13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

June 03,2021

พิษโควิดจำต้องเลื่อนรอบ ๓ ‘มหกรรมศิลปะนานาชาติ’

โควิด-๑๙ ระบาดไม่หยุด พ่นพิษงาน Thailand Biennale, Korat 2021 เลื่อนจัดงานรอบที่ ๓ จากเดิมกำหนดไว้กรกฎาคม ต้องขยับไปธันวาคมปีนี้ แต่ศิลปินทยอยจัดแสดงผลงานแล้ว เผย ๑๐ ผลงานศิลปะถาวรเมืองโคราช

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี และห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราช สีมา เป็นประธานการประชุมกรมการและหัวหน้าส่วนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

ในระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ การจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า มหกรรมศิลปะนานาชาติ เลื่อนการจัดงานจากเดิมที่จะจัดขึ้นต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปเป็นช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในส่วนนี้นางสาวยูโกะ ฮาเซกาว่า (Ms.Yuko Hasegawa) ครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่น ได้แสดงความขอบคุณมายังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่เห็นถึงความห่วงใยและความปลอดภัยของศิลปิน จากการเลื่อนจัดงานออกไป สำหรับความคืบหน้าของการจัดทำผลงานศิลปะในพื้นที่ จากศิลปินและครีเอเตอร์จำนวน ๕๐ คน โดยมีศิลปินที่จัดทำผลงานศิลปะถาวรให้โคราช ๑๐ คน ได้แก่ ๑.ผลงานของ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ผลงานชื่อ RICE TOWER ตั้งอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมา มีแนวคิดจากยุ้งฉางเก็บข้าวในภาคอีสาน ขณะนี้ทำเสร็จแล้ว สามารถเข้าไปชมผลงานได้ ๒.ผลงานของ อ.กฤช งามสม ผลงานชื่อ แมวนางงาม ตั้งอยู่ที่ Art Gallery and Exhicition มีแนวคิดเป็นประติมากรรมแมวสีสวาด เพศเมีย ใส่มงกุฎนางงาม อยู่ในท่าก้นกระดก กำลังกระโจนออกไปเล่นน้ำฝน โดยจะติดตั้งในช่วงเดือนมิถุนายน ๓.ผลงานของ Ms.Sandra Cinto ชาวบราซิล ผลงานชื่อ ท้องฟ้าแห่งเมืองในฝัน จัดแสดงที่บริเวณบ่อน้ำพุ ข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยจะปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะใจกลางเมืองบริเวณลานย่าโม ด้วยกระเบื้องที่มีลวดลายของทิวทัศน์สวยงาม 

๔.ผลงานของ นายประสิทธิ์ วิชายะ ผลงานชื่อ พลังของเรื่องเล่าและจินตนาการร่วม จัดแสดงที่ มทร.อีสาน เป็นผลงานพัฒนาจากคติความเชื่อและตำนานการสร้างเมืองนครราชสีมา และจะใช้วัสดุพื้นถิ่นอย่างดินด่านเกวียนในการสร้างผลงาน ๕.ผลงานของ นางสาวธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง ผลงานชื่อ The art of Wonder จัดแสดงที่สวนสัตว์นครราชสีมา โดยนำเสนอภาพวาดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ ๖.ผลงานของ Mr.junya ishigami ชาวญี่ปุ่น ผลงานชื่อ สะพาน จัดแสดงที่ Art Gallery and Exhicition โดยจะสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบนิทรรศการแบบจำลอง ภาพร่างผลงาน ภาพถ่าย และวิดีโอ ๗.ผลงานของ นายห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ และนายองกรณ์ อู่วัฒนา ผลงานชื่อ สิมอีสาน จัดแสดงที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว โดยมีแรงบันดาลใจจากสิมอีสาน ออกแบบโครงสร้างคล้ายอาคารหลังคาเปิด ความสูง ๘ เมตร ด้านนอกและด้านในวาดลวดลายเกี่ยวกับวิถีชีวิต และความเชื่อของคนอีสาน 

๘.ผลงานของ นายอคราช พรขจรกิจกุล ชื่อ Hopeful Breeze จัดแสดงที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว โดยจะสร้างสรรค์พื้นที่ส่วนรวมที่คนหลากหลายวัยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ๙.ผลงานของนางสาววัชราภรณ์ บุญเลิศรบ ชื่อ ดอกไม้ที่ถอดแบบออกมาจากผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ จัดแสดงที่หอศิลป์พิมารทิพย์ โดยสร้างสรรค์ดอกไม้ที่ถอดแบบมาจากผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๑๐.ผลงานของนายศิวดล สิทธิพล ชื่อ Humility of Sound จัดแสดงที่บริเวณหอศิลป์พิมานทิพย์ โดยมีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ ความขัดแย้ง ชนวนสงคราม ความสงบ และความสันติ

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ร่วมประชุม โดยมีการขอเข้าพื้นที่ของนางสาวธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง เพื่อจัดแสดงผลงาน The art of Wonder ที่สวนสัตว์นครราชสีมา นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “นางสาวธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง จะขอเข้าพื้นที่เพื่อจัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้ร่วมโครงการจำนวน ๙ คน จากพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สระบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดแสดงงานที่สวนสัตว์นครราชสีมา”

นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมา มีประกาศคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องผู้ที่เข้ามาจาก ๔ จังหวัดเสี่ยงควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ผมเข้าใจว่าศิลปินจะเข้ามาช่วยโคราช ในการเตรียมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ชาวโคราชทุกคน เข้าใจในตัวศิลปินและขอขอบคุณ แต่เมื่อยังมีประกาศจังหวัดอยู่ ก็ต้องการให้นำทีมแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาตรวจคัดกรองทีมงานและศิลปิน”

นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า “ทีมงานนี้จะเดินทางมาถึงในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จากนั้นจะให้ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อให้มีผลตรวจยืนยันตามประกาศคำสั่งของจังหวัด โดยจะพักค้างคืนที่สวนสัตว์นครราชสีมา และเดินทางกลับในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔”

จากนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีมติให้นางสาวธัชมาพรรณ จันทร์จำรัสแสง และทีมงาน สามารถเข้าพื้นที่ได้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดนครราชสีมาอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 เดิมมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานออกไป โดยเลื่อนจัดงานครั้งที่ ๑ เป็นช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๖๔ เลื่อนจัดงานครั้งที่ ๒ เป็นวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ และล่าสุด เลื่อนครั้งที่ ๓ คาดจะจัดขึ้นช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดสถานที่จัดงานในอำเภอเมือง ปากช่อง และพิมาย 

 

 ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๑ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


30 1,517