29thSeptember

29thSeptember

29thSeptember

 

May 14,2022

ซีเกทโคราชสนับสนุนศูนย์พักคอย


คณะผู้บริหารโรงงานซีเกทโคราช มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสูงเนิน เพื่อจัดซื้อผ้าปูที่นอนและผ้าห่มสำหรับใช้ในศูนย์พักคอย รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ต่อทางราชการในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ โดยมี “นพ.วิชาญ คิดเห็น” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน รับมอบ

 


686 1297