13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

September 19,2021

๑ ตุลา โคราชเปิดเมือง อีสานพร้อมท่องเที่ยว มั่นใจโควิดไม่แพร่เพิ่ม

โคราชพร้อมเปิดเมือง ๑ ตุลาคมนี้ นำร่องอำเภอปากช่อง พร้อมกำหนดมาตรการเข้มงวด ต้องมีผลตรวจ ATK ทุก ๗ วัน สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว “ผู้ว่ากอบชัย” ย้ำจากนี้ไปต้องอยู่กับโควิดภายใต้มาตรการครอบจักรวาล ชี้วัคซีนดีต้องฉีดได้ไว มั่นใจเปิดเมืองจะไม่มีระบาดใหญ่ ด้าน ททท.ร่วมขับเคลื่อนท่องเที่ยวอีสาน จัดคาราวาน “อีสานพร้อม”

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่อ่างเก็บน้ำสายศร อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีการแถลงข่าวโครงการ Korat Green Box ๑๒๐ วันเปิดเมืองตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา, นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา, นพ.ณรงค์ศักดิ์ บารุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา, นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, นางสาวศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนครราชสีมา (NCEC) และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมพัฒนา Covid Supervisor อบรมเรื่อง SOP และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ, น.ส.สมลักษณ์ ศรีสุวรรณ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จังหวัดนครราชสีมา, น.ส.สุรีวัลย์ จันทร์ประทักษ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมา, นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และนางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางการคัดกรองด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ด้วยผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน และมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์

สำหรับโครงการ Korat Green Box กับมาตรการเปิดเมือง ๑๒๐ วันของรัฐบาล ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาริเริ่มโครงการโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางธุรกิจไมซ์เข้ามาในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดให้อำเภอปากช่องเป็นพื้นที่นำร่อง จากนั้นจะขยายพื้นที่ไปยังอำเภอเมือง วังน้ำเขียว และพิมาย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะมีการจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่ ๔ อำเภอดังกล่าว โดยนักท่องเที่ยว นักเดินทางธุรกิจไมซ์ ผู้ประกอบการ และพนักงาน จะต้องมีผลการตรวจ ATK ทุก ๗ วัน เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการ  ท่องเที่ยวและใช้บริการต่างๆ

๑ ตุลาคมเปิดเมือง

ภายหลังการแถลงข่าว นายกอบชัย บุญอรณะ ให้สัมภาษณ์ “โคราชคนอีสาน” ว่า “โครงการ Korat Green Box เราพยายามจะชี้ให้เห็นว่า โคราชมีความปลอดภัย เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจหรือติดต่อค้าขายในจังหวัด ซึ่งประเทศไทยจะเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมเป็นต้นไป วันนี้ทุกภาคส่วนในโคราช ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร่วมแสดงพลังให้เห็นว่า โคราชพร้อมแล้ว สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการและพนักงาน ต้องมีความปลอดภัย ทุกฝ่ายจะต้องป้องกันตัวเอง ไม่ให้มีการติดเชื้อมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่จะเข้ามาในโคราชก็จะต้องปลอดเชื้อและปลอดภัย โดยมีเงื่อนไขว่า ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม หรือมีผลการตรวจ RT-PCR และ ATK ไม่พบเชื้อ เมื่อมาถึงพื้นที่ก็จะต้องมีการคัดกรองตามมาตรฐาน เพื่อให้ทราบว่า โคราชมีมาตรฐานดี นักท่องเที่ยวจะได้นำไปบอกต่อว่า โคราชน่ามาเที่ยว มีการคัดกรองอย่างดี และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย”

ต้องอยู่ร่วมกับโควิด

นายกอบชัย กล่าวอีกว่า “สำหรับมาตรการครอบจักรวาล ประชาชนต้องเข้าใจว่า ต่อจากนี้ไปโควิด-๑๙ จะไม่หายไปไหน โควิด-๑๙ จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น หากจะรอให้โควิดหายไปก็คงจะทำมาหากินและใช้ชีวิตไม่ได้แน่ๆ ดังนั้น ทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกับโควิด ทุกคนจะต้องใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัย ทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม มีการตรวจหาเชื้อเป็นประจำ และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เช่น อยู่ห่างกันไว้ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ และจะทำให้คนโคราชปลอดภัยมากขึ้น”

วัคซีนดีทุกยี่ห้อ

“ส่วนเรื่องวัคซีน ขอให้ประชาชนอย่ากังวล ขณะนี้โคราชกำลังได้รับจัดสรรมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกฝ่ายพยายามใช้ทุกช่องทางในการขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม ซึ่งรัฐบาลก็จัดสรรเพิ่มเติมมาโดยตลอด และขณะนี้โคราชฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนได้ร้อยละ ๓๐ ของเป้าหมายประชากร ๒.๑ ล้านคนแล้ว หาเทียบกับจังหวัดอื่นๆ จะเห็นว่า โคราชได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวนมาก และทุกภาคส่วนพยายามหาชุดตรวจ ATK เข้ามาเพิ่ม เพื่อนำมาตรวจให้กับประชาชน ซึ่งภาคเอกชนก็มีความพยายามนำเข้ามา เพื่อใช้กับพนักงานและลูกจ้างขององค์กร เรื่องเหล่านี้ คือ การสร้างความมั่นใจต่อนักท่องเที่ยวและผู้ที่จะเข้ามาเยือนโคราช ให้ได้รู้ว่า โคราชมีความปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจ และเกิดความเชื่อมั่นที่จะเดินทางเข้ามา”

“วัคซีนขณะนี้ทุกยี่ห้อดีหมด วัคซีนอะไรก็ต้องฉีด อย่าไปรอตัวนั้นตัวนี้ อย่างไรก็ตามไวรัสมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา หากจะรอวัคซีนตัวอื่น ก็ไม่มีทางที่จะป้องกันได้ทั้งหมด เพราะไวรัสจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ ดังนั้น วัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่ฉีดเร็วที่สุด ขณะนี้รัฐบาลก็มีแนวทางการฉีดไขว้ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น ขอให้ไว้วางใจในรัฐบาล ขอเชิญชวนคนโคราชว่า เรารอช้าไม่ได้ ขณะนี้จำเป็นต้องฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนที่จะเดินทางเข้ามา” นายกอบชัย กล่าว

มั่นใจจะไม่เกิดการระบาด

เมื่อถามว่า “หากดำเนินโครงการนี้ไปแล้ว ทำให้เกิดการระบาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นจะแก้ไขอย่างไร” นายกอบชัย ตอบอย่างมั่นใจว่า “ไม่มีหรอกครับ งานนี้ไม่ใช่งานของภาครัฐ ภาคสังคม และเอกชนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นงานของประชาชน ทุกคนต้องเปลี่ยนความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากจะรอให้โควิดหมดไปคงไม่ได้ทำมาหากิน ดังนั้น ประชาชนต้องช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการครอบจักรวาลที่ ศบค.กำหนด เช่น ใครมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องกักตัว เมื่อมีอาการผิดปกติต้องรีบไปหาหมอ เมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเข้าไปค้นหาทันที เพื่อคัดแยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงออกจากคนปกติ หากทำตามมาตรการได้ดี โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยลง ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน โดยเฉพาะประชาชนจะการ์ดตกไม่ได้”

นำร่องอำเภอปากช่อง

ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ กล่าวว่า “จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่ระบาดรุนแรงมาก ภาคเอกชนในโคราชจึงรวมตัวกัน เพื่อคิดหาทางออกว่า จะทำอย่างไรจึงจะฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือขับเคลื่อนการท่องเที่ยว หากวันหนึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาโคราชมากขึ้น จึงเกิดเป็นโครงการ Korat Green Box แต่การจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามในขณะนี้ จะต้องมีวัคซีนที่เพียงพอ ทุกภาคส่วนจึงพยายามหาวัคซีนเพิ่มเติมให้กับคนโคราช ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เพื่อนำวัคซีนมาฉีดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้วประมาณร้อยละ ๘๐-๙๐ ดังนั้น การเปิดเมืองจึงมีความพร้อม โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔”

เมื่อถามว่า “เหตุใดจึงต้องเลือกปากช่องเป็นพื้นที่นำร่องโคราช” ดร.วัชรี ตอบว่า “อำเภอปากช่อง มีภาพรวมประชาชนได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ เกือบครบตามเป้าหมายแล้ว จึงสามารถป้องกันการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อได้ ประกอบกับอำเภอปากช่องถือว่าเป็นประตูสู่อีสาน นักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางมาโดยใช้เวลาไม่นาน มีระยะทางค่อนข้างใกล้ เพราะพฤติกรรมของทักท่องเที่ยวในปัจจุบันเปลี่ยนไป ส่วนใหญ่ไม่ชอบเดินทางไกล และชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชื่นชมความงามของธรรมชาติ จึงเป็นที่มาว่า โครงการนี้จะนำร่องที่อำเภอปากช่องก่อน เพราะช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวจะเข้ามามาก จากนั้นจะคิดหาวิธีว่า ทำอย่างไรจะดึงนักท่องเที่ยวไปยังอำเภอเมือง วังน้ำเขียว และพิมาย เพื่อลดความแออัดของนักท่องเที่ยวในอำเภอปากช่องและกระจายไปพื้นที่ต่างๆ ที่มีความพร้อม ซึ่ง ๔ อำเภอที่จะเปิดเมืองก่อนนั้น จะตรงกับการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วย”

ใช้การท่องเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจ

“โครงการครั้งนี้จะใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวนำในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมกำชับเคลื่อนให้ชุมชนและท้องถิ่นมีรายได้มากขึ้นในช่วงที่มีโควิดระบาด เมื่อชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ภาคส่วนอื่นๆ ก็จะเข้มแข็งมากขึ้นด้วย เมื่อมีนักท่องเที่ยวมา ร้านอาหารก็จะขายได้ และโรงแรมก็จะมีคนพักมากขึ้น ทุกภาคส่วนจะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน นอกจากนี้ เมื่อเปิดปากช่องแล้ว เราต้องการจะให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับอำเภออื่นๆ โดยการนำสินค้าต่างๆ ในโคราชมาขายให้กับนักท่องเที่ยว สำหรับความร่วมมือกับ TCEB และ ททท. เมื่อ TCEB ทราบถึงโครงการที่จะเกิดขึ้น ก็เข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณสุข โดยมีการจัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ในโคราช มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ส่วน ททท.ก็เข้ามาให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทุกหน่วยงานได้เห็นความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท่ามกลางการอยู่ร่วมกับโควิด-๑๙ โดยทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ตัวเองและผู้ที่จะเข้ามาโคราชมีความปลอดภัย และขอให้มั่นใจว่า หากมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือสถานการณ์รุนแรงขึ้น ขอให้มั่นใจไม่ต้องห่วง เพราะเรามีแผนเผชิญเหตุเตรียมไว้แล้ว ทุกคนมีบทเรียนจากการระบาดที่ผ่านมา ซึ่งหนักหนาสาหัสสากรรจ์มาก คงไม่มีใครต้องการให้มีการระบาดเกิดขึ้นอีกแน่นอน” ดร.วัชรี กล่าว

แนวทางการเปิดเมือง

นายสมชาย ชมพูน้อย กล่าวว่า “Korat Green Box นั้น ถูกคิดขึ้นมานานตั้งแต่มีการระบาดของโควิดระลอกแรก เมื่อรัฐบาลมีแผนเชิงรุกในการเปิดประเทศภายใน ๑๒๐ วัน ก็มีการเปิดโครงการ Phuket Sandbox เพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามา ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวด จากนั้นในระยะที่ ๒ รัฐบาลพยายามจะเปิดประเทศในหัวเมืองต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเริ่มเปิดเมืองในต้นเดือนตุลาคมนี้ ส่วนระยะที่ ๓ จะเป็นการเปิดเมืองตามเมืองหลักและเมืองรอง ซึ่งในภาคอีสานมีจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา และในระยะสุดท้าย จะเป็นการเปิดเมืองตามตะเข็บชายแดน ในส่วนของโคราช ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยมีตลาดหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ระดับไฮเอนด์ ถือเป็นกลุ่มสำคัญ และนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักจะมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเช่นเดียวกับโคราช ดังนั้น ในการต้อนรับจึงจะต้องมีแผนรับมือ โดยจะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเข้ามาเป็นปัจจัยหลัก ประกอบกับให้มีการตรวจหาเชื้อด้วย ATK ด้วย”

ททท.ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

“สำหรับการเปิดเมืองของโคราช จะทำในพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน โดยเริ่มจากอำเภอปากช่อง วังน้ำขียว พิมาย และอำเภอเมือง ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ถือเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวคึกคัก จะมีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เชื่อมโยงไปถึงช่วงต้นปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นช่วงการท่องเที่ยวคึกคักอีกช่วงหนึ่ง ในส่วนของ ททท.สำนักงานนครราชสีมา ดูแลในพื้นที่โคราชและชัยภูมิ ทั้ง ๒ จังหวัด ถือเป็นประตูสู่อีสาน จึงมีความพยายามที่จะนำร่องโครงการไปสู่นักท่องเที่ยวทั่วไป โดย ททท.มีแผนจะนำเรื่องกอล์ฟมานำการท่องเที่ยว เพราะกอล์ฟเป็นกีฬาระดับโลก มีสถานที่ปลอดภัยจากเชื้อโรค เพราะอยู่กลางแจ้ง จะเริ่มต้นที่เขาใหญ่ ซึ่งมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นมรดกโลก ผู้ที่จะมาร่วมเล่นกอล์ฟจะต้องได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม และมีตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ ตามโมเดลของโครงการ Korat Green Box หากนักท่องเที่ยวจะมาร่วมกิจกรรม แล้วต้องการความปลอดภัย ททท.ก็สามารถตอบได้ว่า ผู้ให้บริการมีความปลอดภัย มีการตรวจเชื้อเป็นประจำ ทุกคนฉีดวัคซีนครบแล้ว นอกจากนี้ ททท.จะจัดคาราวานอีสานพร้อม เพื่อบอกว่า ใน ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน มีความพร้อมรับการท่องเที่ยว โดยจะนำนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน และบริษัทท่องเที่ยว ไปตามเส้นทางคาราวาน เพื่อให้เห็นกับตาว่า ทุกพื้นที่มีความพร้อมแล้ว และมีมาตรการอย่างไร ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นภายใต้รูปแบบวิถีใหม่ และให้เห็นว่าสถานประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น ได้รับมาตรฐาน SHA มีความปลอดภัยแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ ททท.พยายามผลักดันในแต่ละเดือน โดยจะนำมาขับเคลื่อนช่วยเหลือโครงการในเชิงการตลาดต่อไป” นายสมชาย กล่าว

 
นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๖ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔


35 1,517