26thMay

26thMay

26thMay

 

February 16,2021

จับตาเลือกตั้ง‘หอการค้าโคราช’ บล็อกโหวตสมาชิกประชุมแค่ ๒๐

เลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าโคราชชุดใหม่เข้มแต่ไม่ข้น กลุ่มหนึ่งเผยแพร่เชิญชวนให้เลือกทีมตัวเอง ชู “ศักดิ์ชาย ผลพาณิชย์” เป็นประธาน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งขอให้เปิดกว้างเลือกคนรุ่นใหม่ไปร่วมบริหารบ้าง พบมีสมาชิกกว่า ๑,๘๐๐ คนแต่ชำระค่าสมาชิกเพียง ๓๐๐ กว่าคน พบข้อมูลว่าแค่ ๒๐% ก็ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว

ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีข่าวว่า นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ รองประธานหอการค้าฯ ได้รับการวางตัวให้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าฯ ในสมัยเลือกตั้งนี้ โดยนายศักดิ์ชายยอมรับกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “มีการพูดคุยกันและถูกทาบทามให้เป็นประธานจริง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า สมาชิกจะเลือกผมให้เข้าไปหรือไม่ หากไม่ได้เลือกก็ไม่ได้เข้าไปสู่ระบบการเลือกตั้งเป็นประธาน หรือแม้จะถูกเลือกเข้าไป แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมการทั้ง ๓๔-๓๕ คนนี้จะเลือกผมเป็นประธานหรือไม่”

มีข้อสังเกตว่า ผู้สมัครเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการหอการค้าในสมัยนี้มากกว่าทุกสมัย รวมทั้งมีข่าวว่าจะมีการแข่งขันกัน และยังมีธุรกิจใหญ่ๆ เข้ามาสมัครเลือกตั้งด้วย เช่น นครชัยทัวร์, พี.ซี.เอส. และตัวแทนจำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู ซึ่งไม่เคยลงสมัครมาก่อน เกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นกับหอการค้าฯ แต่นายศักดิ์ชาย ตอบว่า “การรับสมัครเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.หอการค้าฯ ซึ่งมีนายเลิศศักดิ์ สุรินทรศักดิ์ เป็นประธานฯ ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จึงจะประกาศรายชื่อออกมา ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ในส่วนที่มีผู้สมัครเข้ามาใหม่นั้น ผมกลับคิดว่า ยิ่งสมัครเยอะยิ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะแสดงว่ามีผู้สนใจในกิจกรรมของหอการค้ามากขึ้น เห็นว่าหอการค้าทำอะไรให้กับจังหวัดได้ แต่จำนวนการสมัครขนาดนี้ผมถือว่าน้อยด้วยซ้ำไป เพราะคณะกรรมการต้องมีถึง ๓๕ คน แต่ที่สมัครอยู่ขณะนี้มีพียง ๔๙ คนเท่านั้น ยังไม่ถือว่าเยอะ ยิ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมของหอการค้าก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี แสดงว่า เขาเห็นว่าหอการค้ามีประโยชน์ต่อสังคมโคราชและสร้างประโยชน์ต่อสังคมโคราช จึงต้องการเข้ามีส่วนร่วม เพราะคนที่เข้ามาเป็นกรรมการหอการค้า ไม่สามารถเข้ามาหาผลประโยชน์ใดใดได้ เพราะไม่มีเงินเดือนให้กรรมการ แต่กลับต้องหาเงินเข้ามาให้หอการค้าด้วยซ้ำไป ทั้งการดูแลเจ้าหน้าที่หอการค้า อาคารสถานที่ ซึ่งถือว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเป็นประจำในแต่ละเดือน ผู้ที่เข้ามาก็ต้องเสียสละ” (“โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวไปเมื่อฉบับที่ ๒๖๕๘ วันที่ ๑๖-๒๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) แล้วนั้น

จากนั้นในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ หอการค้าฯ จึงมีการประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่และเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าฯ ออกไปไม่มีกำหนด กระทั่งต่อมามีการกำหนดว่าจะมีการประชุมใหญ่และเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล ๒๑ โคราช 

อำเภอเมืองสมัคร ๓๖ คน

สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าฯ ปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา มีจำนวน ๓๖ คน เรียงตามหมายเลข ดังนี้ ๑.นางพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช บริษัท เอเชี่ยนวัสดุ จำกัด ๒.นายภูดิท สุวรรณสิทธิ์ MG GOOD CAR ๓.นายอิทธิพล ถนัดกุลกิจ หจก.เคราการช่าง ๔.นายเฉลิมพล บัวสรวง แชมป์ สปอร์ต ๕.นายภูมิพัฒน์ ขจรภพ หจก.นกออกเซอร์วิส ๖.นายพุทธิพงษ์ ธีรธรรมรัตน์ บริษัท ซิกเนเจอร์โกลบอลไลน์ จำกัด ๗.นายจิรพิสิษฐ์ รุจน์เจริญ Otaru café/Airplane Park ๘.นายสุดที่รัก พันธุ์สายเชื้อ บริษัท เอกสหกรุ๊ป จำกัด

๙.นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ร้านสปริ๊นท์การ์เม้น ๑๐.นางสาวพจนกร รัตนพงษ์วณิช หจก.กิจรุ่งเรืองอลูมินั่ม ๑๑.นายปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด ๑๒.นายกรณ์เศรษฐ์ เจตน์จำลอง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ๑๓.ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ บริษัท เดวา ๑๖๘ จำกัด ๑๔.ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ๑๕.นายธนพันธ์ ศิริธนชัย บริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด ๑๖.นายชัยวัฒน์ วงศ์เบญจรัตน์ บริษัท นครชัย ๒๑ จำกัด ๑๗.นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ๑๘.นายปริญ กัญจนาทิพย์ บริษัท เชิดชัยออโต้เฮ้าส์ จำกัด ๑๙.นางสาวเกรซ ไตรบัญญัติกุล บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ๒๐.นางสาวนัชชา ศุภรทรัพย์ บริษัท รอยัลโฮม ฟู้ดโปรดัคส์ จำกัด

๒๑.นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ร้านด๊ะดาดสเต็กจิ้มก๊ะแจ่ว ๒๒.นายวีรศักดิ์ บุญเพลิง สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความ ๒๓.นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ หจก.เจโอมาร์เก็ตติ้ง ๒๔.นายวงศกร นิมมิต บริษัท ชลรุ่งเรือง นครราชสีมา จำกัด ๒๕.นายก่อเกียรติ บินอารี บริษัท มายด์ บูสเตอร์ จำกัด ๒๖.ว่าที่ ร.ต.ประกาสิทธิ์ ดอนนอก บริษัท โคราช เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด ๒๗.นายฉัตรชัย อินทนากรวิวัฒน์ หจก.ยงประเสริฐ ๒๕๕๙ ๒๘.นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล บริษัท เค พับบลิค จำกัด ๒๙.นายสหพล กาญจนเวนิช บริษัท ๖๘๘๙ ADVERTISING AND ENTERTAINMENT จำกัด ๓๐.นายโชคชัย พิชัยวรกุล ร้านมดส้มโคราช ๓๑.นายไพจิตร มานะศิลป์ บริษัท คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จำกัด ๓๒.นายฐานพัทธ์ ชาติปฏิมาพงษ์ บริษัท บีทูบีมีเดีย จำกัด ๓๓.นางสุภัตรา สุวรรณโชติ บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด ๓๔.นางสาวสุรีวัลย์ จันทร์ประทักษ์ บริษัท ชาญ-สุ คอนสตรัคชั่น จำกัด ๓๕.นางอังคณารัตน์ บุญพุ่มพวง ร้านธณารัตน์ เฮลท์ฟู้ด และ ๓๖.นายศักดิ์ชัย จามรสุริยา บริษัท ซ.อะไหล่อีเลคทริค จำกัด ซึ่งในจำนวน ๓๖ คนนี้ ต้องเลือกตั้งไม่เกิน ๒๔ คน

ผู้สมัครต่างอำเภอ

เขตต่างอำเภอมีผู้สมัครจำนวน ๑๖ คน เรียงตามหมายเลข ดังนี้ ๑.ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ บริษัท เดอะเปียโนรีสอรืท จำกัด ๒.นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ บ้านวังน้ำเขียวลอดจ์ ๓.นายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล บริษัท ตรงพานิชอโกรโปรดักส์ จำกัด ๔.นายสถาพร คูประทุมศิริ บริษัท ยงสวัสดิ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ๕.นายวิชัย ฉัตรวงศ์วาน หจก.รวมเกษตรอุตสาหกรรม ๖.นายธนกฤต ภรณ์กนกวรรณ บริษัท โซลมอเตอร์สปอร์ต จำกัด ๗.นายเจษฎา ยินดี โรงแรม น้อง-หนึ่ง โมเดิร์นวิว ๘.นายกฤษณภัทร มหาปิติ บ้านขนมคุณภัทรา ๙.นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล บ้านดิน วังน้ำเขียว ๑๐.นายรำพึงศักดิ์ งามโรจนวณิชย์ บริษัท เอส.แอล.โอเอ แอนด์ เทเลคอม จำกัด ๑๑.นายมานะ เส็งศิริ ส.มานะซีเมนต์บล๊อก ๑๒.นายกิตติพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวร หจก.สยาม เค สหขนส่ง ๑๓.นางวันวิสาห์ พิทักษ์สกุลถาวร หจก.สยาม เค สหขนส่ง ๑๔.นางกชนิภา ชยเกษมทรัพย์ บริษัท ไอโอที คอนซัลติ้ง แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ๑๕.นายสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ บริษัท SME โค๊ชแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด และ ๑๖.นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด ซึ่งต้องเลือกตั้งให้ได้ไม่เกิน ๑๑ คน

บล็อกโหวต

โดยมีผู้สมัครบางคนได้เผยแพร่ข้อมูลพร้อมเชิญชวนให้เลือกกลุ่มของตนเองผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง เฟซบุ๊กส่วนตัวและไลน์ โดยให้เลือกผู้สมัครเขตอำเภอเมืองหมายเลข ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒ และผู้สมัครต่างอำเภอ หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ ตลอดระยะที่ผ่านมา จึงสร้างความสงสัยว่า มีการแบ่งแยกผู้สมัครออกเป็น ๒ กลุ่มหรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีกระแสข่าวอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ที่ต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้าไปบริหารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาในจำนวนที่มากขึ้น จึงมีการเผยแพร่ข้อมูลไปยังสื่อต่างๆ เช่นกันว่า “ถึงเวลาแล้ว​ ที่หอการค้าโคราชต้องเปลี่ยน....... เพื่อให้หอการค้าโคราช​ เป็นเสาหลักของผู้ประกอบการธุรกิจโคราชจริงๆ ... ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ.ห้องนกยูง ๑-๒ ชั้น ๔ โรงแรมเซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล ๒๑ โคราช จึงขอเรียนเชิญท่านมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้.... มีนักธุรกิจและคนรุ่นใหม่อาสามาช่วยทำงานหอการค้าจำนวนมาก ...ดังนั้น ถ้าท่านรักบ้านเกิดเรา รักเมืองโคราชเรา และรักหอการค้าโคราชเรา ที่ประธานหอการค้าอาวุโสในอดีต ก่อตั้งและสร้างมากว่า ๔๐ ปี....เรียนเชิญท่านมาลงคะแนนเลือกคนรุ่นใหม่มาเป็นกรรมการหอการค้า​ ในการสานต่อเจตนารมณ์​ของผู้ก่อตั้งหอการค้าอย่างจริงจัง​ และพัฒนาเศรษฐกิจเมืองโคราชสู่ความรุ่งเรือง...”

โดยระบุต่อไปว่า “เขตอำเภอเมือง สมัคร ๓๖ คน เลือกตั้งให้ได้จำนวน ๒๔ คน เขตต่างอำเภอ สมัคร ๑๖ คน เลือกตั้งให้ได้จำนวน ๑๑ คน เราขอโอกาสเข้ามาเพื่อทำงานให้สมาชิกหอการค้า​ และสร้างอนาคตใหม่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ​ โปรดเลือกคนรุ่นใหม่ เขตอำเภอเมือง เลือกเบอร์ ๑, ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕,  ๓๖  คนรุ่นใหม่เขตต่างอำเภอเลือกเบอร์ ๓, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๔, ๑๕,๑๖ เท่านั้น ถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันปรับปรุงซ่อมบ้านที่เรารักกันแล้วทุกท่าน...ขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาทำงานช่วยหอการค้าโคราชเรา....ด้วยความเคารพรัก...คนรักหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา”

ประชุมปลุกจิตวิญญาณ

ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญผู้สมัครคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงระเบียบข้อบังคับของหอการค้าฯ ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.๒๕๐๙ ให้ทราบถึงบทบาท และหน้าที่รวมถึงแนวทางในการบริหารหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “การเชิญประชุมครั้งนี้เป็นเพียงแค่ต้องกรปลุกจิตวิญญาณ ให้ถือว่างานหอการค้าเป็นงานสำคัญของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน”

“โคราชคนอีสาน” ถามว่า “การเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนมองว่ามีการแข่งขันกันสูงระหว่างสองกลุ่มจริงหรือไม่ นายสมชัย ตอบว่า “มีกลุ่มเดียว แต่คนนอกกลุ่มเข้ามาสมัคร ซึ่งอาจจะได้เพราะมีชื่อเสียง เป็นกลุ่มของคณะกรรมการชุดเดิมเป็นส่วนใหญ่ เพราะบางคนบอกว่า ไม่สมัครแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาก็มาสมัคร”

ส่งมอบเงิน ๓ ล้านแก่กก.ชุดใหม่

นายสมชัย กล่าวย้ำว่า “อยากให้ข้อคิดกับผู้ที่มาทำงานหอการค้าฯ ว่า ให้คำนึงถึงที่มาที่ไปของหอการค้า ความเสียสละของบรรพชน หรืออดีตของประธานหอการค้าทุกคน ความยากลำบากในการบริหารในสมัยเดิมจนมาถึงยุคนี้ ซึ่งสมัยก่อนจะทำให้หอการค้ามีความมั่นคง แต่ขณะนี้ต้องช่วยสังคมช่วยบ้านเมืองได้ด้วย ส่วนผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เข้ามาแล้วจะได้อะไร แต่เป็นนามธรรม คุณได้เข้ามาในองค์กรที่สว่าง เหมือนคุณไปบวช บวชแล้วได้อะไร บวชแล้วได้โกนหัว ได้ห่มผ้าไม่เหมือนคนอื่น แต่โดยจิตวิญญาณก็ให้เรียนรู้ไป”

เมื่อถามว่า “คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเรียบร้อย ไม่มีการคัดค้านสำหรับคนที่ถูกวางไว้เป็นประธานก็จะได้เป็นตามที่กำหนดหรือไม่ นายสมชัย ชี้แจงว่า “ประธานต้องเลือกใหม่ทุกครั้ง ไม่ใช่การถูกวางตัว ต้องแสดงวิสัยทัศน์ บางครั้งถ้ามีคนที่เก่งกว่าแสดงวิสัยทัศน์ดี ก็อาจจะเลือกคนอื่น”

นายสมชัย กล่าวท้ายสุดว่า “หอการค้ามีความเข้มแข็งและกำลังก้าวหน้า การเปลี่ยนผ่านสามารถที่จะส่งมอบภารกิจได้อย่างราบรื่น โดยคณะกรรมการชุดเก่าเหลือเงินไว้ให้กรรมการชุดใหม่มากกว่า ๓ ล้านบาท”

ไพจิตรคะแนนนำลิ่วหลายสมัย

ทางด้านนายไพจิตร (บู้) มานะศิลป์ กรรมการผู้จัดการคลังพลาซ่า ซึ่งร่วมทำธุรกิจอสังหาฯ ในนาม “คลังคาซ่า” ร่วมกับนายสุดที่รัก (ฮั่น) พันธุ์สายเชื้อ นั้น แต่มีกระแสข่าวว่าอยู่คนละกลุ่ม สร้างความกังขาให้คนในสังคมไม่น้อย โดยนายไพจิตร เปิดเผยกับ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ครั้งแรกนายสุดที่รักจะไม่ลงสมัคร แต่ภายหลังจึงเข้ามาสมัคร แต่ยืนยันว่า ไม่มีความขัดแย้งกัน”

“โคราชคนอีสาน” ถามกรณีที่มีข่าวว่าได้รับการวางตัวให้เป็นประธานหอการค้าฯ เช่นกันใช่หรือไม่ นายไพจิตร ตอบว่า “ทำไมได้ข่าวเร็ว ยังไม่ใช่ปีนี้ แต่ใกล้แล้ว เพราะหลบมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่คะแนนของผมจะมาเป็นที่ ๑ เกือบทุกครั้งที่เลือกลงสมัคร”

เมื่อถามว่า “อีกกี่ปี จึงพร้อมจะเป็นประธานหอการค้าฯ จะเป็นสมัยหน้าหรือไม่” นายไพจิตร ตอบว่า “ขอดูเหตุการณ์อีกหน่อย คาดว่าน่าจะเป็นสมัยหน้า ช่วงนี้ลูกๆ กำลังเรียนอยู่ ยังไม่สะดวก เพราะต้องวิ่งไปมา ไม่ค่อยได้อยู่โคราชมากนัก เกรงใจ หากต้องส่งแต่รองประธานไปปฏิบัติหน้าที่แทน จะดูไม่ดี จึงรอให้พร้อมก่อน”

กระตุ้นเศรษฐกิจโคราช

เมื่อถามว่า “การทำงานหอการค้ามาหลายสมัย เป็นทั้งคณะกรรมการ รองฯ ก็หลายสมัยเช่นกัน ต้องการเห็นหอการค้าโคราชเป็นอย่างไร” นายไพจิตร ตอบว่า “ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ช่วยกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโคราช จึงต้องการให้มีส่วนในการผลักดันเรื่องต่างๆ กับรัฐบาลมากขึ้น”

“สำหรับการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของสมาชิกนั้น ในเบื้องต้นจะพยายามรวบรวมว่ามีสิทธิประโยชน์ใดบ้าง บางคนยังไม่ทราบเลยว่า เป็นสมาชิกหอการค้าฯ แล้วได้อะไร โดยจะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เป็นสิ่งแรก ส่วนที่ ๒ คือจะกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะตั้งแต่สภาวะโควิด-๑๙ จะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจในโคราช โดยเฉพาะภายในตัวเมืองโคราชคึกคักขึ้นมา เช่นขณะนี้ที่รวมตัวกันมาเป็นโคราชรุ่งเรือง จึงคิดที่จะนำแนวคิดของกลุ่ม korat strong  เข้ามาร่วมมือกัน และหอการค้าก็มาช่วยด้วย ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดี จากการที่ได้เข้าไปช่วยแนะนำในหลายด้าน จึงคิดว่าหลังเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าฯ เสร็จ น่าจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น” นายไพจิตร กล่าว

เมื่อถามว่า หลายคนมองว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีความขัดแย้งกันระหว่างสองกลุ่ม ความจริงเป็นอย่างไร? นายไพจิตร ตอบว่า “ไม่มี ครั้งนี้ไม่มีปัญหาใดเลย เพียงแค่ในช่วงแรกคนลงสมัครน้อย แล้วกรรมการเก่าก็ไม่ลงหลายคน ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัว เช่น เจ๊แต๋ว ครั้งแรกก็ไม่ลง แต่ภายหลังก็มาลงสมัคร ซึ่งเจ๊แต๋วนับเป็นหนึ่งในเรี่ยวแรงแข็งขันในการหาผู้สนับสนุนหอการค้าฯ และช่วยมาตลอด ภายหลังทราบว่าโดนตื้อให้ลงสมัคร จริงๆ ไม่ได้จัดเป็นกลุ่มหรือแบ่งเป็นกลุ่ม และไม่มีความขัดแย้งจริงๆ”

"กรณีของผมกับนายสุดที่รักนั้น ทางนายสุดที่รักบอกว่า ถ้าผมจะเป็นประธานจะเข้ามาช่วย จึงเข้ามาสมัครภายหลัง แต่ผมต้องรอ ๑-๒ สมัย เพราะช่วงนี้ลูกชายยังอยู่ในวัยเรียน ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ บ่อย หากเป็นประธานในสมัยนี้จะทำให้ทำงานให้หอการค้าฯ ไม่เต็มที่” นายไพจิตร กล่าว

๒๐% ถือว่าครบองค์ประชุม

อนึ่ง ปัจจุบันหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มีสมาชิกอยู่ประมาณ ๑,๘๐๐ คน แต่สมัยที่ผ่านมามีสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงสมาชิกประมาณ ๓๐๐ กว่าคนเท่านั้น ในส่วนของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำหนดให้สมาชิกเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ๒๐% เท่า นั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ซึ่งนับว่าต่ำมากสำหรับองค์กรคุณภาพ


6 1,521