13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

December 03,2021

ซีพีเอฟผนึกกำลังส่งตรงถึงมือชาวโคราช “ยาฟ้าทะลายโจร”จากซีพี ตามนโยบายประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ตามนโยบาย ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ธนินท์ เจียรวนนท์ เพื่อร่วมส่งเสริมสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร ที่มีสรรพคุณช่วยป้องกันไข้หวัดสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีซีพีเอฟร่วมผนึกกำลังร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี เร่งส่งมอบถึงมือกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดนครราชสีมา และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ จังหวัดนครราชสีมา สถานการณ์ล่าสุด (2 ธันวาคม 2564) มีผู้ติดเชื้อนอกจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 58 ราย แม้เป็นตัวเลขที่ไม่สูงมากดังเช่นในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้ทยอยเปิดประเทศแล้ว ถือว่ามีความเสี่ยงและต้องเฝ้าระวังในหลายพื้นที่ การมุ่งสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงจึงเป็นสำคัญอย่างยิ่ง การที่เครือซีพีได้ริเริ่มโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแจกฟรี 30 ล้านแคปซูล ถือเป็นการสนับสนุนให้คนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทย ขอขอบคุณความห่วงใยที่เครือซีพีมีให้กับคนไทย และพร้อมเคียงข้างพี่น้องประชาชนให้ผ่านทุกๆ วิกฤตไปด้วยกันตลอดมา หลังจากนี้จังหวัดฯจะเร่งจัดสรรไปยังหน่วยงาน และพี่น้องชาวโคราชโดยเร็ว

นายประหยัด เจริญศรี ที่ปรึกษาประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ กล่าวหลังเป็นผู้แทนมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ว่า จากนโยบายของประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยเพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค โดยประกาศจัดทำโครงการ "ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร" เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ภายใต้แนวคิด "ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี" ขึ้น โดยปลูกต้นฟ้าทะลายโจรตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้การปลูกจนถึงการผลิตยาสมุนไพรดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมสำหรับแจกจ่ายไปยังคนไทยแล้ว

“ซีพีเอฟรับนโยบายฯมาดำเนินการ ด้วยการเร่งส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร แก่ประชาชนชาวนครราชสีมา ตลอดจนพี่น้องในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ถือเป็นพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อร่วมส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร สนับสนุนการสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงแก่คนไทย และยังเป็นการนำเอาศักยภาพของเครือซีพีมาช่วยเหลือสังคมในภาวะปัจจุบัน” นายประหยัด กล่าว

สำหรับโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” จัดพื้นที่ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร จำนวน 100 ไร่ ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี ได้การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบรรจุแคปซูลผ่านการรับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา เพื่อผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนคนไทย เครือซีพีโดยทีมงานผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาทุกกลุ่มธุรกิจ ได้ผนึกกำลังร่วมกันส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระจายให้กับองค์กรพันธมิตร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19


32 1,500