26thMay

26thMay

26thMay

 

August 13,2020

‘หมอชาญชัย’ยื่นศาลทุจริต ฟ้องปลัด สธ.และพวก ๗ ราย

“นพ.ชาญชัย” มอบหมายทนายยื่นฟ้องปลัดกระทรวงและพวกรวม ๗ คน หลังจากไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงจากบัตรสนเท่ห์ และย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในกองบริหารการสาธารณสุข ด้าน รพ.ขอนแก่น แจ้งความเอาผิดเพจ “ชมรมแพทย์ชนบท” โพสต์ข้อความโจมตี

 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น นายไชยันต์ ลีละสุวัฒนากุล ทนายความที่ได้รับมอบหมายจาก นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพยากรโควิด-๑๙ เดินทางเข้ายื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ เพื่อเอาผิด นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพวกรวมเป็น ๗ คน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ 

นายไชยันต์ ลีละสุวัฒนากุล ทนายความ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อต่างๆ กรณี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ถูกร้องเรียนโดยมีบัตรสนเท่ห์กล่าวหาว่า เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ๕ เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่สำนักงาน ป.ป.ช.และกระทรวงสาธารณสุขสั่งให้ยกเลิกการรับเงินไปแล้ว ต่อมา นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑๑๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมีทั้งหมด ๕ คน และผลการตรวจสอบเบื้องต้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ต่อมา นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามที่มีการร้องเรียนจากบัตรสนเท่ห์ กระทั่งต่อมาหลังจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเริ่มดำเนินการ ปรากฏว่า องค์กรแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทำให้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งที่ ๖๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอ้างในคำสั่งว่า การตรวจสอบเบื้องต้นมีมูล ควรกล่าวหา และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า นพ.ชาญชัย มีพฤติกรรมการข่มขู่จูงใจให้เกิดพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ จึงเห็นควรย้าย นพ.ชาญชัย ออกจากโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรค

“ดังนั้น จึงทำให้ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เห็นว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖ และหนังสือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและสอบสวนเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการว่าทำผิดวินัยที่ระบุว่า หากกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น ซึ่งตามข้อความตามบัตรสนเท่ห์ พยานหลักฐานแวดล้อมไม่ปรากฏชัดและไม่มีพยานบุคคลที่แน่นอน และ นพ.ชาญชัย ไม่ได้สั่งให้เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า และไม่ได้กระทำการใดๆอันเป็นการข่มขู่จูงใจให้เกิดพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามที่ถูกกล่าวอ้าง”

นายไชยันต์ กล่าวอีกว่า “ในวันนี้จึงได้ยื่นฟ้อง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพวกรวมทั้งหมด ๗ คน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๔ ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ เพื่อพิสูจน์ความจริงและขอความเป็นธรรมตามสิทธิ์กระบวนการยุติธรรมต่อไป”

ขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลขอนแก่นแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น เอาผิดแอดมินแฟนเพจเฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์ชนบท” หลังแฟนเพจดังกล่าว โพสต์ภาพบัญชีการเงินของโรงพยาบาลขอนแก่นกล่าวหาให้ข้อมูลเท็จสร้างความเข้าใจผิดต่อ “หมอชาญชัย” ขณะที่ทางโรงพยาบาลเผยเอกสารบัญชีของจริง ชี้แจงในประเด็นที่ถูกกล่าวหาซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ยืนยันถูกแฟนเพจดังกล่าวสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จสร้างความเข้าใจผิด ซึ่งแฟนเพจเฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์ชนบท” โพสต์ข้อมูลสำคัญ และเอกสารบัญชีการเงินของโรงพยาบาลขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยระบุข้อความว่า “หมอชาญชัยคนเก่ง คนดี มีการบริหารที่ซื่อสัตย์-สุจริต-มีธรรมาภิบาลจริงหรือ ๒๐๐ ล้านบาท ปั้นตัวเลขเป็นเท็จ ตรวจสอบเอกสารงบทางการเงินก็เป็นดังนี้ ๑.นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ปี พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๗ เกษียณอายุราชการเมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รพ.มีเงินบำรุงเป็นบวก ๑๑๔,๖๘๐,๗๓๙.๒๑ บาท แปลความง่ายๆ ภาษาชาวบ้าน ส่งมอบงานให้ ผู้บริหารคนต่อไป มีเงินกว่า ๑๑๔ ล้านบาท

๒.นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ถูกย้ายออกเพราะมีคนอยากมาเสียบแทนจาก รพ.เกาะสมุย ทั้งที่ทำงานเพียงปีเดียว แต่ก่อนย้าย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีเงินบำรุงคงเหลือไว้ เป็นบวก ๑๐๖,๔๗๔,๑๕๔.๕๕ บาท เพื่อส่งต่อให้คนต่อมาคือหมอชาญชัยคนเก่ง

๓.นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล จาก ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน คือ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ถูกย้ายเข้ากระทรวง มาดูงบการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เงินบำรุงติดลบ ๑๔๙,๑๐๓,๓๖๒.๙๒ บาท ขอย้ำอีกครั้ง มีหนี้มากกว่าเงินคงเหลือ กว่า ๑๔๙ ล้านบาท แล้วที่บอกชาวบ้านชาวช่อง ให้ออกมาประท้วงคำสั่งสอบสวน คำสั่งย้ายเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวน เรียกร้องธรรมาภิบาล หาว่าถูกกลั่นแกล้ง เป็นอัศวินมากอบกู้วิกฤติการเงินที่ติดลบ ถามว่าใครกันแน่ที่บริหารติดลบ เงินบำรุงที่ ผู้บริหารคนก่อนทำให้ติดลบ ๒๐๐ ล้านเอามาจากไหน ตนเองบริหารจนเงินบำรุงเป็นบวก ๒๐๐ ล้าน เอามาจากไหน แล้วทำไมต้องขอสนับสนุนงบฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงทางการเงิน ใครกันแน่ที่ต้องการปกปิดความดำมืด ป้ายสีให้ ผอ.คนก่อน และพยายามอย่างที่สุดที่จะกลับมา รพ.ขก.อีกครั้ง ทั้งที่อยู่มาแล้วกว่า ๔ ปี ๗ เดือน เพ้อเจ้อโกหกพกลม ขาดการตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ ท่านรัฐมนตรีเป็นนักบริหาร จึงรู้ว่าอะไรควรไม่ควร ไม่ด่วนตัดสินใจหากข้อมูลไม่ครบถ้วนเอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้”

ล่าสุด เมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลขอนแก่น พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น แถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า ตลอด ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า เพจเฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์ชนบท” นำข้อมูลของโรงพยาบาลไปเผยแพร่ โจมตีประเด็นงบประมาณ โดยเฉพาะในยุคการบริหารของ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล อดีต ผอ.รพ.ขอนแก่น ที่มีการโจมตีว่าการบริหารวิกฤตจากขาดทุนไปได้กำไรนั้นไม่เป็นความจริง อ้างว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้องค์กรการแพทย์เกิดความไม่สบายใจ ซึ่งไม่ทราบว่าแอดมินเพจเป็นใคร พร้อมกับสงสัยว่าบทบาทหน้าที่ของแฟนเพจชมรมแพทย์ชนบทเกี่ยวข้องกับชมรมฯ หรือไม่ เพราะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในระยะหลังผิดไปจากภาพพจน์ของชมรมแพทย์ชนบทที่เคยรู้จัก นอกจากนี้จากข้อมูลเอกสารที่โพสต์พบว่า เป็นของ รพ.ขอนแก่น จึงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่นำออกไป จึงเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิด พร้อมให้ฝ่ายกฎหมายของโรงพยาบาลขอนแก่น รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่นเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

ด้านนางอังคณา ภูนามแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า “เห็นความชัดเจนที่ผู้นำข้อมูลไปโพสต์นั้นต้องการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงไปโพสต์สร้างความเข้าใจผิด เพราะเอกสารที่นำไปโพสต์เป็นตารางงบประมาณแสดงผลดำเนินงานคืองบกำไรขาดทุนเฉพาะเดือนที่แสดงรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ซึ่งการเปรียบเทียบทางการเงินนี้ ถือว่าเป็นข้อมูลเท็จ เพราะระบบที่ใช้ในการทำบัญชีนั้น ยกเลิกไปนานแล้ว แล้วพัฒนาระบบใหม่ที่มีความชัดเจน มีความถูกต้องมาใช้ ถ้าเจตนาบริสุทธิ์ต้องนำเสนอเปรียบเทียบในฐานข้อมูลเดียวกัน จงใจสร้างข้อมูลเท็จเพื่อทำให้เกิดการเข้าใจผิด จึงเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่นำข้อมูลออกไปมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ แบบฟอร์มรูปแบบโปรแกรมเก่าที่ใช้ในงานบัญชียกเลิกการใช้แล้ว เนื่องจากโปรแกรมไม่มีความสมบูรณ์ ทางฝ่ายบัญชีจึงพัฒนาโปรแกรมใหม่ เป็นรูปแบบมาตรฐานของทางบัญชี”

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๐วันพุธที่ ๑๒ - วันอังคารที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


994 1,434