25thMay

25thMay

25thMay

 

December 11,2020

ขอเป็นเจ้าภาพแข่งกีฬา ๒ งานใหญ่ อ้างโคราชสนามดีมีผลงานเพียบ

โคราชเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ชูจุดเด่นบ้านพักนักกีฬา สนามกีฬามาตรฐาน การันตีผลงานด้านกีฬาเพียบ ชี้โคราชเป็นมหานครแห่งกีฬา ประชาชนสุขภาพดี

 

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ พร้อมด้วย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายปัญญา หาญลำยวง อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมการเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๖๖) “นครราชสีมาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๖) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายชฏาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา นายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอความพร้อมตามเงื่อนไขของ กกท.ที่กำหนดไว้ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ จำนวน ๓๗ ชนิด และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ๑๔ ชนิด รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

ทั้งนี้ คณะผู้ร่วมประชุมได้เดินทางไปที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราขสีมา เพื่อตรวจสภาพความพร้อมของสนามกีฬาในแต่ละชนิดกีฬา และรับฟังการนำเสนอการเตรียมความพร้อม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมี ๔ จังหวัด ที่เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๙ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ประกอบด้วย จังหวัดนครราขสีมา ขอนแก่น ชลบุรี และกระบี่

นายชฏาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า โคราชมหานครแห่งกีฬาเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม แสดงถึงชาวโคราชมีสุขภาพ ความกินดีอยู่ดีและการแสดงออกมาจากวิถีชีวิตที่พบเห็นทั่วไป โคราชเป็นเมืองกีฬาระดับมาตรฐานสากล สร้างความเป็นเลิศด้านกีฬาระดับนานาชาติ พัฒนาศักยภาพการกีฬาในทุกมิติ มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เยาวชนและประชาชนทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตและสนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาด้านกีฬา ที่ผ่านมาได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ.๒๕๕๐ การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ๒๐๑๒ การแข่งขันวอลเลย์บอล “เอสเอ็มเอ็ม” วอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน ๑๙ ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ครั้งที่ ๑๘ ปี ๒๐๑๗ การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ออฟไทยแลนด์ ๒๐๑๘” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “คิงส์คัพ” ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งกีฬานานาชาติและระดับประเทศอีกหลายรายการ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม นักกีฬา ผู้ฝึกซ้อมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี บ่งบอกถึงการเป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมเรื่องกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาตลอดเวลาและยังได้สร้างนักกีฬาเข้าสู่รั้วทีมชาติไทยตลอดจนผลิตนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมากมาย

“ช่วงว่างเว้นจากดการแข่งกีฬา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จังหวัดนครราชสีมา ได้ก่อสร้างและปรับปรุงรวมทั้งซ่อมบำรุงสนามกีฬา จำนวน ๙ แห่ง ประกอบด้วยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) สนามกีฬาค่ายสุรนารี สนามกีฬาศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช สนามกีฬาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา สนามกีฬาห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมาและสนามกีฬาห้างสรรพสินค้าคลังพลาซาจอมสุรางค์ เพื่อเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา ส่วนที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้จัดสรรหอพักนักศึกษาภายใน มทส.รองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ ๘,๐๐๐ คน มีรถรับ–ส่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีโรงพยาบาล มทส. รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน นอกจากนี้ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ กกท. กรมพลศึกษาและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนากรรมการผู้ตัดสินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาให้มีความรู้ความสามารถและมีปริมาณเพียงพอสำหรับการจัดการแข่งขันฯ”

“โคราชเป็นเมืองมหานครแห่งอีสาน และเป็นศูนย์กลางของประเทศ รวมทั้งยังเป็นเมืองที่กำลังพัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระบบขนส่ง ถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน–นครราชสีมา รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ ฯลฯ และเป็นเมืองที่โดดเด่นเรื่องกีฬาเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นโคราชเป็นเมืองที่มีศักยภาพและความเพียบพร้อมในเรื่องกีฬาและการพัฒนาในด้านกีฬาอยู่ตลอดเวลา” นายชฏาลม กล่าว

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๕๖ วันพุธที่ ๙ - วันอังคารที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

11 1,506