26thMay

26thMay

26thMay

 

July 03,2020

รพ.ขอนแก่นราม’เปิดห้อง ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มาตรฐานปลอดภัยสูงสุด

รพ.ขอนแก่นราม เปิดห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ รองรับการตรวจวินิจฉัย  สอบสวนและเฝ้าระวังโรค รู้ผลภายใน ๒๔ ชม. ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

นพ.สมชาย กิตติพงษ์หรรษา กรรมการบริหาร โรงพยาบาลขอนแก่น ราม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 ที่เกิดขึ้น นโยบายของรัฐได้กำหนดมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องทำให้วันนี้สถานการณ์โดยทั่วไปนั้นเริ่มดีขึ้น ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเช้มงวดและจะต้องการ์ดไม่ตก ขณะที่แนวทางการบริหารจัดการของโรงพยาบาลคือการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย ผู้มารับบริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมีการตั้งรับและป้องกันการแพร่เชื้อที่เป็นไปตามมาตรฐานมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด

“เราตั้งจุดคัดกรอง ซักประวัติความเสี่ยง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มารับบริการ รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลทุกฝ่าย ก่อนเข้าสู่ตัวอาคารของโรงพยาบาลทุกจุด ขณะที่ บุคลากรของโรงพยาบาล จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หรือชุด PPE อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย ทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนผู้รับบริการของโรงพยาบาล ทั้งยังคงให้ผู้ที่เข้ามารับบริการได้ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเองและได้ปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และที่สำคัญคือการช่วยแบ่งภาระงานและลดปริมาณคนไข้ที่ต้องเข้ารับบริการการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐ” 

นพ.สมชาย กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลขอนแก่นราม ได้เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยวิธี Real Time RT-PCR หรือการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยตนเองโดยห้องปฎิบัติการของโรงพยาบาลมีความพร้อมด้านบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน นักเทคนิคการแพทย์มีความรู้ในการตรวจหาสารพันธุกรรม มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม สถานที่มีความปลอดภัย บุคลากรที่ผ่านการทดสอบ มีระบบจัดการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฎิบัติการ(Biosafety and Biosecurity) ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งมีระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 แม้จะไม่มีอาการ แต่ไม่แน่ใจว่าตนเองนั้นไปสัมผัสหรือได้รับเชื้อมาหรือไม่ หรือต้องการตรวจเพื่อขอเอกสารรับรองการตรวจประกอบการเดินทางหรือขอวีซ่า สามารถเข้ามารับบริการได้ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ ซึ่งจะทราบผลภายใน ๒๔ ชม. อย่างไรก็ดีผู้ที่สนใจสามารถจองคิวหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๔๓-๐๐๒๐๐๒ ต่อ ๑๙๐๕ หรือ ID Line : @kkram ได้ตลอดทั้ง ๒๔ ชม.เช่นกัน

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๔ วันพุธที่ ๑ - วันอังคารที่ ๗ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 

 


795 1,403