19thJune

19thJune

19thJune

 

July 11,2020

โคราชเปิดเมืองจัดมหกรรมเงินกู้ หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วงโควิด

โคราชเตรียมเปิดเมืองจัดมหกรรมสินเชื่อ เพื่อธุรกิจโคราช “เงินกู้สู้โควิด-๑๙” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ครบ จบ ง่าย ในงานเดียว หลังปลดล็อกเฟส ๕ พร้อมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางวัญเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมา นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายทรงกรด เพ็ชรนารถ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวจัดงานมหกรรมสินเชื่อ เพื่อธุรกิจโคราช “เงินกู้ สู้ COVID-19” ครบ จบ ง่าย ในงานเดียว

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ในช่วงเปิดเมืองนครราชสีมา เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีหลายกิจกรรม ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคเอกชน โดยเฉพาะหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมมหกรรมสินเชื่อเพื่อธุรกิจเงินกู้สู้โควิด-๑๙ ขึ้นมา โดยสถาบันการเงินที่ให้บริการการเงิน นำแหล่งทุนมาบริการประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา โดยมีสถาบันการเงินต่างๆ มาร่วม ๑๓ บูธ ถือเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อชาวจังหวัดนครราชสีมา ในนามของจังหวัด ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้เอกชนได้เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงโควิด-๑๙ ต่อไป” 

นางวันเพ็ญ อำพาส คลังประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “หลังจากที่จังหวัด จัดประชุมออนไลน์กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหาแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุน เช่น Soft Loan จึงทำให้เกิดการจัดมหกรรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัด โดยคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ชมรมธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุน เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างเศรษฐกิจเมืองโคราชให้มั่งคั่งและมั่นคงต่อไป รวมถึงเพิ่มผลิตภาพและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้ช่องทางในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินในการดำเนินธุรกิจให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น โดยหวังว่างานนี้จะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อไป”  

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ รักษาการประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า “จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก เกิดการสูญเสียและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มี GDP ระดับต้นๆ ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างและเกิดปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจ จึงนำมาเป็นนโยบายที่หอการค้าฯ ร่วมกับคลังจังหวัด และจังหวัดนครราชสีมา ในการประสานงานเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง สำหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งหอการค้าฯ ได้ประชุมออนไลน์กับธนาคารแห่งประเทศไทย และได้เสนอแนวทาง พร้อมข้อเรียกร้องต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน งานนี้จึงเกิดขึ้น โดยภายในงานจะมีธนาคารร่วมออกบูธกว่า ๒๐ ราย เพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้ประกอบการ พร้อมกิจกรรมไฮไลท์ จะเป็นการตรวจเครดิตบูโรฟรีให้กับผู้ร่วมงาน จึงขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน รวมทั้งเดอะมอลล์นครราชสีมา ที่ให้การสนับสนุน     สถานที่จัดงานนี้” 

นายทรงกรด เพ็ชรนารถ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “มหกรรมสินเชื่อเพื่อธุรกิจเงินกู้สู้โควิด-๑๙ เป็นสื่อกลางระหว่างธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย ที่ให้บริการทางการเงิน การลงทุน มานำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนกับประชาชน ธุรกิจ และผู้ลงทุน ได้เข้าถึงแหล่งเงินและแหล่งทุนได้อย่างเท่าเทียมกัน หลังเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ครบ จบ ง่าย ในงานเดียว” ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการให้ดีขึ้น เป็นการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  พร้อมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเติบโตอย่างต่อเนื่อง” 

“ในส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์ กลางทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่า GDP สูงถึง ๒๗๔,๐๐๐ กว่าล้าน ซึ่งเป็นอันดับ ๑ ของภาคอีสาน และเป็นอันดับ ๑๒ ของประเทศ มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว ๑๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี นอกจากนี้ ยังมีโครงการลงทุนจำนวนมาก อาทิ โครงการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา,  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่, โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค และโครงการจัดตั้งท่าเรือบก เป็นต้น รวมทั้งอีกหลายโครงการที่จะนําไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) โดยภายในงานมหกรรมสินเชื่อเพื่อธุรกิจเงินกู้สู้โควิด-๑๙ ประชาชนที่เข้าชมงานสามารถเลือกบริการทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเอสเอ็มอี บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และเงินฝากทุกประเภท โดยมีแคมเปญและโปรโมชั่นต่างๆ ที่นำมาเสนอให้เป็นพิเศษภายในงาน อาทิ อัตราดอกเบี้ยต่ำสู้ภัยโควิด รวมถึงร่วมรับของแจกของแถมมากมาย” นายทรงกรด กล่าว

ครบจบง่ายในงานเดียว

ทั้งนี้ ภายในงานได้รวบรวมสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และธุรกิจเป้าหมาย ดังนี้ ๑.ธนาคารออมสิน โครงการ Soft Loan COVID–19 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เป็นการให้สินเชื่อใหม่ ไม่ใช่การ Refinance วงเงินกู้รวมทุกสถาบันการเงิน  รายละไม่เกิน ๒๐ ลบ.ต่อราย ระยะเวลากู้ ไม่เกิน ๑ ปี ทบทวนวงเงินทุกปี ไม่เกิน ๑๐ ปี ปลอดชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน ๒ ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ ๑-๒ เท่ากับ ๒% ต่อปี และปีที่ ๓ เป็นไปตามสินเชื่อธุรกิจและ SMEs ๒.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โครงการสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงินรวม ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต ๒๕๖๓/๒๕๖๔ วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ ๔ ต่อปี ปีที่ ๒ เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า

๓.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการสินเชื่อบ้าน Developer Q3–Q4 ปี ๒๕๖๓ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ปีที่ ๑-๒ เท่ากับ ๒.๖๕% ต่อปี ปีที่ ๓ เท่ากับ MRR–๒.๙๐% (๓.๒๕%) ต่อปี ปีที่ ๔ จนถึงตลอดอายุสัญญา แบ่งเป็น ๓ กรณี กรณีลูกค้าสวัสดิการ MRR–๑.๐๐% (๕.๑๕%) ต่อปี, กรณีลูกค้ารายย่อย (MOU) MRR-๐.๗๕% (๕.๔๐%) ต่อปี, และกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป MRR-๐.๕๐% (๕.๖๕%) ต่อปี ต่อมากลุ่มอาชีพและธุรกิจ สำหรับสินเชื่อบ้าน New Life ปี ๒๕๖๓ ประเภทการค้าขายออนไลน์ เอนเตอร์เทนเมนต์ออนไลน์, การเงิน, อาหารและเครื่องดื่ม, สื่อสาร, Logistic delivery, สุขภาพ, Digital services/ E-services, ธุรกิจการเกษตร, การศึกษาและประกัน ๔.ธนาคาร UOB โครงการ Soft Loan SSO อัตราดอกเบี้ย Soft Loan SSO อัตราดอกเบี้ย ๓% ระยะเวลา ๓ ปี และโครงการ Biz Property อัตราดอกเบี้ย Fix ๔% ระยะเวลา ๒ ปี หลังจากนั้น MRR-๒% ผ่อนชำระสูงสุด ๓๐ ปี ธุรกิจเป้าหมาย คือ ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร

๕.ธนาคารกสิกรไทย ๑.สินเชื่อไม่มีหลักประกัน บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงินสูงสุด ๑ ล้านบาท O/D, L/N มีประสบการณ์ธุรกิจมากกว่า ๑ ปี ๒.สินเชื่อมีหลักประกัน บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สัดส่วนการปล่อยกู้ ๙๕% ของมูลค่าหลักประกัน ผ่อนได้สูงสุด ๑๐ ปี ๖.ธนาคารและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ๑.โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) วงเงินค้ำประกัน ๑๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท อัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ ๑-๒ ต่อปี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีสถานประกอบการชัดเจน เช่น พ่อค้า, แม่ค้า, ตลาดสด, แผงลอย, ร้านขายของชำ, ร้านตัดผม, ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจให้บริการและอาชีพอิสระ เป็นต้น ๒.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (PGS ระยะที่ ๘) บสย. SMEs พลิกฟื้นท่องเที่ยว วงเงินค้ำประกัน ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาทต่อราย รวมทุกสถาบันการเงิน การยื่นให้ค้ำประกันขั้นต่ำ ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีที่ ๓ ขึ้นไปร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี (ฟรี ๒ ปีแรก)

๗.ธนาคารทหารไทย (TMB) โครงการ TMB Smart Biz. อัตราดอกเบี้ย MRR ถึง MRR+๑.๐๐% ต่อปี ธุรกิจเป้าหมาย คือ ค้าปลีก/ค้าส่ง, สินค้าอุปโภค บริโภค, จำหน่ายอาหารสัตว์/อุปกรณ์การเกษตร, จำหน่ายอะไหล่รถยนต์, การผลิตอาหาร, จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ๘.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อ SME Quick Loan หลักทรัพย์คํ้าประกัน ดอกเบี้ย ๕% ๒ ปีแรก ลูกค้านิติบุคคล (COVID-19) อายุกิจการ ๕ ปีขึ้นไป ลูกค้า Refinance อัตราดอกเบี้ย T/L ปีที่ ๑-๒ เท่ากับ ๕% ปีที่ ๓ เป็นต้นไป ไม่เกิน MRR+๑.๕% สินเชื่อ SME Quick Loan หลักทรัพย์คํ้าประกัน ดอกเบี้ย ๖% ๒ ปีแรก สําหรับกลุ่มธุรกิจ ทางการแพทย์ อัตราดอกเบี้ย T/L ปีที่ ๑-๒ เท่ากับ ๖% ปีที่ ๓ เป็นต้นไป ไม่เกิน MRR+๑.๕%

๙.ธนาคารกรุงไทย กรุงไทยเคียงข้างลูกค้าช่วยเยียวยา “ผู้ประกอบการ” ต้านภัยโควิด-๑๙ วงเงินสินเชื่อเดิม พักชำระหนี้เงินต้น T/L สูงสุด ๑๒ เดือน ขยายเวลาชำระหนี้ P/N และ Trade Finance สูงสุด ๖ เดือน ขยายเวลาค้ำประกัน บสย. สูงสุด ๕ ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมค้ำประกัน พร้อมวงเงินสินเชื่อใหม่ เพื่อเสริมสภาพคล่องสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-๑๙ อัตราดอกเบี้ย ๒% นาน ๒ ปีแรก กู้ได้ ๒๐% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปลอดเงินต้น (Grace Period) สูงสุด ๑๒ เดือน และไม่คิดดอกเบี้ย ๖ เดือน ๑๐.ธนาคาร SME D Bank ช่วยเหลือในการจัดตั้ง การขยาย และการปรับปรุงกิจการ พร้อมยกระดับมาตรฐานการจัดการของกิจการวงเงินให้กู้ วงเงินให้กู้ขั้นต่ำ ๕ หมื่นบาท และสูงสุดไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท หรือไม่เกินจำนวนที่รัฐมนตรีประกาศ เงินกู้ระยะยาวระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน ๑๕ ปี มีระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน ๓ ปี การชำระหนี้คืน สามารถชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ในระหว่างปลอดชำระคืนเงินต้น เมื่อพ้นระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้น ให้ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน หรือตามความเหมาะสมของรายได้ของกิจการ

๑๑.ธนาคารไทยพาณิชย์ สินเชื่อสำหรับลูกค้าอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารฯ เช่น QR แม่มณี หรือใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือใช้พร้อมเพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ มีรายการเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ ๓ เดือนล่าสุด และวงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ๑๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย ผ่อนชำระนานสูงสุด ๓๖ เดือน อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ MRR+๒๐.๖๓% ต่อปี ๑๒.ธนาคารธนชาต หมดห่วงเรื่องการขอสินเชื่อ เมื่อสินเชื่อธนชาต “SME ได้ใจ” กู้ง่าย ได้ใจ ด้วยทีมที่ทุ่มเทเพื่อธุรกิจคุณ มีเกณฑ์การคำนวณรายได้และวิธีหาข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและกิจการของลูกค้าที่มีอยู่จริง ประเภทวงเงินสินเชื่อ วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) (วงเงินกู้ระยะยาว (T/L) + วงเงินหมุนเวียน (O/D)) โดยคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยื่นกู้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป เป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย) หรือนิติบุคคล (ไม่จำกัดสัญชาติ) อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป และอายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน ๗๐ ปี

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๓๕ วันพุธที่ ๘ - วันอังคารที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 


855 1,440