19thJune

19thJune

19thJune

 

May 15,2021

โรงแรมโอดโควิดระลอกนี้แสนสาหัส เปิดก็ไม่มีคนพักขายก็ไม่มีคนซื้อ วอนรัฐเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ

โรงแรมขอนแก่นโอด โควิดระบาดระลอก ๓ ใครจะยื้อไหว เปิดให้บริการก็ไม่มีคนมาพัก ประกาศขายก็คงไม่มีใครมาซื้อ วอนรัฐกำหนดมาตรการชัดเจนช่วยเหลือนายกสมาคมโรงแรมภาคอีสานชี้ เงินกองทุนประกันสังคมควรงัดออกมาใช้ได้แล้ว


เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอก ๓ ที่กำลังเกิดขึ้น ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการใช้บริการของสถานประกอบการต่างๆ เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีผลมาจากการประกาศขอความร่วมมือจากรัฐบาลในการให้บริการในเวลาที่จำกัด และงดการเดินทางในระยะนี้ ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารหลายแห่งต้องปิดตัว ขณะที่โรงแรมที่ยังคงเปิดให้บริการแต่ไม่มีผู้เข้าพัก เนื่องจากการเดินทางข้ามจังหวัดหรือการท่องเที่ยวในระยะนี้ไม่เกิดขึ้น รวมไปถึงการจัดการประชุมสัมมนาต่างๆ ลดจำนวนลง

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน และประธานกรรมการโรงแรมโฆษะ (ขอนแก่น) เปิดเผยว่า ยอมรับว่าการระบาดในระลอกที่ ๓ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ซึ่งในการระบาดระลอกที่ ๒ ถ้าจำได้เกิดขึ้นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ขณะที่ระลอก ๓ เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ ในมุมของผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และบริการ ในช่วงเทศกาลเป็นช่วงที่ทุกคนต้องเตรียมสรรพกำลังรองรับนักท่องเที่ยวและการเดินทาง ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเร่งด่วน ทุกอย่างต้องหยุดชะงัก ต้นทุนในด้านต่างๆ การจ้างงาน ที่มีอยู่ก็เป็นต้นทุนที่ต้องแบกรับเหมือนกรณีโรงแรมโฆษะ มวยกำลังจะขึ้นชก ก็ถูกน็อกตั้งแต่ยังไม่ชก แต่ก็เข้าใจในสถานการณ์ ดังนั้น ในวันนี้สิ่งที่ทุกคนร่วมมือกันเพื่อฟันฝ่าวิกฤตเหตุการณ์นั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น แต่ผู้ประกอบการจะต้องแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายที่ยังคงไม่มีความชัดเจนของหน่วยงานใดที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือ แม้รัฐบาลจะกำหนดการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งในโครงการเราชนะ หรือตามมาตรา ๓๓ มาแล้วก็ตาม

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ นายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน

“เม็ดเงินที่รัฐจัดสรรในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ สามารถที่จะกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง แต่มาวันนี้เกิดการระบาดระลอกที่ ๓ ยอมรับว่ากลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมนั้นมืดสนิท เพราะแม้จะเปิดให้บริการแต่ก็ไม่มีคนเข้าพัก ร้านอาหารหากเปิดคนก็มาใช้บริการน้อยมาก และต้องใช้บริการในช่วงเวลาที่กำหนด ทุกคนต่างต้องปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อความอยู่รอด โรงแรมหลายแห่งปลดพนักงานบางส่วน บางแห่งทำงานคนละ ๑๕ วัน บางแห่งจ่ายเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๗๐ ตามแนวทางที่ใครจะทำได้และไม่ขัดต่อกฎหมาย และหากจะประกาศขายกิจการตามที่เจ้าของกิจการได้พูดคุยกันหลายแห่ง ก็ไม่มีใครที่จะมาซื้อในระยะนี้ เพราะสภาพเหตุการณ์ที่ทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นอย่างไร”

นายชาติชาย กล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงานต้องออกมามีบทบาท และแสดงความชัดเจนในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเงินกองทุนประกันสังคม ที่นายจ้างมีการส่งสมทบทุกเดือน ที่ต้องกำหนดออกมาเป็นนโยบายหรือข้อกำหนดให้กับสถานประกอบการต่างๆ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าว เนื่องจากการจะเข้าถึงสถาบันการเงินตามนโยบายที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดนั้น ผู้ประกอบการบางคนไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีภาวะเงินกู้ในสัดส่วนที่มากอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อวันนี้สถานประกอบการไม่สามารถเปิดได้ หรือเปิดไปก็ไม่มีรายได้เข้ามา แต่กลับยังคงต้องแบกรับภาวะต้นทุน ค่าน้ำ ค่าไฟห้า ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เพื่อคงสภาพของกิจการ รวมไปถึงค่าจ้างพนักงาน จึงต้องการให้รัฐบาลพิจารณาเงินกองทุนประกันสังคม ที่นายจ้างส่งจ่ายทุกเดือนให้กลับคืนมาให้นายจ้างบ้างในเงื่อนไขและระเบียบที่รัฐกำหนดไว้


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๘ วันพุธที่ ๑๒ - วันอังคารที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


25 1,518