24thJune

24thJune

24thJune

 

January 17,2022

“เทศกาลภูเขาไฟกระโดง” แสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตา

บุรีรัมย์จัดงานเทศกาลภูเขาไฟกระโดง ชม “แสง สี เสียง ตำนานรักภูเขาไฟกระโดง” ยิ่งใหญ่ตระการตา ๑๔-๑๖ มกราคมนี้ หวังกระตุ้นส่งเสริมท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโควิดเข้มข้น  

จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดงานเทศกาลภูเขาไฟกระโดง ครั้งที่ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นรายได้ด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยธีมงานปีนี้ คือ “ปฐมบทแห่งภูเขาไฟ” ซึ่งจะนำเรื่องราวเล่าขาน เรื่องเล่าทางภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์รวมไปถึงตำนานความเชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะเป็นเมืองที่มีภูเขาไฟที่ดับแล้วมากที่สุดในประเทศไทย มาบอกเล่าให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานได้ชมผ่านรูปแบบของนิทรรศการและการแสดงแสงสีเสียง ในชื่อชุด “อัปสราโชว์” อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมทั้งมีการจำลองการระเบิดของภูเขาไฟกระโดง ซึ่งจะมีการระเบิดทุกๆ ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดซุ้มไฟประดับตลอดทางเดินขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ ๗๐๐ เมตร ให้ประชาชนได้ถ่ายภาพ มีการจัดลานวัฒนธรรมนำร้านค้าผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมือง มีร้านค้ามากกว่า ๗๐ ร้าน ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น กิจกรรมบวงสรวงศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหน้าพระสุภัทรบพิตร กิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมน้อมนำจิตใจ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระสุภัทรบพิตร ในช่วงเย็นของทุกวัน

นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ ผู้ดูแลการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการบอกเล่าถึงความเป็นมา ความเชื่อ ของชาวบุรีรัมย์ที่ได้เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงลูกหลาน อีกทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของภูเขาไฟกระโดง ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่อยู่คู่ชาวจังหวัดบุรีรัมย์มาเนิ่นนาน ผ่านการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าชมงาน “แสง สี เสียง ตำนานรักภูเขาไฟกระโดง” (BURIRAM VALCANO FESTIVAL 2022) ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายด้วย

งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่การเข้าออกให้เป็นพื้นที่ปิด เพื่อที่จะทำการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขด้านอื่นๆ อีก เช่น การกำหนดทางเข้าออก จากงาน ๑ จุด ซึ่งผู้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน ๒ เข็มหรือหลักฐานแสดงผลการตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงานหรือกิจกรรม อีกทั้งยังต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายว่าไม่สูงกว่า ๓๗ องศาเซลเซียส มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมงาน และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณต่างๆ อย่างเพียงพอด้วย


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๑๐ วันพุธที่ ๑๒ - วันอังคารที่ ๑๘ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


28 1,532