25thMay

25thMay

25thMay

 

December 03,2020

มุ่ง‘อุบลเมืองอัจฉริยะ’ไร้เงินสด จับมือกรุงไทยจ่ายค่าสมาร์ทบัส

“อุบลรวมใจพัฒนาเมือง’ ก้าวอีกขั้น ร่วมกับธนาคารกรุงไทย รับชำระค่าโดยสาร Ubon Smart Bus แบบไร้เงินสด แค่แตะบัตรเครดิตหรือสแกน QR CODE ก็จ่ายค่ารถสมาร์ทบัสได้แล้ว พร้อมผลักดันอุบลฯ สู่เมืองอัจฉริยะ 

 

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับบริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง (URCD ) จำกัด มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Ubon Smart Bus สู่การเป็น Ubon Smart City” เพื่อพัฒนาระบบรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดเชื่อมต่อระบบออนไลน์ของผู้ใช้บริการ Ubon Smart Bus โดยสามารถชำระค่าโดยสารด้วยการแตะบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ PayWave ที่เครื่อง Krungthai EDC หรือสแกน QR CODE เพื่อชำระค่าโดยสารผ่าน Krungthai Next หรือ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง (URCD) จำกัด นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และนายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ร่วมงาน ณ โถงชั้น ๑ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ เปิดเผยว่า บริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด หรือ URCD ในฐานะภาคเอกชนที่มีความตั้งใจพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ จึงได้รวมภาคเอกชน ๙ องค์กรในจังหวัด เพื่อพัฒนาโครงการดิจิทัลในจังหวัดมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยโครงการ Ubon Smart Bus สู่การเป็น Ubon Smart City เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของ URCD ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะและการดำรงชีวิตอัจฉริยะภายในเมือง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาต้นแบบระบบชำระเงินค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ในรถโดยสารปรับอากาศ Smart Bus เส้นทางสนามบิน-เข้าเมือง เพื่อความทันสมัยของการให้บริการขนส่งสาธารณะเมืองอุบลฯ ช่วยให้ผู้โดยสารจะได้รับความสะดวกสบายจากช่องทางการชำระค่าโดยสารที่หลากหลายขึ้น โดยเน้นชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ถือเป็นมิติใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองเป็นเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้ง Smart Technology ภายในรถเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายด้วย Wifi, USB Charger เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบ GPS, CCTV และมีวีลแชร์อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องใช้รถเข็นในการเดินทางอีกด้วย

นายธวัชชัย ชีวานนท์ กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการที่ผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ โดย “โครงการ Ubon Smart Bus สู่การเป็น Ubon Smart City” เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะที่เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเดินทางและเชื่อมต่อธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับภูมิภาค สร้างสังคมไร้เงินสด ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๕ Ecosystems ของธนาคาร ในการเชื่อมต่อนวัตกรรมทางการเงินเพื่อรองรับการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment กับระบบขนส่ง ให้เกิดความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีให้ก้าวสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

“ธนาคารพัฒนาระบบรับชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดที่เชื่อมต่อระบบออนไลน์ของผู้ใช้บริการ Ubon Smart Bus โดยสามารถชำระค่าโดยสารด้วยการแตะบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ PayWave ที่เครื่อง Krungthai EDC หรือสแกน QR CODE เพื่อชำระค่าโดยสารผ่าน Krungthai Next หรือ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยธนาคารได้ออกแบบให้ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน และเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการเงินสด รวมถึงลดต้นทุนการจัดการด้านโลจิสติกส์ให้กับ URCD นอกจากนี้ การแตะ สแกน จ่าย ทำให้ไม่ต้องพกเงินสด อีกทั้งยังช่วยลดการสัมผัสซึ่งสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุค New Normal ของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีจะปลอดภัยยิ่งขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19” นายธวัชชัย กล่าว

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๖ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

10 1,470