12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

April 19,2021

พบนักศึกษา มทร.อีสาน ติดเชื้อโควิด 1 ราย พร้อมเร่งติดตามนักศึกษาและบุคลากรกลุ่มเสี่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมานี้มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าระลอกก่อนอย่างมาก มทร.อีสาน จึงได้ออกประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) โดยสรุปได้ ดังนี้ มทร.อีสาน ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๑๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนบุคลากรให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน หรืออาจผลัดเปลี่ยนกันมาปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยตามความจำเป็น รวมถึงการขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษางดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือหากบุคคลใดเดินทางมาจากที่เสี่ยงให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขประจำพื้นที่ พร้อมสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน และสำหรับร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่อนุญาตให้บริการส่งของทุกประเภทเข้าไปในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิยาลัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ให้สถานที่มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในสัปดาห์ต่อมาได้ทราบข่าวว่าพนักงานและผู้เข้าใช้บริการในร้านหมูกระทะนั้นติดเชื้อโควิด-๑๙ รวมถึงสถานบันเทิงต่างๆ ข้อกังวลของเราก็คือร้านรวงต่างๆ เหล่านี้ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกับมหาวิทยาลัย และมีกลุ่มนักศึกษา และประชาชน หมุนเวียนเข้าไปใช้บริการในแต่ละวันกว่า ๒,๐๐๐ คนนั้น แน่นอนว่าสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างมาก มทร.อีสาน จึงได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ประสานไปยังบุคลากรและนักศึกษาทุกสาขา ทุกระดับชั้นปี เพื่อสอบถามข้อมูลกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและการสืบหาผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-๑๙ อย่างเร่งด่วน  เพื่อลดการแพร่ระบาดและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะสถาบันการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ว่าจะมีความเสี่ยงสูง โดยภายหลังจากการสำรวจบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่ามีนักศึกษาติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๑ ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทั้งนี้มีผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑ ราย ซึ่งเบื้องต้นได้ทำการกักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ แล้ว พบว่าผลเป็นลบ

"อย่างไรก็ตาม มทร.อีสาน จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยให้รองรับกับความต้องการด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาในช่วงของการเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษาฤดูร้อนนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยขอให้บุคลากรและนักศึกษาป้องกันตนเองให้ดี งดไปพื้นที่เสี่ยงสูง งดการรวมตัวกัน ใส่หน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ขอให้ช่วยกันมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี" ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

 


35 1,508