13thApril

13thApril

13thApril

 

May 22,2020

‘คลังพลาซ่า’เปิด ๒๕ พฤษภา มาตรการปลอดภัยเข้มข้น ไม่ให้เสียชื่อห้างท้องถิ่น

แจงไม่ได้ถูกสั่งปิด แต่จะเปิดบริการเมื่อพร้อม ติงบางสำนักเสนอข่าวติ๊งต๊อง ทำให้ห้างเสียหาย ยืนยันเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ไม่ทำให้เสียชื่อห้างท้องถิ่นหนึ่งเดียวของโคราช เปิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคมนี้แน่นอน 

ตามที่เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือ ที่ ๕๔๖๑/๒๕๖๓ เรื่อง การผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้ โดยผ่อนคลายให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกของประชาชนและขับเคลื่อนกิจกรรมบางอย่าง ภายใต้การดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนด รวมทั้ง การจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้สถานที่หรือการดําเนินกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเคยมีคําสั่งปิด สถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๔ และตามข้อกําหนด (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถเปิดดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ตามความสมัครใจ และความพร้อม โดยรวมถึง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการเพิ่มเติมได้ ในส่วนที่เป็นการจําหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม (ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมหรือทําเล็บ ยกเว้น ส่วนที่เป็น โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน คาราโอเกะ สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ สนุกเกอร์ บิลเลียด ร้านเกม สถานที่ออกกําลังกาย ฟิตเนส สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง ศูนย์ประชุม ซึ่งพื้นที่และกิจกรรมที่เปิดดําเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดําเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และให้เปิดดําเนินการได้จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา รวมทั้งร้านค้าปลีก ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ 

สำหรับประกาศผ่อนคลายมาตรการครั้งนี้ได้ยกเว้นห้างคลังพลาซ่า ถนนอัษฎางค์ และจอมสุรางค์ยาตร์ โดยระบุว่า ต้องให้ทางผู้ประกอบการเสนอมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาก่อนนั้น ในขณะที่ศูนย์การค้าต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่เปิดบริการตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในส่วนของห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ซึ่งมี ๓ สาขา ได้แก่ คลังพลาซ่า อัษฎางค์, จอมสุรางค์ยาตร์ และคลังวิลล่า สุรนารายณ์นั้น นายไพรัตน์ มานะศิลป์ รองประธานกรรมการ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงความพร้อมในการเปิดบริการว่า “คลังพลาซ่า จะเปิดเมื่อมีความพร้อม ซึ่งช่วงที่ทางการสั่งปิดนั้น พนักงานห้างบางคนก็กลับบ้าน ก็ต้องเรียกตัวกลับมาทำงาน และยังมารายงานตัวไม่ครบ อีกทั้งยังต้องทำประวัติว่า เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ โดยเฉพาะคนที่ต้องสัมผัสอาหาร ก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด เราก็ให้ไปตรวจสุขภาพแล้วเรียบร้อย แต่หลังจากมีโควิดผมก็อยากให้มีคุณภาพและปลอดภัย ต้องให้ไปตรวจสุขภาพให้ชัดเจนอีกครั้ง เพราะเป็นห่วงลูกค้าของเรา รวมทั้งในส่วนของตู้อบฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน ที่สั่งซื้่อไปก็ยังไม่เสร็จ ซึ่งเราคงไม่ทำงานลวกๆ ต้องใช้งานได้จริง และคุ้มค่ากับการลงทุน รวมทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ เพราะเป็นมาตรฐานใหม่ เมื่อก่อนยังไม่มีโรคระบาดนี้ ซึ่งในรายละเอียดต่างๆ หากจะดำเนินการให้ครบและได้มาตรฐานก็ต้องมีขั้นตอนและอุปกรณ์เยอะ

“คลังพลาซ่าจะเปิดในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคมนี้ ไม่ใช่ว่าเปิดไปแล้วมีจุดที่ต้องแก้ไข ภาพออกมาจะไม่ดี แต่เราจะเปิดเมื่อเราพร้อมจริงๆ” นายไพรัตน์ กล่าวย้ำ 

นายไพรัตน์ กล่าวอีกว่า อย่างที่ระบุไปแล้วว่า พนักงาน รวมทั้งคู่ค้าและผู้เช่าพื้นที่ต้องมาลงทะเบียนให้เรียบร้อย และทำประวัติว่า ที่ผ่านมาเดินทางไปที่ไหนมาบ้าง ซึ่งเรื่องนี้ ใครไม่ทำเราไม่รู้ แต่เราทำ เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ทางเข้า-ออกของคลังพลาซ่ามีหลายจุด เราก็ต้องวางแผนให้ดีว่า จะเช็คจำนวนคนเข้า-ออกแต่ละจุดอย่างไร ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่วางไว้คือ ไม่เกิน ๕ ตร.ม.ต่อคน ซึ่งเราก็ต้องทำให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น ข้อมูลต่างๆ ของแต่ละประตู ทำอย่างไรให้เชื่อมต่อกัน ให้ประมวลผลออกมาได้ว่า ในแต่ละชั่วโมงมีคนเข้ามาใช้บริการกี่คน ซึ่งมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ

“สำหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางการกำหนดนั้น ยังนับไม่ได้ อีกเรื่องหนึ่งคือ จะทำอย่างไรให้เงินที่รับมาจากลูกค้ามีความสะอาด เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเราจะใช้เงินสดกันมาก ในส่วนของเหรียญและธนบัตรจะทำอย่างไร จำนวนที่มาใช้จ่ายในแต่ละวันก็มโหฬาร เพราะเรามี ๓ สาขา ต้องมารวมกัน ผมก็ต้องหาวิธี ตัวเชื้อโรคอยู่ในเงิน เราจะเอาไปอบแสง UVC ก็เจอปัญหาอีก คืออบด้านบนแล้วด้านล่างล่ะ แล้วธนบัตรที่ซ้อนกันจะเป็นอย่างไร เรียกว่าปัญหาเยอะ กว่าจะหาวิธีจัดการได้ อบแก๊ส อบโอโซนได้มั้ย ทุกวิธีใช้ได้หมด แต่ใช้ได้ในกรณีที่จำนวนน้อยๆ เราต้องหาวิธีว่าจะจัดการปัญหาเรื่องเงินอย่างไร ค่อนข้างจะเป็นปัญหา” นายไพรัตน์ กล่าว 

รองประธานกรรมการ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด กล่าวอีกว่า “ในขณะที่เรื่องอาหารก็สำคัญ ซึ่งเป็น New Normal ชุดเครื่องปรุงเหมือนเมื่อก่อนใช้ไม่ได้ ต้องเป็นแบบ Individual Pack ใช้ทีเดียวทิ้ง ชุดจานช้อนจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร จะใช้เป็นพลาสติกก็ไม่ได้ เมื่อเป็นศูนย์อาหารที่มีมาตรฐาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ก็ต้องได้มาตรฐาน ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้หรือสัมผัสซ้ำ เป็นเรื่องละเอียดรอบคอบ จึงขอเวลาตรวจสอบให้เรียบร้อยทั้งหมด” 

นายไพรัตน์ ยืนยันว่า “วันที่ ๒๕ พฤษภาคมนี้ ห้างเปิดแน่ แต่บางแผนกที่ยังไม่เรียบร้อยจริงๆ อาจจะยังไม่เปิดให้บริการ ในช่วงนี้ก็ตรวจสอบทุกจุดเพื่อความพร้อม เมื่อสะอาดหมดจดแล้วก็จะเปิดบริการทันที แต่ในส่วนของสวนสนุก และแผนกนวด ที่ทาง ศบค.ยังไม่อนุญาตให้เปิด เราก็ไม่ได้ต้องรีบเปิด เพราะปิดมาตั้งนาน เอาให้สะอาดและปลอดภัยก่อน” 

“ส่วนที่มีบางสำนักข่าวบอกว่า คลังพลาซ่าถูกคำสั่งห้ามเปิดนั้น ความจริงแล้วไม่มีใครมาสั่งผมเลย เพียงแต่ผมยังไม่พร้อมที่จะเปิด การเสนอข่าวติ๊งต๊องแบบนี้ ทำให้ห้างเสียชื่อ เราเอาให้พร้อม และสมกับเป็นห้างท้องถิ่นหนึ่งเดียวของโคราช ไม่ใช่รีบเปิดทั้งๆ ที่ยังไม่เรียบร้อย ซึ่งไม่จำเป็นเลย พนักงานและคู่ค้า รวมทั้งผู้เช่าต้องมาลงทะเบียนให้หมด มาซักประวัติ จะได้เรียบร้อยทีเดียวเลย เปิดช้ากว่าคนอื่น ๑ สัปดาห์ก็ได้ หรือเปิดเดือนหน้าก็ได้ เอาที่เราพร้อม และมีความปลอดภัย เอาแบบชัวร์ๆ ดีกว่า ช้าแต่ชัวร์” นายไพรัตน์ กล่าวย้ำ

เมื่อถามถึงกรณีที่คณะกรรมการระดับจังหวัดไปตรวจสอบแต่ละห้าง ในส่วนของคลังพลาซ่ามีคำแนะนำจากคณะกรรมการอย่างไร? นายไพรัตน์ เปิดเผยว่า “มีการเพิ่มป้ายบอกทาง หรือการเว้นระยะห่าง ตรงไหนที่เป็นจุดสัมผัส เช่น ปุ่มลิฟต์ ราวบันไดเลื่อน ซึ่งเราก็ทำเป็นปกติอยู่แล้ว แต่หากอยากให้เพิ่มความถี่เราก็จัดการได้ ทางเข้าห้างมีกี่ทาง ต้องมีการสแกน QR ไทยชนะ เวลาออกก็ต้องสแกน ทางร้านจะได้นับจำนวนได้ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปห้างอื่นก็เห็นสแกนแค่เวลาเข้าเท่านั้น ตัวเลขก็ไปกองรวม ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้อง จึงต้องหาวิธีใหม่ว่า ทำอย่างไรให้นับได้ตามมาตรฐาน ซึ่งขณะนี้ผมยังไม่เห็นว่าห้างไหนทำได้ แต่บางอย่างก็ต้องยอมรับว่ายากจริงๆ ตู้อบเสื้อที่ลูกค้าลองเสื้อผ้าแล้วไม่เอา ก็ต้องมีตามหลักสากล เพราะเราต้องอยู่กับโรคนี้อีกนาน ถ้าขายดี คนมาลองเสื้อผ้าก็เยอะ เราจะบริหารจัดการอย่างไร ซึ่งเสื้อผ้าและรองเท้าต้องมีการลองก่อนซื้อ เราก็ต้องทำให้มีมาตรฐานและไม่ทำให้เสียชื่อคลังพลาซ่าเด็ดขาด”

นายไพรัตน์ มานะศิลป์ กล่าวย้ำในท้ายสุดว่า “ผมต้องรักษามาตรฐานของผม ฝากบอกลูกค้าที่เป็นห่วงเราด้วยว่า เราไม่ได้ติดขัดอะไรที่ยังไม่เปิดบริการ แต่ติดเรื่องมาตรฐานของความเป็นห้างของเราที่มีอยู่แล้ว ถ้ายังไม่พร้อมเราก็จะยังไม่เปิดบริการ ซึ่งต้องฝากขอบคุณลูกค้าที่ห่วงใยด้วย” 

 

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๒๘ วันพุธที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


792 1345