25thMay

25thMay

25thMay

 

October 31,2020

อุดรได้ฤกษ์อบรมนักอุตฯรุ่นใหม่ เชื่อมเครือข่ายนักธุรกิจ

 

รวมทายาทนักธุรกิจอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑ “Young F.T.I. Udonthani1” หวังสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำประสบการณ์ไปปฏิบัติจริง ลดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจของครอบครัว

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๑ “Young F.T.I. Udonthani1” โดยมีนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และอดีตประธาน คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร ร่วมงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการด้วย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องหมากแข้ง โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายนพนัช กีรติรัฐกร ประธานโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๑ กล่าวว่า “โครงการ Young F.T.I. Udonthani 1 เกิดจากวิสัยทัศน์ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ที่เล็งเห็นศักยภาพการรวมตัวของทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากเครือข่ายที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีอยู่ เป็นการวมตัวของเครือข่ายทายาทธุรกิจ ซึ่งโครงการฯ มีผู้สมัครอบรมจำนวน ๓๘ ราย มุ่งหวังสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์จากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และนำความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนี้ ยังเป็นการลดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจของครอบครัวระหว่างเจ้าของธุรกิจและทายาท”

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า “จังหวัดฯ มีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ธุรกิจเอสเอ็มอีที่สืบทอดจากบรรพบุรุษนั้น มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันหลายประการ เพราะจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญโดยละเอียด ไม่ปิดบัง ทายาทก็มีโอกาสซึมซับความรู้และฝึกความสามารถได้อย่างใกล้ชิด หากกิจการที่สืบทอดบริหารเป็นอย่างดี กิจการนั้นจะมีโอกาสแข่งกับต่างประเทศหรือขยายเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดีกับภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัด”

“โครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่นี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะต่อยอดให้เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและประเทศ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักธุรกิจอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงเป็นโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเอง” นายสยาม กล่าว

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๑ วันพุธที่ ๒๘ เดือนตุลาคม - วันอังคารที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓


2 1,486