25thJune

25thJune

25thJune

 

October 03,2020

‘ซีพีแรม’ผนึกพลังชุมชน ปลูกต้นไม้ ๓ ล้านใน ๓ ปี

ปักหมุดขอนแก่น ผนึกพลังร่วมชุมชนปลูกต้นไม้ทั้งหมู่บ้าน ขานรับนโยบายจังหวัดปลูกต้นไม้ให้ครบ ๒ ล้านต้นภายใน ๓ ปี

เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่วัดแสงศรีนิยม หมู่ ๑๔ บ้านหนองนิยม ตำบลท่าพระ ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม “CPRAM GREEN LIFE#ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ซึ่งบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมขึ้น ท่ามกลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตตำบลท่าพระ เข้าร่วมกิจกรรม

นายสมศักดิ์ จังตระกุล กล่าวว่า นโยบายที่สำคัญและชัดเจนที่สุดที่ได้มีการกำชับและเน้นย้ำไปทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัด โดยเฉพาะกับทุกงานที่ไปร่วมนั้นจะต้องจัดให้มีการปลูกต้นไม้ เพราะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มความร่มรื่นให้กับพื้นที่แล้วประโยชน์ของต้นไม้นั้นมีมากมายนานับประการ ดังนั้นการปลูกต้นไม้ ที่วันนี้ชาวขอนแก่นนั้นทุกคนสามารถที่จะปลูกต้นไม้ลงในจิตใจได้แล้ว ก้าวต่อไปคือการเดินหน้าปลูกต้นไม้ในทุกพื้นที่ที่สามารถที่จะกระทำได้ เพื่อให้ขอนแก่นมีต้นไม้ปลูกขึ้นใหม่ให้ครบ ๒ ล้านต้นภายใน ๒ ปีตามที่ได้ตั้งปณิธานหรือสัญญาใจร่วมกันของชาวขอนแก่นทุกคน

นางสาวอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยเฉพาะ บริษัทฯ กับชุมชน ที่มีใจตรงกันที่มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งยังคงเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ และยังคงสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ส่งผลต่อปัญหาภาวะเรือนกระจกของโลก

“วันนี้เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขานรับนโยบายจังหวัดในการปลูกต้นไม้ให้ครบ ๒ ล้านต้น ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ บ.หนองนิยมแห่งนี้ ที่จะกลายเป็นปลอดของชุมชนด้วยการที่ต้นไม้นั้นจะผลิตก๊าซออกซิเจนที่บริสุทธิ์ให้กับสิ่งมีชีวิตที่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล และที่สำคัญคือการสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร เพราะซีพีแรมยังคงยืนหยัดเคียงข้างคนไทย ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างคุณค่าทางสังคมในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานซีพีแรมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้านสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลต่อไป” นางสาวอาภาภรณ์ กล่าว

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๔๗ วันพุธที่  ๓๐ เดือนกันยายน - วันอังคารที่ ๖ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓


28 1,500