30thMay

30thMay

30thMay

 

April 03,2021

‘นายกเทศมนตรีเก่า’พ่ายยับ ‘โพธิ์กลาง’เมืองขึ้น‘สูงเนิน’? หนองไผ่ล้อม’ได้นายกฯหญิง

ผลเลือกตั้ง ๙๐ เทศบาลในพื้นที่โคราช พบอดีตนายกฯ แพ้เลือกตั้งหลายแห่ง “กิติพงศ์” ผงาดนั่งนายกฯ โพธิ์กลาง ได้คะแนนเสียงทิ้งห่างคนอื่นแบบไม่เห็นฝุ่น ปฏิเสธเมืองขึ้นสูงเนิน เป็นนายก ๒ เทศบาลไม่ได้ ด้านหนองไผ่ล้อมได้ “อุ๊ ศุภาณัน” เป็นว่าที่นายกฯ สตรีโค่น ทองหล่อ และไพบูลย์ สำเร็จ

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มีเทศบาลทั้งหมด ๙๐ แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลตำบล ๘๕ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง และเทศบาลนคร ๑ แห่ง โดยมีเทศบาล ๑๕ แห่ง มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีคนเดียว โดยผลรวมคะแนนเลือกตั้งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และต้องมากกว่าคะแนนของบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

โดยวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ ส.ท. ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีเทศบาลทั้งหมด ๑๕ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลหัวทะเล เทศบาลตำบลปรุใหญ่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลโคกสูง เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เทศบาลตำบลไชยมงคล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลโคกกรวด เทศบาลตำบลพุดซา เทศบาลตำบลตลาด เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เทศบาลตำบลจอหอ และเทศบาลตำบลสุรนารี มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก

ผลการนับคะแนน

เวลา ๑๗.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ปิดหีบเลือกตั้งและนับคะแนน โดยผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) เทศบาลตำบลหัวทะเล นายเอกภพ โตมรศักดิ์ ซึ่งเป็นน้องชายนายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.เขต ๒ จังหวัดนครราชสีมา ได้ ๙,๐๔๖ คะแนน ทำให้รักษาเก้าอี้นายกฯ ไว้ได้อีกครั้ง โดยคู่แข่งที่ลงสมัครครั้งนี้มีเพียงนายคมกริช มีปิยะเลิศ ที่ได้เพียง ๒,๕๗๑ คะแนน 

ในขณะที่เทศบาลตำบลปรุใหญ่ นางฉมามาศ อินทรักษา หรือ “ครูต้อม” เจ้าของร้านอาหารส้มตำถาดครูต้อม ได้ ๒,๘๖๓ คะแนน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นว่าที่นายกเทศมนตรีปรุใหญ่คนใหม่ ซึ่งมีสามี คือ ร.ต.อ.สุปชัย อินทรักษา (หลี) อดีตรองนายกเทศมนตรีปรุใหญ่ และอดีตรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และอดีตผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต ๑ พรรคเพื่อไทย สนับสนุนและช่วยหาเสียงอย่างเต็มที่

ด้านเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา คนสนิทนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้ ๙,๔๓๑ คะแนน โดยเดิมทีนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท พื้นเพเป็นคนอำเภอสูงเนิน แต่เมื่อครั้งยังเป็น ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต ๑ ซึ่งดูแลพื้นที่ตำบลโพธิ์กลางเป็นเวลาหลายปี ทำให้เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่ และด้วยประสบการณ์ด้านการเมืองใหญ่และเล็ก ทำให้มีคะแนนห่างกับผู้สมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่อย่างขาดลอย โดยอันดับที่ ๒ นางทัศนียา กองแก้ว จากกลุ่มพัฒนาโพธิ์กลาง ได้ ๑,๑๔๓ คะแนน เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ซึ่งเป็นภริยาของนายอำพร มณีกรรณ อดีตนายกเทศมนตรีที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนื่องจาก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดในการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จเมื่อปี ๒๕๖๑ ตามมาด้วยอันดับที่ ๓ นาย โพธิทอง ไกรอ่ำ ได้ ๑,๑๓๖ คะแนน อันดับที่ ๔ นายดีสมใจ คล่องขยัน ได้ ๘๔๔ คะแน และอันดับที่ ๕ น.อ.สุวรรณ วงษ์กัณหา ได้ ๓๓๕ คะแนน

เทศบาลตำบลโคกสูง นายแหลมทอง วัฒนา ได้ ๒,๙๗๔ คะแนน, เทศบาลตำบลไชยมงคล ซึ่งมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียว คือ นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์ ได้ ๓,๖๖๖ คะแนน, เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์ ได้ ๒,๘๐๕ คะแนน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ซึ่งมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียว คือ นางสาวรุ่งเรือง กาญจนวัฒนา ได้ ๔,๙๖๑ คะแนน และเทศบาลตำบลจอหอ นายเสรี ไชยกิตติ ได้ ๔,๐๒๗ คะแนน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นอดีตนายกเทศมนตรี และเทศบาลที่มีผู้ชนะเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่ ได้แก่ เทศบาลหนองไข่น้ำ นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง ได้ ๑,๗๘๘ คะแนน เทศบาลตำบลโคกกรวด ซึ่งมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียว คือ นายทองแม้น จรโคกกรวด ได้ ๒,๖๓๔ คะแนน  เทศบาลตำบลพุดซา นายสุชาติ รอดหมื่นไวย ได้ ๓,๓๑๕ คะแนน เทศบาลตำบลตลาด นายธูป รอดจอหอ ได้ ๒,๓๐๔ คะแนน 

ในขณะที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ๒ กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มเราพร้อม นำโดยนายวิชิต ชุนเกาะ ผู้สมัครเบอร์ ๑ และกลุ่มรวมพลังใหม่ นำโดยนางมะลิวัลย์ หรือหมออ้วน บางนิ่มน้อย ผู้สมัครเบอร์ ๒ ได้ ๖,๔๖๑ คะแนน เอาชนะนายวิชิต ชุนเกาะ ที่ได้เพียง ๓,๑๗๖ คะแนน 

โค่นอดีตนายก ๒ คน

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เป็นเทศบาลที่มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีมากที่สุด จำนวน ๗ คน โดยผู้ชนะเลือกตั้ง คือ นางศุภาณัน หรืออุ๊ คงเกษมภิบาล อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มีคะแนนเป็นอันดับ ๑ จำนวน ๑,๓๙๔ คะแนน โดยมีนายทองหล่อ เอี่ยมวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มีคะแนนเป็นอันดับ ๒ จำนวน ๑,๑๗๐ คะแนน อันดับที่ ๓ นายพุฒิพัฒน์ พงษ์ไชกุล ตามมาติดๆ ๙๑๗ คะแนน และทิ้งห่างกับอันดับที่ ๔ นายพิทักษ์ สมบูรณ์ ที่ได้เพียง ๕๘๕ คะแนน ตามด้วยอันดับที่ ๕ นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ อดีตนายกเทศมนตรีคนล่าสุด ได้เพียง ๔๗๗ คะแนน ซึ่งมีคะแนนห่างกับ ๓ อันดับแรกจำนวนมาก โดยสาเหตุที่ได้คะแนนเพียงหลักร้อย อาจจะมาจากการบริหารงานที่ผ่านมาไม่เข้าตาประชาชน ส่วนอันดับที่ ๖ พันตรีวินัย สายต่างใจ อดีต ส.ท.นครนครราขสีมา กลุ่มประสานมิตร ได้ ๔๗๕ คะแนน และอันดับสุดท้าย นายเดชนะ ประเสริฐสังข์ เจ้าของเล็กโมดิฟาย ได้ ๑๔๒ คะแนน

ทต.สุรนารียุคใหม่

ด้าน เทศบาลตำบลสุรนารี มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีทั้งหมด ๒ กลุ่ม คือ เบอร์ ๑ นายบรรจบ ม่วงแม้น กลุ่มพลังใหม่ และเบอร์ ๒ นายศรัทธา (เอส) รัตนปริยานุช กลุ่มสุรนารีพัฒนา ซึ่งลงสมัครหวังสืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาคือ นายสมยศ รัตนปริยานุช อดีตนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารีหลายสมัย แต่ผลการนับคะแนนปรากฏว่า นายบรรจบ ม่วงแม้น ได้ ๕,๒๒๕ คะแนน พลิกล็อกชนะนายศรัทธา รัตนปริยานุช ที่ได้เพียง ๓,๒๑๗ คะแนน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชาวเทศบาลตำบลสุรนารี เพราะนายสมยศ รัตนปริยานุช บริหารเทศบาลฯ มาแล้วเกือบ ๒๐ ปี และตั้งใจส่งลูกชาย คือ ผู้ใหญ่เอสให้มาสืบทอด แต่ก็ต้องผิดหวัง

กิติพงศ์’เร่งทำตามนโยบาย

ทางด้าน นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ให้สัมภาษณ์ “โคราชคนอีสาน” ว่า “ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ทีมคิดใหม่ทำใหม่ชนะการเลือกตั้งแบบยกทีม มาจากประชาชนต้องการคนใหม่ และต้องการจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากการเดินหาเสียงในแต่ละชุมชน บางพื้นที่ก็หาเสียงกว่า ๔ รอบ และจัดให้มีปราศรัยทุกหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนมีความสนใจในนโยบายของเรา อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ผมมีกิจกรรมให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้จึงทำให้ทีมคิดใหม่ทำใหม่ได้รับคะแนนขาดลอย เมื่อได้เข้าไปทำงาน ผมจะเริ่มทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ คือ เมืองสะอาด เมืองปลอดภัย เมืองทันสมัย และเมืองแห่งความสุข ซึ่งจะให้เป็นนโยบายเร่งด่วน รวมทั้งจะเข้าไปจัดระเบียบการให้บริการประชาชน ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และปัญหาเรื่องน้ำหรือไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ก็ต้องรีบเร่งแก้ไขทันที”

ยืนยันทำตามกติกา

เมื่อถามว่า “พื้นเพไม่ใช่คนในพื้นที่ตำบลโพธิ์กลาง แต่ทำไมถึงเลือกลงสมัครในพื้นที่นี้ แม้จะเคยเป็น ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต ๑ ก็ตาม แต่มีบ้านอยู่สูงเนิน และเคยเป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสูงเนิน” นาย กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ตอบว่า “ผมไม่ได้มีธุรกิจอยู่ที่อำเภอสูงเนิน ทำเพียงงานด้านเกษตร และขายของเล็กๆ น้อยๆ แต่ที่มาลงสมัครนายกฯ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เพราะผมเคยเป็น ส.อบจ.ดูแลพื้นที่นี้มาก่อน ซึ่งเป็นทั้งหมด ๒ สมัย ก็มีความรู้จักและคลุกคลีกับคนในพื้นที่ตลอด จึงถูกเรียกร้องให้มาลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ โดยคุณสมบัติตามกฎหมายที่ระบุไว้ว่า ต้องมีทะเบียนบ้านในพื้นที่ครบ ๑ ปี ผมก็เป็นผู้มีสิทธิ์สมัครได้ตามกฎหมาย แม้ผมจะไม่ใช่คนโพธิ์กลางตั้งแต่กำเนิด แต่ก็เป็นสิทธิของคนที่จะเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยและทำความดี นอกจากนี้ผมยังทำกิจกรรมแลอยู่กับประชาชนมากว่า ๒๐ ปีแล้ว ผมยืนยันว่า ทำตามกติกาของกฎหมายอย่างถูกต้อง และเมื่อได้รับเลือกแล้วก็จะต้องใจทำผลงาน ให้สมกับที่ถูกเลือกมา”

ไม่ใช่นายกฯ ๒ เทศบาล

“โคราชคนอีสาน” ถามอีกว่า “จากผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ปรากฏว่าเป็นคนสนิทด้วย ทำให้มีข่าวลือว่า อาจจะเป็นนายกฯ ๒ แห่ง เรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไร” นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ตอบว่า “ผมก็อยู่ที่อำเภอสูงเนิน มีความรู้จักและคุ้นเคยกับว่าที่นายกฯ ซึ่งการรู้จักกันก็เป็นเรื่องธรรมดา ส่วนที่มีการพูดถึงว่า ผมเป็นนายกฯ ๒ แห่ง เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอน เพราะผู้ที่ถูกเลือกมาเขาก็มีวุฒิภาวะในการบริหารจัดการ เรียนจบวิศวกรรม มีการศึกษาที่ดี ครอบครัวดี และพื้นฐานดี ซึ่งผมเห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็ชื่นชม ไม่ได้มีปัญหาอะไร และสุดท้ายผมต้องขอขอบคุณประชาชนที่เลือกผม ทั้ง ๙,๔๓๑ คะแนน ซึ่งผมจะตั้งใจทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ แม้จะไม่สามารถทำให้ทุกคนรัก แต่ผมจะทำงานให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม และให้ได้ประโยชน์เหมือนกัน”

ทั้งนี้ เทศบาลทั้ง ๙๐ แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ผลเลือกตั้งปรากฏว่า มีนายกเทศมนตรีคนใหม่ ๕๙ คน ซึ่งนายกเทศมนตรีเก่าที่ได้รับเลือกตั้ง ๓๐ คน ได้แก่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว นายปรีชา จันทรรวงทอง, เทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ

อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้แก่ เทศบาลตำบลหัวทะเล นายเอกภพ โตมรศักดิ์, เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด น.ส.รุ่งเรือง กาญจนวัฒนา, เทศบาลตำบลจอหอ นายเสรี ไชยกิติ, เทศบาลตำบลโคกสูง นายแหลมทอง วัฒนา, เทศบาลตำบลไชยมงคล นายสมโภชน์ นามประสิทธิ์, เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์

อำเภอครบุรี เทศบาลตำบลอรพิมพ์ นายบุญเติบ ชัชวาล, เทศบาลตำบลครบุรีใต้ นายสมชาติ เดชดอน, อำเภอเสิงสาง เทศบาลตำบลเสิงสาง นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ, เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง นายประทีป ล้ำกลาง, เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร, เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา, เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์, เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง นางธนาพร ศิริโภคานนท์, เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง นายระยอง พิมพ์ปรุ, เทศบาลตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย นายปราโมทย์ สิทธิปราโมทย์, เทศบาลตำบลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย นางสมปอง หนุนดอน, เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย นายเสถียร ควบพิมาย, เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์, เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ นายมาโนช มะลิขาว

เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง นายสมเกียรติ พยัคฆกุล, เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง นายวิโรจน์ ศรีสังข์, เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง นายธีรพงษ์ จินตนามณีรัตน์, เทศบาลตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง นายยศธร บูรณะบัญญัติ, เทศบาลตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ นายธนานนท์ ชูชื่น, เทศบาลตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย นายสมพงษ์ นกแก้ว, เทศบาลตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย นายธนบูลย์ ไตรจรัสพงศ์ และคนเก่าเว้น ๑ สมัย ๑ คน ได้แก่ เทศบาลตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง นายชอบ ภิญโญ

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๓ วันพุธที่ ๓๑ เดือนมีนาคม - วันอังคารที่ ๖ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

 


21 1,586