26thMay

26thMay

26thMay

 

September 19,2020

‘ฉลอง ๖๓ ปี’คลังพลาซ่า ย้ำ‘คลังสเตชั่น’ยังไม่ถอย

คลังพลาซ่าฉลองครบรอบ ๖๓ ปี ตอบแทนลูกค้า ๑๘๘,๐๐๐ บาท ยอมรับโควิดมีผลกระทบมากต้องประคองตัว “เสี่ยเหลียง” ยืนยัน ‘คลังสเตชั่น’ ต้องรอแบบการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า สาขาจอมสุรางค์ จัดกิจกรรมจับรางวัลในวาระครบรอบ ๖๓ ปี สมนาลูกค้า โดยมีนายไพรัตน์ (เสี่ยเหลียง) มานะศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้จับรางวัล ซึ่งคลังพลาซ่ามอบบัตรของขวัญ แทนคำขอบคุณ รางวัลมูลค่ากว่า ๑๘๘,๐๐๐ บาท รวม ๖๓ รางวัล โดยรางวัลที่ ๑ บัตรของขวัญคลังพลาซ่า มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท  ๕ รางวัล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท, รางวัลที่ ๒ บัตรของขวัญคลังพลาซ่า มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท ๑๕ รางวัล เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท, รางวัลที่ ๓ บัตรของขวัญคลังพลาซ่ามูลค่า ๒,๐๐๐ บาท ๒๐ รางวัล เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และรางวัลที่ ๔ บัตรของขวัญคลังพลาซ่า ๑,๐๐๐ บาท  ๒๓ รางวัล เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐ บาท

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ ๑ บัตรของขวัญคลังพลาซ่า มูลค่า ๑๐,๐๐๐๐ บาท ๕ รางวัล ได้แก่ สิริลักษณ์ ชเตอคเคอร์, อนันธนา พิพัฒน์ธราวงศ์, ศักดิ์สิทธิ์ คัมภิรานนท์, จันทร์จรัส วงศ์ชนะสิทธิ์ และจรรยาศิริ นิลแจ้ง รางวัลที่ ๒ บัตรของขวัญคลังพลาซ่า มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท ๑๕ รางวัล ได้แก่ อุไรวรรณ เณรทอง, ศิลปกร ภัคจิระสวัสดิ์, ณัฎฐกิตต์ เกตุหลีอินทร์, มานพ คำสาริรักษ์, หยัด ชื่นอุรา, อริยา เพ็ชนิล, อรทัย ลักษมีเศรษฐ, จีราญา สิงห์ประเสริฐ, สุทธิชาตฺ แย้มมนัส, ภานุวัฒน์ ไพรเขียว, ปารณีย์ นาละออง, ไพรินทร์ ด่านกุลชัย, สมจิตร แป้นขำ, วนิดา ประดิษฐ์ขำ และเจษฎาภรณ์ ตุลพิพาก 

รางวัลที่ ๓ บัตรของขวัญคลังพลาซ่ามูลค่า ๒,๐๐๐ บาท ๒๐ รางวัล ได้แก่ สุดารัตน์ มีสินชัย, จริยา เพียรกลาง, พัชรียา ดาบงูเหลือม, ปนัดดา หมื่นการนา, อาทิตยา สัตตานุสรณ์, พรธิวา ไทยกลาง, ธนิตศักดิ์ ธนาศักดิ์ดิสกุล, ณุจิเรจ อรรถคำ, ศรุตา ชื่นกุล, บังอร ไพบูลย์สุข, ธานนท์ รอดสน, สังวร ภู่โกสีย์, วิรัญญา ชั้นกลาง, พิมพารัตน์ เปลรินทร์, อุบลวรรณ มาเกิดพะเนา, ปรีชา เพียรกลาง, อริยา ช่วงงาม, จุฑามาศ ปัดตะคุ, สมชาย ชุดทะเล และธนวัฒน์ บัวทอง และรางวัลที่ ๔ บัตรของขวัญคลังพลาซ่ามูลค่า ๑,๐๐๐ บาท ๒๓ รางวัล ได้แก่ ณัฐณิชา ศิริกุล, สมใจ พงษ์กล้าหาญ, สุกัญญา สุระพิมธุ, กนิษฐา ตันตมณีรัตน์, นงลักษณ์ วาสสามัคคี, นาถสุดา วงษา, ปวีฌะวัช รอดสิน, สุภาวรรณ ศุภนุกูลสมัย, วรัชยา ไชยศร, อดุลย์ สากำปัง, ลัดชลี เขียวอิ่ม, มณีรัตน์ แจ้งนคร, รติกร วงศ์พยัคฆ์, วัฒนะ ทวนพรมราช, ภูกิจ ยลชญาวงศ์, จวงจันทร์ กาญจนโรจน์, พัชลิตา อาจวิชัย, อัจฉรา อัมพร, นรินดา ซื่อตรง, พัชรี มนัสการ, จงดี ปิ่นสุวรรณ, จักรธร เพโฆ และลัดดา ศิริปรุ 

จากนั้น นายไพรัตน์ มานะศิลป์ รองประธานกรรมการ บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด ให้สัมภาษณ์กับ ‘โคราชคนอีสาน’ ว่า “วิกฤตการณ์โรคติดต่อทำให้กระท่อนกระแท่น แต่ก็จัดสมนาคุณให้กับลูกค้า ครั้งนี้อาจจะไม่ใช่รางวัลที่ใหญ่มากเหมือนทุกปี ทั้งยังมีกิจกรรมในช่วง โควิด-๑๙ ที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นช่วงฉลองห้างครบรอบ ๖๓ ปีด้วย ซึ่งต้องขอขอบลูกค้าทุกท่านที่เป็นกำลังใจห้างของคนท้องถิ่นทั้ง ๓ สาขา ห้างของคนโคราชแห่งนี้แห่งเดียว” 

“อย่างที่ทราบว่าสถานการณ์โควิด-๑๙ ยังไม่ปกติ คนมาจับจ่ายซื้อเฉพาะของจำเป็น แต่เครื่องสำอางกลับยังได้รับผลที่ดี เนื่องจากช่วงโควิดผู้หญิงก็ยังไม่หยุดสวย ทำให้ทุกร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า ต่างหาช่องทางการตลาด จัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ก็ยังไม่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าปกติ ยอดขายหายไป ในขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง ขณะนี้อยู่ในภาวะประคองตัว ต้องลดค่าใช้จ่าย หาช่องทางเพิ่มรายได้ เช่น ออนไลน์ เดลิเวอรี่ เสริมโปรโมชั่นเข้ามา สิ่งใดที่สามารถทำได้ ทำหมดช่วงนี้ เพราะเป็นภาวะที่ทุกคนลำบาก พนักงานของห้างยังให้มาทำงาน ๑๕ วัน หยุด ๑๕ วัน ไม่เช่นนั้นค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นมาก ขณะนี้เรียกว่า ประคองตัว จึงเป็นการกระทำที่ถูกต้องที่สุด”

นายไพรัตน์ มานะศิลป์ กล่าวอีกว่า “หากถามถึงอนาคตตอบได้ว่าต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้น ขณะนี้พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ลดแล้วก็ลดอีก บางแผนกที่ไม่มีกำไรจริงๆ อาจต้องปิดตัวลง การจะนำกำไรของส่วนรวมไปเลี้ยงบางแผนก คงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง บางแผนกสู้ไม่ได้ก็จำเป็นต้องปิด สู้ไม่ได้นี่คือสู้สถานการณ์ไม่ได้ ไม่ได้สู้กับใครที่ไหน หมายถึงสถานการณ์ช่วงภาวะหลังโควิด-๑๙ นั้นหนักกว่าที่คาดคิด หากเทียบเป็นเงิน ๑๐๐ บาท จะเหลืออยู่ ๓๐ ไม่ถึง ๓๕ เทียบเป็น ๑ ใน ๓ ซึ่งสถานการณ์ในช่วงนี้ ทำให้คิดถึงว่า คนอื่นเป็นอย่างไร ซึ่งจากการสอบถามก็สรุปได้ว่า ที่ไหนก็เหมือนกัน จังหวัดไหนก็เหมือนกัน จังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหนักกว่าเยอะ นั่นคือ เปิดมารับค่าใช้จ่าย แต่ไม่มีผู้ซื้อ โคราชดีที่ไม่ได้อาศัยเพียงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่คลังพลาซ่า ๙๘% เป็นคนไทยท้องถิ่น เป็นคนในพื้นที่ ลูกค้าประจำของห้างก็ยังมาตามปกติ เคยมาช่วงเวลาไหน สะดวกช่วงเวลาก็มาเวลานั้น  แต่กำลังซื้อลดลง ซื้อเฉพาะของจำเป็น ก็ต้องเข้าใจ อีกเดือนข้างหน้าเกิดอะไรขึ้น การระบาดระลอกที่ ๒ จะมาหรือไม่ เดือนถัดไปจะเกิดอะไรขึ้น ถือเงินสดไว้กับตัวปลอดภัยกว่า ใช้เฉพาะของจำเป็น ฉะนั้น ของกินของใช้ที่จำเป็นเหล่านี้ขายได้ แต่ของฟุ่มเฟือยนั้นยอดตกอย่างมาก” 

นายไพรัตน์ มานะศิลป์ กล่าวปิดท้ายว่า “ในส่วนของคลังสเตชั่นต้องรอการออกแบบที่ชัดเจนของสถานีรถไฟความเร็วสูง ถ้ามีความชัดเจนแล้ว ก็จะออกแบบให้สอดรับกับสถานีต่อไป เพื่อในอนาคต เมื่อรถไฟมาจอด คนสามารถเดินเชื่อมเข้าโครงการได้ ในระหว่างรอรถไฟหรือมาช้อปปิ้งรอรถไฟ รับประทานอาหารก่อนเวลารถไฟมา เมื่อรถไฟมาก็สามารถข้ามไปได้เลย ซึ่งจะสร้างความสะดวกสบาย หลังแผนออกมาชัดเจนเรียบร้อยแล้ว”

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๕ วันพุธที่ ๑๖ - วันอังคารที่ ๒๒ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

996 1,479