25thJune

25thJune

25thJune

 

April 09,2021

‘ชาวโนนดินแดง’เตรียมฉลองใหญ่ ได้ทับหลังคืน‘ปราสาทหนองหงส์’

เตรียมบวงสรวงใหญ่รับทับหลัง “พระยมทรงกระบือ” อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี ที่ถูกโจรกรรมไปจัดแสดงที่ต่างประเทศ กลับสู่ “ปราสาทหนองหงส์” เล็งทำหนังสือขอดูแลทั้งตัวปราสาทและนำทับหลังจริงประดิษฐานไว้ที่ปราสาท เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้และภาคภูมิใจในสมบัติอันล้ำค่า หลังต่อสู้ทวงคืนมานานกว่า ๕ ปี

 

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ นายสมชัย กอชัยศิริกุล ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ต่างรู้สึกดีใจหลังทราบข่าวว่า ทับหลังรูปพระยมทรงกระบือ โบราณวัตถุเก่าแก่อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี ที่ถูกคนร้ายโจรกรรมหายไปจากปราสาทหนองหงส์ อ.โนนดินแดง เมื่อ ๕๐ ปีก่อน  แล้วถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในรัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะถูกส่งกลับมาที่ประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งทางเทศบาลตำบลโนนดินแดงเตรียมหารือทางจังหวัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ จัดพิธีบวงสรวงและจัดฉลองอย่างยิ่งใหญ่รับทับหลังรูปพระยมทรงกระบือเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย 

ทั้งนี้ ทางเทศบาลฯ และชาวบ้านอำเภอโนนดินแดง ยังเรียกร้องให้รัฐบาล หรือกรมศิลปากร ได้พิจารณาให้มีการนำทับหลังรูปพระยมทรงกระบือตัวจริง ที่ทางสหรัฐฯจะได้กลับคืนให้กับประเทศไทย มาประดิษฐานไว้ที่ปราสาทหนองหงส์ เพื่อให้ประชาชน และลูกหลานในพื้นที่ได้เห็นและกราบไหว้สักการะ เพราะส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นของจริง ได้ยินแค่คำบอกเล่าและจากภาพถ่ายเท่านั้น อีกทั้งจะได้ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รับรู้ด้วยว่าทับหลังพระยมทรงกระบือเป็นของปราสาทหนองหงส์แห่งนี้ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ชาวโนนดินแดง หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันต่อสู้เรียกร้องทวงคืนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นเวลายาวนานกว่า ๕ ปี

นายสมชัย กอชัยศิริกุล ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง กล่าวว่า ทั้งเทศบาลตำบลโนนดินแดง และพี่น้องชาวโนนดินแดงทุกคนต่างดีใจ ที่ทราบว่าทับหลังรูปพระยมทรงกระบือโบราณวัตถุสมบัติอันล้ำค่าที่มีอายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี จะถูกส่งกลับคืนปราสาทหนองหงส์ในเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากที่ร่วมกันต่อสู้เรียกร้องทวงคืนมานานกว่า ๕ ปี ก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการเรียกร้องทวงคืน รวมถึงสื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่ให้คนไทยและคนทั่วโลกได้ทราบว่าทับหลังดังกล่าวถูกโจรกรรมไป กระทั่งเกิดการเรียกร้องทวงคืน ซึ่งหากเป็นไปได้หลังจากทับหลังถูกส่งมายังประเทศไทย และทางรัฐบาลหรือกรมศิลปากรจะจัดแสดงให้ประชาชนคนไทยได้เห็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว หลังจากนั้นทางเทศบาลก็จะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอนำทับหลังตัวจริงมาประดิษฐานไว้ที่ปราสาทหนองหงส์ พร้อมทั้งจะเสนอขอให้ปราสาทหลังนี้ให้อยู่ในความดูแลของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เชื่อว่าทางเทศบาลฯ มีศักยภาพที่จะสามารถดูแลรักษาทั้งตัวปราสาทและทับหลังดังกล่าวได้ 

นายบาง หาญศรี อายุ ๗๓ ปี ตัวแทนชาวบ้านโนนดินแดง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่จะได้ทับหลังพระบรมทรงกระบือซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวโนนดินแดง และของประเทศไทยกลับคืนมา หากเป็นไปได้อยากให้นำทับหลังของจริงมาไว้ที่ปราสาทหนองหงส์ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ และคนรุ่นหลังได้มาศึกษาเรียนรู้ เห็นคุณค่าของทับหลังพระยมทรงกระบือดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาเคยได้ยินแต่เรื่องเล่าสืบต่อกันมาและเห็นจากรูปถ่ายเท่านั้น ยังไม่เคยเห็นของจริงเลย กระทั่งทราบว่าถูกโจรกรรมไปจัดแสดงที่ต่างประเทศ หากนำมาไว้ที่ปราสาทหนองหงส์ก็จะทำให้คนในพื้นที่รู้สึกภาคภูมิใจ

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๓ วัวันพุธที่ ๗ - วันอังคารที่ ๒๐ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

29 1,512