24thJune

24thJune

24thJune

 

November 14,2020

สงกรานต์เปิดอาคารผู้โดยสาร ๒ พันล. ทย.ใจดีให้อีก ๕๐๐ ล.ขยายลานจอด

อาคารผู้โดยสารสนามบินขอนแก่นหลังใหม่สุดหรู ด้วยงบก่อสร้าง ๒ พันล้านบาท กรมท่าอากาศยานใจดี ทุ่มให้อีก ๕๐๐ ล้านบาท ขยายลานจอดเครื่องบินจาก ๕ ลำเป็น ๑๑ ลำ คาดสร้างเสร็จปี ๖๖ รองรับบริการกว่า ๑๘ เที่ยวบินต่อวัน 

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อประเมินความคืบหน้าในการก่อสร้างตามแผนงานที่กรมท่าอากาศยานได้กำหนดไว้ หลังมีการขยายเวลาในการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา

โดยคณะได้เดินตรวจสอบความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารทุกชั้น ตรวจสอบการติดตั้งระบบอำนวยความสะดวกและติดตามตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้รับเหมา ตามระเบียบที่กรมท่าอากาศยานกำหนด การตรวจสอบการก่อสร้างอาคารจอดรถ ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ห้องตรวจสัมภาระผู้โดยสาร ห้องตรวจผู้โดยสาร ช่องทางเดินของผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ลานจอดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตามระเบียบที่กรมท่าอากาศยานกำหนดอย่างครบถ้วน ตามอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก เปิดเผยว่า การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารดังกล่าวนี้นั้นขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างในส่วนของอาคารที่พักผู้โดยสารปแล้วถึงร้อยละ ๖๕ ขณะที่อาคารจอดรถมีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่าร้อยละ ๙๐ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กรม ท่ากาศยาน กระทรวงคมนาคมกำหนด และจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นทำให้การก่อสร้างขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๐๐ วัน ดังนั้นจากแผนงานที่กำหนดในภาพรวมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และอาคารจอดรถ จะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเมื่ออาคารผู้โดยสารหลังใหม่เปิดให้บริการแล้วนั้น อาคารผู้โดยสารหลังเดิมที่งานอยู่จะถูกปิดปรับปรุงทันทีเป็นระยะเวลาอีก ๑ ปี ตามแผนงานที่กำหนด

“การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ ๘ ปี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูมิภาค ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รองรับการเชื่อมโยงการเดินทางในระดับนานาชาติ การเพิ่มความถี่เที่ยวบินในระดับภูมิภาคได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวนี้นั้นจะประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารที่จอดรถหลังใหม่และปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า ๒๐ ปี จากเดิมมีเนื้อที่ขนาด ๑๖,๕๐๐ ตารางเมตร เป็น ๔๔,๕๐๐ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ ๒,๐๐๐ คนต่อชั่วโมง หรือ ๕ ล้านคนต่อปี และสามารถจอดรถได้เป็น ๑,๑๖๐ คัน”

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันมีสายการบินพาณิชย์ไม่รวมแบบเช่าเหมาลำและเครื่องบินส่วนตัว เปิดให้บริการในเส้นทางเชื่อมโยงครบทุกภูมิภาค วันละ ๑๘ เที่ยวบิน และในช่วงต้นปี ๒๕๖๔ จะเพิ่มขึ้นเป็นวันละไม่ต่ำกว่า ๒๐ เที่ยวบินตามแผนการเพิ่มความถี่เที่ยวบินและการเปิดเส้นทางการบินใหม่ของสายการบินพาณิชย์ทุกสายการบินที่เปิดให้บริการในประเทศไทย รวมไปถึงการให้บริการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งการตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากร และการควบคุมโรคที่สนามบินขอนแก่นนั้น เปิดให้บริการแบบการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศ หรือ CIQ มาแล้วในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศโดยใช้ขอนแก่นเป็นต้นทางและปลายทาง ก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการคมนาคมขนส่งของท่าอากาศยานในระดับภูมิภาค กรมท่าอากาศยานยังคงมีการอนุมัติงบประมาณแบบผูกพันต่อเนื่องในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน จาก ๕ ลำ เป็น ๑๑ ลำอีกด้วย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๓ วันพุธที่ ๑๑ - วันอังคารที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

28 1,515