25thMay

25thMay

25thMay

 

November 13,2021

๕ อำเภอต้องฉีดวัคซีน ๘๐% สสจ.ชี้เป็นเรื่องท้าทาย พฤศจิกาต้องฉีดให้ได้ ๘๐%

สสจ.โคราชตั้งเป้าหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ทุกพื้นที่ให้ครบ ๗๕% ภายในเดือนนี้ เชิญชวนประชาชนเดินเข้าไปฉีดยืนยันวัคซีนมีเพียงพอ หวังประกาศเป็นโคราชเมืองปลอดภัย เปิดรับการท่องเที่ยว ด้าน ‘ผู้ว่าฯ วิเชียร’ เร่งอำเภอที่ยังฉีดได้น้อย พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา นพ.วิชาญ คิดเห็น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า “สถาการณ์การฉีดวัคซีนในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๒,๑๕๒,๓๘๑ คน ฉีดเข็มที่ ๑ จำนวน ๑,๓๖๒,๕๕๔ คน หรือ ๖๓.๓๐% เข็มที่ ๒ จำนวน ๑,๑๑๕,๐๕๑ คน หรือ ๕๑.๘๑% และเข็มที่ ๓ จำนวน ๙๗,๗๓๖ หรือร้อยละ ๔.๕๔ รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว ๒๕๗๕๓๔๑ โดส สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๒-๑๘ ปี ซึ่งเป็นนักเรียน จำนวน ๑๔๗,๗๒๔ คน ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๑๒๑,๕๙๒ คน หรือ ๘๒.๓๑%  เข็มที่ ๒ จำนวน ๖๒,๘๑๗ หรือ ๔๒.๕๒% รวมฉีดวัคซีนไปแล้ว ๑๘๔,๔๐๙ โดส แม้จะมีการฉีดวัคซีนไปจำนวนมากแล้ว แต่เราก็ยังเร่งฉีดเพิ่มเติมให้ครบกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะพื้นที่โซน ๑ เช่น อำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน และเมือง ซึ่งขอฝากถึงคนโคราชที่ยังไม่ได้รับวัคซีนว่า ขณะนี้โรงพยาบาลหลายแห่งเปิดให้ Walk in สามารถเข้าไปรับการฉีดได้ทันที วันนี้โคราชมีวัคซีนเพียงพอ”

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ถามว่า “ในการที่จะส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ มากขึ้น ขณะนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้าง มีวัคซีนเพียงพอหรือไม่”

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา กล่าวว่า “เมื่อเดือนกันยายน วัคซีนที่มาตามระบบมีค่อนข้างมาก จากนั้นต้นเดือนตุลาคม ได้รับมาน้อยลง แต่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ได้รับมาจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ปริมาณวัคซีนที่ได้รับมา สามารถฉีดให้ครอบคลุมประชากรตามเป้าหมาย โดยในการประชุมของ สสจ.กับ สสอ.ทุกแห่ง ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภาพรวมในการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ของจังหวัด จะต้องมากกว่า ๗๕% ของประชากร และในพื้นที่ ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน และวังน้ำเขียว จะต้องฉีดให้มากกว่า ๘๐% ของประชากร ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายน จะทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ ส่วนเข็มที่ ๒ ตั้งเป้าหมายไว้ ๖๐% ของประชากร ซึ่งปริมาณของวัคซีนในขณะนี้มีเพียงพอ และจะเน้นพื้นที่ที่ยังฉีดได้น้อย ให้เร่งฉีด ทำแผนการฉีด และ สสจ.จะติดตามอย่างใกล้ชิด เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เชื่อว่าโคราชสามารถทำได้ ดังนั้น ขณะนี้ สสจ.จะต้องลงพื้นที่ทุก รพ.สต. ถ้าบอกว่า ฉีดได้น้อยเพราะคนไม่มาฉีด ผมว่าไม่ใช่ เพราะขณะนี้ทุกคนต้องการฉีด แต่การบริการเป็นอย่างไร คนสูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังอาจจะเข้าไม่ถึง ซึ่งภายในสิ้นเดือนนี้จะต้องบรรลุเป้าแน่นอน แม้เป้าหมายของจังหวัดจะได้ครบ ๗๕% แต่ยังมีบางอำเภอได้เพียง ๕๐% ก็ไม่ถูก เป้าหมายของผมคือทุกอำเภอต้องได้ ๗๕% ด้วย ขอยืนยันว่า จะทำให้ได้ทุกวิถีทาง เพื่อในวันที่ ๑ ธันวาคม จะได้ประกาศว่า โคราชเป็นจังหวัดที่มีความปลอดภัย เนื่องจากประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะใน ๕ อำเภอ สามารถกำหนดให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจได้”

นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย กล่าวว่า “สรุปว่าสิ้นเดือนนี้เป้าหมายใน ๕ อำเภอ จะต้องได้มากกว่า ๘๐% และอำเภออื่นๆ จะต้องมากกว่า ๗๕% ขอฝากถึงนายอำเภอทุกแห่ง ถ้าปริมาณคนฉีดมีน้อย การจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลาง ก็จะให้โคราชน้อย ดังนั้น การจัดทำแผนและการฉีดวัคซีน จึงมีผลต่อการจัดสรรวัคซีนด้วย ซึ่งขณะนี้มี ๑๖ อำเภอ ที่ยังฉีดวัคซีนได้น้อย ต่อไปจะต้องติดตาม ๑๖ อำเภอนี้ว่า สัปดาห์นี้ฉีด เท่าไหร่ สัปดาห์ต่อไปมีการฉีดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป้าหมายของโคราช คือ ๗๕% ของประชาชนในพื้นที่ ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้”

นพ.วิชาญ คิดเห็น กล่าวเสริมว่า สำหรับอำเภอที่ยังฉีดวัคซีนไม่ถึง ๕๐% ได้แก่ อำเภอโนนแดง ฉีดได้ ๔๓% พระทองคำ ๔๔% แก้งสนามนาง ๔๕% สีดา ๔๖% วังน้ำเขียว ๔๖% โชคชัย ๔๗% ปักธงชัย ๔๗% บัวลาย ๔๙% ขามสะแกแสง ๔๙% เมืองยาง ๔๔% คง ๔๔% ครบุรี ๔๔% ลำทะเมนชัย ๔๕% เทพารักษ์ ๔๖% โนนไทย ๔๓% และประทาย ๔๕% ทั้งนี้ สถานการณ์การฉีดวัคซีน ในจังหวัดนครราชสีมา ประชากร ๒,๖๙๒,๘๙๐ คน (ประชากรทั้งจังหวัด) ฉีดเข็มที่ ๑ จำนวน ๑,๔๘๒,๘๔๕ คน หรือ ๕๕.๐๗% โดยแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง ๔๗๒,๑๙๔ คน (๑๐๑.๑๗%) ปากช่อง ๑๓๕,๕๗๕ คน (๖๘.๘๙%) สูงเนิน ๕๕,๑๗๙ คน (๖๕.๐๔%) หนองบุญมาก ๓๒,๗๙๖ คน (๕๓.๙๕%) ขามทะเลสอ ๑๕,๐๘๔ คน (๕๐.๑๓%) บัวใหญ่ ๔๐,๕๕๘ คน (๔๙.๙๗%) พิมาย ๖๓,๓๐๖ คน (๔๙.๓๕%) ด่านขุนทด ๖๒,๓๙๕ คน (๔๘.๕๕%) สีคิ้ว ๕๙,๘๒๔ คน (๔๘.๑๒%) จักราช ๓๓,๙๗๑ คน (๔๗.๔๓%) เฉลิมพระเกียรติ ๑๗,๐๘๑ คน (๔๗.๔๓%) เสิงสาง ๓๒,๔๐๐ คน (๔๕.๙๙%) บ้านเหลื่อม ๙,๔๗๖ คน (๔๕.๗๗%) ชุมพวง ๓๖,๑๑๒ คน (๔๓.๕๗%) โนนสูง ๕๓,๗๕๓ คน (๔๓.๐๑%) ห้วยแถลง ๓๒,๗๐๒ คน (๔๒.๘๖%) บัวลาย ๑๐,๐๘๔ คน (๔๑.๙๕%) ปักธงชัย ๔๗,๓๒๔ คน (๔๐.๗๒%) โชคชัย ๓๓,๘๙๙ คน (๔๐.๖๘%) สีดา ๙,๔๐๑ คน (๓๙.๕๕%) ประทาย ๓๐,๒๗๓ คน (๓๙.๐๔%) คง ๓๐,๕๑๐ คน (๓๘.๓๗%) วังน้ำเขียว ๑๗,๒๗๐ คน (๓๘.๑๔%) ครบุรี ๓๖,๔๕๓ คน (๓๗.๘๔%) ลำทะเมนชัย ๑๒,๒๗๗ คน (๓๗.๕๔%) เมืองยาง ๑๐,๔๓๓ คน (๓๗.๔๘%) แก้งสนามนาง ๑๓,๗๙๑ คน (๓๗.๔๔%) โนนไทย ๒๖,๕๔๘ คน (๓๗.๓๗%) เทพารักษ์ ๙,๔๓๒ คน (๓๗.๒๗%) พระทองคำ ๑๕,๑๗๕ คน (๓๗.๒๖%) และโนนแดง ๙,๓๖๓ คน (๓๗.๑๐%) 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๒ วันพุธที่ ๑๐ - วันอังคารที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

13 1,466