19thJune

19thJune

19thJune

 

May 22,2021

‘วิเชียร’เตรียมเปิดเมือง จัดวิ่งบนมอเตอร์เวย์ หลังฉีดวัคซีนมีภูมิคุ้มกัน

ผู้ว่าฯ กำชับให้แต่ละอำเภอเร่งให้ประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้ได้ ๗๐-๘๐% ย้ำข้าราชการต้องทำงานทุกวัน ต้องทำล่วงเวลาและเสาร์-อาทิตย์ เพราะเป็นงานที่ต้องเร่งรัด เผยเตรียมฉลองเปิดเมือง โดยจัดงานวิ่งบนมอเตอร์เวย์ หลังประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนทั่วถึงและมีภูมิคุ้มกันเข้าเป้า

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทั้ง ๔ คน ได้แก่ นาย กรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์, นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล, นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา และนายชรินทร์ ทองสุข รวมทั้งนพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากทั้ง ๓๒ อำเภอเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงาน สสจ.นครราชสีมา โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ด้วย

  • ลงทะเบียนฉีดวัคซีนยังน้อย

ทั้งนี้ ในที่ประชุม นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา มีการนำเสนอสถิติการให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับวัคซีนในแต่ละอำเภอ ซึ่งในบางอำเภอยังไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในการลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนนั้น จังหวัดฯ ต้องการอย่างน้อย ๗๐% เพื่อจะเป็นตัวเลขในการจองวัคซีน แม้จะมีประชากรมาก แต่วัคซีนที่เข้ามามีจำกัด ก็ต้องดูจำนวนผู้ที่สมัครใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีน หากจังหวัดนครราชสีมามีผู้ลงทะเบียนน้อย วัคซีนก็จะมาที่จังหวัดเราน้อย จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกัน ซึ่งต้องขอชมเชยทีมงานของอำเภอโนนแดง เมืองยาง บัวลาย สีคิ้ว ปักธงชัย ที่มีประชาชนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนจำนวนมาก เป็น ๕ อันดับแรกของจังหวัดฯ แต่ที่ยังน้อยอยู่คืออำเภอเมือง เทพารักษ์ คง วังน้ำเขียว โนนสูง ครบุรี ซึ่งจะขอให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่รับผิดชอบช่วยดูแลอำเภอเหล่านี้ ลงไปกำกับ ตรวจสอบดูว่าทำไมตัวเลขยังน้อย ต้องมีการวางแผน ให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ โดยเฉพาะอำเภอเมืองมีประชากรจำนวนมาก แต่มีลงทะเบียนเพียง ๑๖.๘๑% เท่านั้นเอง ทั้งจังหวัดน่าจะครบกำหนดคือ ๗๐-๘๐% 

  • เตรียมจัดงานวิ่งบนมอเตอร์เวย์

นายวิเชียรกำชับว่า “งานจำเป็นต้องทำล่วงเวลา เสาร์-อาทิตย์ก็ต้องทำ อย่าไปคิดว่าทำงานตามปกติ งานเดี๋ยวนี้ต้องเร่งรัด ทางผู้บริหารก็ไม่มีใครหยุด ในพื้นที่ก็ต้องทำด้วย เป็นงานผลประโยชน์ของประชาชนและของจังหวัด พรุ่งนี้จะมีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นเรื่องของโควิดจะต้องให้มีภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้ เรากำลังวางแผนจะจัดให้มีการวิ่งบนมอเตอร์เวย์ ในช่วงที่โควิดหยุดแล้ว และประชาชนฉีดวัคซีนได้ ๗๐% แล้ว เพื่อเป็นการเปิดจังหวัด ฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาจะต้องช่วยกัน จะมีการวางแผนคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ประมาณเดือนกรกฎาคม จะจัดฉลองและจัดวิ่งบนมอเตอร์เวย์ ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันก็จะทำไม่ได้ จึงต้องฉีดวัคซีนให้ได้ ๗๐-๘๐% ในพื้นที่ของเราเสียก่อน”

  • สถิติขอรับการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ข้อมูลยอดสะสมการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนผ่านทุกช่องทาง (หมอพร้อม, สายด่วน คอลเซ็นเตอร์, อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่) ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ โนนแดง ๑๐๕.๖๗%, บัวใหญ่ ๑๐๓.๖๙, บ้านเหลื่อม ๙๙.๐๓%, แก้งสนามนาง ๙๘.๓๘%, ครบุรี ๙๘.๓๐%, ขามทะเลสอ ๙๘.๑๒%, เมืองยาง ๙๗.๗๓%, บัวลาย ๙๕.๔๙%, เสิงสาง ๙๕.๑๖%, สีคิ้ว ๙๓.๘๒%, ลำทะเมนชัย ๙๓.๖๔%, ชุมพวง ๙๓.๕๒%, ประทาย ๙๒.๘๒%, ปักธงชัย ๙๑.๙๓%, ห้วยแถลง ๙๐.๘๙%, สีดา ๙๐.๐๖%, โนนไทย ๘๙.๙๖%, โชคชัย ๘๙.๗๐%, เฉลิมพระเกียรติ ๘๘.๗๙%, เทพารักษ์ ๘๘.๔๘%, ขามสะแกแสง ๘๗.๘๘%, หนองบุญมาก ๘๖.๔๙%, คง ๘๕.๑๑%, จักราช ๘๔.๖๗%, พระทองคำ ๘๒.๗๔%, ด่านขุนทด ๘๔.๒๒%, วังน้ำเขียว ๘๑.๒๐%, โนนสูง ๘๐.๙๑%, ปากช่อง ๘๐.๘๐%, สูงเนิน ๘๐.๖๘%, พิมาย ๘๐.๖๔% และอำเภอเมือง ๒๔.๐๓%

  • มอเตอร์เวย์คืบหน้า ๙๔%

สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา (Motorway M6) นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้ามอเตอร์เวย์ฯ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้ามอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช ระยะทาง ๑๙๖ กิโลเมตร วงเงินลงทุนโครงการ ๘๔,๖๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง ๗๗,๙๗๐ ล้านบาท และค่าเวนคืน ๖,๖๓๐ ล้านบาท ซึ่งแบ่งการก่อสร้างเป็น ๔๐ สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒๐ สัญญา และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๒๐ สัญญา ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างร้อยละ ๙๔ โดยกรมทางหลวงคาดว่าจะสามารถเร่งรัดติดตั้งงานระบบ พร้อมทดสอบ System Integration Test ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดทดลองให้บริการในปี ๒๕๖๖

โดยในการประชุมนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ดังนี้  ๑.ให้ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม หารือร่วมกับกรมทางหลวงพิจารณารายละเอียดสภาพพื้นที่ ก่อนที่ ทาง ทล. ดำเนินการต่อไป และ ๒.ให้ ทล. เร่งรัดหารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

  • สรุปทดลองวิ่งช่วยสงกรานต์

นอกจากนี้ ในที่ประชุม ยังมีการสรุปผลการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ฯ ชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ เมษายน ๒๕๖๔) ช่วงอำเภอปากช่อง-อำเภอสีคิ้ว เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ช่วง กม. ที่ ๖๕ และไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ บริเวณ กม. ที่ ๕+๔๐๐ ซึ่ง ทล. ได้บริหารจัดการจราจรแบบทิศทางเดียว โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่ ๑. ช่วงระหว่างวันที่ ๙-๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เปิดให้เฉพาะรถขาออก (มุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีปริมาณจราจร รวมจำนวน ๓๘๐,๖๑๙ คัน และมีรถที่เข้าใช้บริการ Motorway M6 จำนวน ๑๐๒,๑๑๗ คัน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘ และ ๒.ช่วงระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เปิดให้เฉพาะรถขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) โดยมีปริมาณจราจร รวมจำนวน ๔๐๕,๗๕๒ คัน และมีรถที่เข้าใช้บริการ Motorway M6 จำนวน ๑๐๓,๙๘๘ คัน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖  

สำหรับการตรวจสกัดยานพาหนะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นทาง จำนวน ๑๔๒ คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ ๑๒๓ คัน รถบรรทุก ๑๓ คัน และรถอื่นๆ ๖ คัน ทั้งนี้ ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงที่ให้บริการ นอกจากนี้ ทล. ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการร้อยละ ๙๕.๔ ต้องการให้มีการเปิดใช้งาน Motorway M6 ช่วงอำเภอปากช่อง-อำเภอสีคิ้ว อีกในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการมีความเห็นว่า ควรเพิ่มระยะทางในการใช้งานให้มากกว่า ๓๖ กิโลเมตร และเปิดใช้งานเป็นการชั่วคราวทุกวันหยุดเทศกาล ขยายทางเข้า-ออกที่รถสามารถวิ่งได้ ๒ ช่องทางอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และมีจุดพักรถไว้รองรับการเดินทางด้วย


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๗๙ วันพุธที่ ๑๙ - วันอังคารที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๔


25 1,490