26thMay

26thMay

26thMay

 

October 01,2021

ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันแรกในภาคอีสาน ภูมิใจฝีมือทีมช่างชาวขอนแก่น

ขอนแก่นเปิดตัวรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า คันแรกของภาคอีสาน ด้วยทีมช่างคนขอนแก่น พร้อมน้อง “อะตอม” รถไฟฟ้าต้นแบบรองรับสังคมผู้สูงอายุและคนพิการ กะทัดรัด ปลอดภัย ในราคาไม่แพง


เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุรีจันทร์ รองว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย นายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ และนายชัยรัตน์ พงค์พีระ พลังงานจังหวัดขอนแก่น ร่วมทำการทดสอบรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าต้นแบบ ที่ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตจากสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกกฎหมาย จากฝีมือทีมช่างชาวขอนแก่น ที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมใช้งานได้แล้ววันนี้ในการให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร หรือใช้สำหรับการบรรทุกสินค้า นอกจากนี้ยังคงมีการทดสอบ น้องอะตอม รถสามล้อไฟฟ้าต้นแบบ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ จากผลงานของนักวิจัยและทีมช่างชาวขอนแก่น ที่สามารถผลิตและประดิษฐ์จนสามารถใช้งานได้จริง ท่ามกลางความสนใจจากนักวิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมทดสอบจำนวนมาก

นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและเร่งแผนงานขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางของยานยนต์ไฟฟ้าภาคอีสาน มีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อทำงานบูรณาการร่วมกันของทุกฝ่ายในการลดปัญหามลพิษทางอากาศและสนองนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งหน้าสู่การเป็นเมือง EV ๑๐๐% โดยการนำเสนอผลงานวันนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ เดินหน้าส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ให้สามารถผลิตชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านยานยนต์ไฟฟ้ามาทำการผลิตรถต้นแบบและรถยนต์ดัดแปลงเชิงพาณิชย์ที่สำเร็จแล้วเป็นรายแรกของภาคอีสาน สามารถใช้งานได้จริง และได้รับการจดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกถูกต้อง

นายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ กล่าวว่า ขณะนี้สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบได้รวม ๘ คัน แต่สำคัญที่สุดคือรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันแรกของภาคอีสาน ฝีมือทีมนักวิจัยและทีมช่างขอนแก่นในราคาต้นทุน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ด้วยระบบไฟฟ้า ๗๒ โวลท์ ทำการชาร์จไฟบ้านประมาณ ๗-๘ ชม. ขับได้ในระยะทางกว่า ๘๐ กม. ในอัตราความเร็วสูงสุดที่ ๖๐-๖๕ กม./ชม. เป็นรถตุ๊กตุ๊ก ที่นอกจากจะใช้ในการรับส่งผู้โดยสารแล้วยังสามารถเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กไร้มลพิษ เหมาะสำหรับการใช้งานในเขตชุมชนเมืองหรือเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือในสถานประกอบการต่างๆ ได้ด้วย

“นอกจากนี้ยังมีน้องอะตอม รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ อัตราความเร็วสูงสุด ๔๕ กม./ชม. ขนาดแบตเตอรี่ ๒๐ แอมป์ มอเตอร์ ๑.๒ กิโลวัตต์ ทำการชาร์จไฟบ้านครั้งละ ๖-๘ ชม. วิ่งได้ในระยะทางรวมเกือบ ๖๐ กม. โดยราคารถต้นแบบอยู่ที่ประมาณเริ่มต้น ๗๐,๐๐๐ บาท และยังคงมีผลงานรถสำหรับคนพิการ ที่เป็นไปในลักษณะรถจักรยานยนต์สำหรับผู้พิการวีลแชร์ ที่สามารถขับรถวีลแชร์ขึ้นได้ทั้งคันและเข้าระบบตัวล็อคของการขับขี่รถสามล้อไฟฟ้า ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการชมรถต้นแบบหรือเข้าสู่การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า สามารถประสานงานมาได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕ ได้ในวันและเวลาทำการ” ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ กล่าว


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๖๙๘ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน - วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


12 1,501