้านสถานที่ใช้จัดการแข่งขันมีจำนวน ๕ สนาม ได้แก่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๐ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๓ จังหวัดนครราชสีมา (๖ ชนิดกีฬา) เดอะมอลล์นครราชสีมา (๒ ชนิดกีฬา) เทอร์มินอล ๒๑ โคราช (๑ ชนิดกีฬา) เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา (๑ ชนิดกีฬา) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (๑ ชนิดกีฬา) จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ ๑,๑๔๓ คน จากสมาชิกทั่วโลก จำนวน ๔๓ ประเทศ ทั้งนี้กำหนดตรวจระดับความพิการวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และพิธีปิดการแข่งขันวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๑๔ วันพุธที่ ๕ - วันอังคารที่ ๑๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


815 1,430