25thMay

25thMay

25thMay

 

June 03,2021

ผู้ว่าฯแนะ‘ทีมชาติพัฒนา’ ‘โคราชจะดีอยู่ที่เทศบาลนคร’ สุวัจน์’สานต่อเจตนา‘น้าชาติ’

“ผู้ว่าฯ กอบชัย” เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก ชี้เทศบาลนครมีส่วนสำคัญในการพัฒนาจังหวัด จะภาพลักษณ์ดีและสวยงามหรือไม่อยู่ที่เทศบาลนคร ฝากช่วยป้องกันโควิด และน้ำท่วม “สุวัจน์” ขอให้สานต่อเจตนารมณ์พลเอกชาติชาย เน้นประโยชน์ประชาชน ส่วน “อุทัย” ประธานสภาฯ ย้ำเปิดเสรีความคิด แต่ทุกฝ่ายทำงานเป็นทีมเทศบาลนครฯ 

 

ภายหลังที่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกลุ่มโคราชชาติพัฒนาได้รับการเลือกตั้งแบบยกทีม ซึ่งนายประเสริฐ บุญชัยสุข ลงสมัครนายกเทศมนตรี พร้อมส.ท. ๔ เขต ๒๔ คนนั้น จากนั้นในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ท.ในเขตเลือกตั้งที่ ๑, ๓, ๔ ส่วนนายกเทศมนตรี และส.ท.เขต ๒ นั้น กกต.เพิ่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีการเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ครั้งแรกในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กาญจนาภิเษก ชั้น ๕ อาคารฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมานั้น

ทั้งนี้ ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น.ของวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่สำนักงานพรรคชาติพัฒนา ถนนมิตรภาพ เมืองนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา กลุ่มโคราชชาติพัฒนาเขตอำเภอเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง ๖ คน (จากทั้งหมด ๘ เขต) และนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี และส.ท.นครราชสีมา ๒๔ คน รวม ๔ เขต โดยมี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมด้วย 

โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ประดับขีดเครื่องหมายข้าราชการการเมืองที่บ่าให้กับส.ท. และส.อบจ.ด้วย พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน พร้อมทั้งให้ช่วยสานต่อเจตนารมณ์ของพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ตามคำที่ท่านเคยสอนว่า “ก่อนเลือกตั้งเป็นเรื่องการเมือง แต่หลังเลือกตั้งเป็นเรื่องบ้านเมือง” ซึ่งเมื่อได้รับเลือกตั้งมาแล้ว ก็ต้องพร้อมทำงานร่วมกับทุกกลุ่มทุกฝ่าย ไม่มีความขัดแย้งกับใคร เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของตนเองให้มากที่สุด

จากนั้นเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ที่สำนักงานเทศบาลนครฯ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี และคณะ ประกอบด้วย นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ นายธวัชชัย จึงจรรยา และนายวุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ ได้เดินทางมาต้อนรับนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเชิญผู้ว่าฯ ขึ้นไปยังห้องรับรองบนอาคารที่ทำการเทศบาลนครฯ โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนายกอบชัยในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และในโอกาสนี้นาย กอบชัยได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายประเสริฐ บุญชัยสุข ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา 

ต่อมาเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กาญจนาภิเษก ชั้น ๕ เทศบาลนครฯ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลนครฯ ครั้งแรก โดยมีปลัดเทศบาลนครฯ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ และส.ท.ทั้ง ๔ เขตร่วมต้อนรับ โดยนายกอบชัยกล่าวเปิดประชุมสภาฯ และให้โอวาทว่า “ผมมั่นใจว่า ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมาทุกท่าน มีความเต็มใจ และมีจิตอาสาที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชน เพื่อพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาให้เจริญก้าวหน้า บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชนของท่าน และบริหารกิจการสภาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป”

เทศบาลนคร’หัวใจสำคัญ

“ในประเทศไทยมีเทศบาลนครไม่กี่แห่ง เราก็เป็นเทศบาลนคร ซึ่งในความรู้สึกของผมในจำนวน ๗๖ จังหวัด ถือว่าโคราชใหญ่สุดแล้ว ประชากรก็มีจำนวนมาก การพัฒนาพื้นที่ก็สำคัญ ผมถือว่าการพัฒนาเทศบาลนครเป็นหัวใจสำคัญของจังหวัด จังหวัดจะมีความก้าวหน้า มีภาพลักษณ์ดีหรือไม่ดี มีทิวทัศน์ที่สวยงามหรือไม่ ก็อยู่ที่เทศบาลนคร อีกทั้งเนื่องจากเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ประชาชนมีจำนวนมาก ทั้งที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตนี้ และไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนตามชุมชน ซึ่งมีถึง ๙๑ ชุมชน จึงขอฝากให้ดูแลประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีข้อจำกัดในเรื่องการทำมาหากิน รวมทั้งอาจจะมาจากหลายพื้นที่ ยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ในหลายพื้นที่อาจจะทำได้ดี แต่ในพื้นที่ชุมชนอาจจะเป็นจุดเปราะบาง เนื่องจากว่า อยู่ในพื้นที่หนาแน่น ต้องทำมาหากินทุกเช้าทุกเย็น ต้องรีบเร่งทำมาหากิน เพราะฉะนั้น อาจจะไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ ในฐานะที่ทุกท่านเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เป็นตัวแทนของชุมชนเหล่านั้น ขอให้ช่วยแนะนำและพูดคุยเรื่องวิธีการรักษาระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันโรค โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ถ้าเป็นไปได้ต้องให้เขาแยกอยู่แยกกินให้ได้ พวกท่านมีหน้าที่ที่จะต้องลงพื้นที่นำข่าวสารของทางราชการออกไปสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน ชาวชุมชน และชาวเมืองทุกคน ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวบ้านในการดูแลปัญหาต่างๆ ในพื้นที่” นายกอบชัย กล่าว

ช่วยสอดส่องพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต่อว่า “อีกเรื่องหนึ่งคือ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ในเขตเทศบาลนครฯ และในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นประจำ อาจจะเป็นน้ำท่วมขัง ๒-๓ วันบ้าง น้ำท่วมฉับพลันบ้าง น้ำไหลบ่าสร้างความเสียหายบ้าง ท่านในฐานะตัวแทนของประชาชนให้ช่วยสังเกตพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ของตัวเอง จุดไหนที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ มีจุดไหนที่ท่ออุดตันบ้าง ก็สามารถเสนอแนะมายังฝ่ายบริหารในการแก้ไข ซึ่งท่านในฐานะคนในพื้นที่สามารถเป็นหูเป็นตา มีเครือข่ายที่จะส่งข้อมูลให้ได้ จึงขอฝาก ๒ เรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือ เรื่องโควิดกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น ท้ายสุดก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ และอาจจะเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่จะนำท่านไปสู่ระดับที่สูงต่อไป” 

จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม โดยปลัดเทศบาลนครฯ ได้เชิญนางสุรพร หนองหารพิทักษ์ ส.ท.เขต ๒ ซึ่งมีอายุมากที่สุดในสภา ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๒๔ คนกล่าวปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่

เลือก‘อุทัย’ประธานสภาตามคาด

ต่อมาเข้าสู่วาระการเลือกประธานสภาเทศบาลนครฯ โดยนายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ ส.ท.เขต ๔ เสนอชื่อนายอุทัย มิ่งขวัญ ส.ท.เขต ๑ เป็นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากนายอุทัยทำงานกับพรรคชาติพัฒนามานาน และเคยดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีนครนคราชสีมา และรองนายก อบจ.นครราชสีมาด้วย จากนั้นประธานสภาเทศบาลนครฯ ชั่วคราว ประกาศพักการประชุม ๑๐ นาที และในโอกาสนี้นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาลฯ

เมื่อพักการประชุม ๑๐ นาทีตามกำหนด นายอุทัย มิ่งขวัญ ขึ้นบัลลังก์ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ไว้วางใจเลือกให้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ โดยจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยึดระเบียบด้วยความเคร่งครัด จากนั้นนำเข้าสู่การเลือกรองประธานสภาฯ โดยนายมติ อังศุพันธ์ ส.ท.เขต ๑ เสนอชื่อนายศุภรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ ส.ท.เขต ๔ เป็นรองประธานสภาเทศบาลฯ และนายเกริกฤทธิ์ โชติธาพิพัฒน์ ส.ท.เขต ๓ เสนอชื่อนายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาลนครฯ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ ซึ่งมีสมาชิกยกมือรับรองทั้งหมด

กำหนดสมัยประชุม

จากนั้นเข้าสู่วาระการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนายปรีดา สุวัฒโนดม ส.ท.เขต ๓ เสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔, สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔, สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และในส่วนของวาระการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ นายวรชิต แพงไพรี ส.ท.เขต ๒ เสนอวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ 

ต่อมาวาระเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ๗ คน โดยสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อดังนี้ นายตะวัน ชาญนุกูล ส.ท.เขต ๑, นายลภัสวัฒน์ แสนสระน้อย ส.ท.เขต ๒, นางสาวมสารัศม์ อื้อศรีวงศ์ ส.ท.เขต ๑, นายกิตติบดี ปราบภัย ส.ท.เขต ๒, นางสาวณภัทรพร อินทรานุปกรณ์ ส.ท.เขต ๓, นายเกริกฤทธิ์ โชติธาพิพัฒน์ ส.ท.เขต ๓ และนายสุพจน์ ไทยสมัคร ส.ท.เขต ๒

และวาระสุดท้ายการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จากนั้นปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.

นายกฯ แถลงนโยบาย ๔ มิถุนายน

ทั้งนี้ ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. จะนำคณะส.ท. พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมบวงสรวงศาลพระพรหมในสำนักงานเทศบาล นครฯ จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. จะแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลฯ 

พร้อมทำงานเต็มกำลัง

นายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาลฯ เปิดเผยภายหลังปิดประชุมว่า “อยากให้พี่น้องชาวโคราชได้มั่นใจว่า ทีมโคราชชาติพัฒนาเข้ามาในสมัยนี้มาทำงานด้วยกำลังความสามารถ มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง ขอให้พี่น้องได้เบาใจ แต่ถ้าพี่น้องประชาชนมีปัญหาบอกพวกเราได้ จะมาที่เทศบาลฯ หรือโทรศัพท์มาหา หรือร้องเรียนมาที่หมายเลข ๑๑๓๒ พวกเราก็ยินดี พวกเราจะเป็นด่านหน้าลงไปดูปัญหาทันที”

ทีมเดียวกัน

“โคราชคนอีสาน” ถามกรณีการได้รับเลือกตั้งเข้ามาแบบยกทีมครั้งนี้ เท่ากับว่าในสภาจะไม่มีฝ่ายค้าน จะทำให้การทำหน้าที่ในสภาเป็นไปโดยราบรื่น และขออนุมัติงบประมาณหรือโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยดี และผลประโยชน์จะไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริงใช่หรือไม่? นายอุทัย มิ่งขวัญ ยืนยันว่า “เราให้ความอิสระเสรีกับท่านส.ท.ในการที่จะแนะนำหรือนำเสนอปัญหาต่างๆ เข้ามาอย่างเต็มที่ เพราะส.ท.เข้ามาในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน แม้จะมาเป็นทีมเดียวกัน แต่ก็ต้องมีข้อโต้เถียงกันในงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ถือเป็นเรื่องธรรมดา ทางผู้บริหารท่านก็ใจกว้าง เปิดเสรีให้พวกเราค้นหาปัญหาและประสานกับประชาชนได้อย่างเต็มที่ ฉะนั้น จึงสบายใจได้ ซึ่งในส่วนของสภาก็ทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้ว เพราะพวกเรามาเพื่อตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร และนำปัญหาของประชาชนมาเสนอต่อนายกเทศมนตรี ทางนายกฯ ก็ไปดำเนินการ ซึ่งการบริหารงานและพูดคุยกันในเชิงสร้างสรรค์จะดีขึ้น เพราะว่าเราเป็นทีมเดียวกัน ทั้งท่านนายกฯ และพวกเราคุยกัน หารือ ตกลงกัน ประชาชน และข้าราชการ เราถือว่าเป็นทีมเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้งส.ท. นายกฯ และข้าราชการ เดินเป็นองคาพยพเดียวกัน”

 ปีที่ ๔๖ ฉบับที่ ๒๖๘๑ วันพุธที่ ๒ - วันอังคารที่ ๘ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 


11 1,471