25thJune

25thJune

25thJune

 

December 22,2021

ธอส.ติดตาม ‘บ้านล้านหลัง’ขอนแก่น หลังปล่อยสินเชื่อให้‘กรีนเมโทร-พิมานกรุ๊ป’ ดอกเบี้ยต่ำคงที่ ๔ ปีแรก ๑.๙๙% ต่อปี

เมื่อเร็วๆ นี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านล้านหลังในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นว่า หลังจากที่ ธอส. ได้   จัดทำโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ ๒ เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน ผู้ที่เริ่มต้นทำงานเพื่อสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยในระดับราคาซื้อ-ขายไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย ๔ ปีแรกเท่ากับ ๑.๙๙% ต่อปี เงินงวดคงที่ ๘๔ งวดแรก (๗ ปี) ซึ่งเปิดให้ลูกค้าที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ล่าสุด ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีลูกค้าลงทะเบียนแล้วจำนวน ๖๓,๔๑๑ ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ ๗๖,๐๙๓.๒๐ ล้านบาท ยื่นขอสินเชื่อแล้วจำนวน ๕,๑๓๙ ราย วงเงิน ๔,๔๕๑.๐๒ ล้านบาท ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวน ๔,๒๙๕ ราย วงเงิน ๓,๖๐๔.๕๗ ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะตามหัวเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่า บริษัท กรีนเมโทร (ขอนแก่น) จำกัด ผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย “ดิเอนทรีโอ ๑ ขอนแก่น” ภายใต้วงเงินสินเชื่อ Pre Finance จำนวน ๕๘ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์ ๒ ชั้น ขนาด ๒ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอยรวม ๖๕ ตารางเมตร ก่อสร้างรวมจำนวน ๑๐๘ หน่วย ราคาจำหน่าย ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างในโซน A-F จำนวน ๔๔ หน่วย คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้เข้าอยู่อาศัยได้ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจติดต่อจองซื้อล่วงหน้า (Pre-sale) กับทางโครงการ พร้อมส่งเอกสารให้ธนาคารตรวจสอบสถานะคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนยื่นกู้ (Pre-approved) แล้วจำนวนกว่า ๕๐ ราย กรณีที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด ๔๐ ปี ลูกค้าจะมีเงินงวดผ่อนชำระเริ่มต้นคงที่ ๗ ปีแรกเพียง ๔,๕๐๐ บาทต่อเดือนเท่านั้น และคาดว่าจะมียอดจองซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระดับเงินงวดดังกล่าวเป็นจำนวนที่ถูกหรือเท่ากับค่าเช่าบ้าน ซึ่งการซื้อจะทำให้ลูกค้าได้ที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองอีกด้วย

นอกจากนี้ ธอส. ยังได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในโครงการ City Park Condo B พัฒนาโครงการโดย บริษัท อีสาน พิมานกรุ๊ป จำกัด ภายใต้การบริหารของนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ Pre Finance ในโครงการบ้านล้านหลังวงเงิน ๙๑.๔๙ ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารชุด ๘ ชั้น จำนวน ๒๑๐ หน่วย พื้นที่ใช้สอย ๓๒-๔๙ ตารางเมตร มีพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ลิฟต์โดยสาร ๒ ชุด ห้อง Lobby ห้องซักผ้า ระบบความปลอดภัย และลานจอดรถ โดยมีแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจแบบห้อง Studio และ 1 Bedroom (พื้นที่ใช้สอย ๓๒ ตารางเมตร) โครงการได้กำหนดราคาจำหน่ายเพียง ๙๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งราคาดังกล่าว มีประมาณร้อยละ ๔๐ ของหน่วยขายในโครงการทั้งหมด ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐% และเปิดให้ผู้จองซื้อเข้าอยู่อาศัยได้ภายในต้นปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันมีลูกค้า Pre-sale กับโครงการพร้อมส่งเอกสารให้ธนาคาร Pre-approved สินเชื่อแล้วกว่า ๑๒๐ ราย

สำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลัง สามารถลงทะเบียนผ่าน Mobile Application : GHB ALL เพื่อรับรหัสสำหรับเข้าร่วมโครงการทาง GHB Buddy บน Application Line หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร ๐-๒๖๔๕-๙๐๐๐ หรือ Facebook Fanpage  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าใจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ที่ www.ghbank.co.th และ Mobile Application :  GHB ALL

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๐๗ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔


45 1,550