25thJune

25thJune

25thJune

 

June 09,2022

รุดพบประธานวิศวกรรมสถานภาคอีสาน เสนอแก้น้ำท่วมโคราชด้วยอ่างแก้มลิง

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มโคราชศึกษาแก้ปัญหาน้ำท่วม นำโดย พล.อ.ลือพงศ์ โชติวิทยากาญจน์ พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในฐานะประธานวิศวกรรมสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ โดยกลุ่มฯ ได้นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขน้ำท่วมโคราช ในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่ง ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล แสดงความชื่นชมและเห็นด้วยที่กลุ่มโคราชศึกษาแก้ปัญหาน้ำท่วม นำเสนอเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยวิธีการทำอ่างเก็บน้ำระบบแก้มลิง เพื่อชะลอการไหลของน้ำและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำ เพราะเมืองโคราชตัวเมืองกำลังขยาย การแก้ปัญหาด้วยการทำอ่างเก็บน้ำแก้มลิง นอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้อีก เพราะจังหวัดนครราชสีมามีปัญหาเรื่องอ่างกักเก็บน้ำที่เก็บน้ำไม่อยู่ เพราะฉะนั้นถ้ามีการทำอ่างเก็บน้ำแก้มลิง เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน จ.นครราชสีมา ควรจะมีการปรับปรุงให้อ่างแก้มลิง ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้ได้ เพราะเท่าที่มีอยู่ มักจะประสบปัญหา คืออ่างดินกักเก็บน้ำไม่ค่อยได้ เนื่องจากสภาพดินของ จ.นครราชสีมา เป็นลักษณะดินทรายปนดินร่วน ซึ่งไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้

ดร.ศิริชัย ห่วงจริง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องดิน แสดงความคิดเห็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องดินที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้มีวิธีแก้ไขได้ ๔ วิธี ได้แก่ ๑. การใช้ยางพาราในการฉาบปิดผิวดิน เพื่อไม่ให้น้ำซึมผ่าน แต่วิธีนี้จะมีปัญหาช่วงของแผ่นยางที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา ยางพาราช่วงนี้จะกรอบและเปื่อย ไม่คงทน แต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำจะสภาพดีกันน้ำได้ ๒. การใช้แผ่นพลาสติกพิเศษ HDPE ปูทั้งบ่อ เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม การใช้วัสดุประเภทนี้เป็นที่นิยม เพราะมีความคงทน และทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี แต่มีข้อเสียคือราคาแพง ๓. การใช้ดินเหนียวสร้างชั้นความหนาเพิ่ม เพื่อป้องกันน้ำไหลซึมผ่าน ซึ่งเป็นวิธีที่ถูก แต่ก็จะประสบปัญหาเรื่องความคงทนถาวร และ ๔. การใช้แทงก์คอนกรีตขนาดใหญ่ เพื่อกักเก็บน้ำ วิธีนี้เป็นวิธีที่ควบคุน้ำได้ง่าย และป้องกันการรั่วซึมได้ดี แต่ราคาค่าก่อสร้างค่อนข้างสูง

ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล กล่าวว่า ในฐานะประธานวิศวกรรมสถานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บริการงานด้านวิชาการทางด้านวิศวกรรม ให้กับประชาชนทั่วไป ยินดีให้คำปรึกษา และรับข้อเสนอของกลุ่มโคราชศึกษาแก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อจะนำ ไปเสนอส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพราะตนเองมีโอกาสให้คำปรึกษาให้กับจังหวัดนครราชสีมา มาโดยตลอด และกล่าวทิ้งท้ายให้กำลังว่า การแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่ ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกัน เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาน้ำท่วมโคราช ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด


31 1,530