30thMay

30thMay

30thMay

 

June 20,2022

อุบลฯ แห่เทียนพรรษาเต็มรูปแบบ สวยงามเพราะสายไฟลงใต้ดินแล้ว

ประกาศจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเต็มรูปแบบ ในชื่อ “๑๒๑ ปี ทวยราษฎรใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” หลังจากเจอพิษโควิดงดขบวนแห่ ๒ ปี พร้อมรับประกันปีนี้ ถ่ายภาพสวยงาม เพราะนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินหมดแล้ว

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ได้กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ ในชื่อ “๑๒๑ ปี ทวยราษฎรใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่ต้นเทียนพรรษาของจังหวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก

โดยปีนี้ จะมีการจัดงานเต็มรูปแบบเหมือนในอดีต มีทั้งขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาไปรอบเมือง และการแสดงอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมคนท้องถิ่นชาวเมืองอุบลราชธานี ณ ลานเทียนสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง หลังจาก ๒ ปีที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ คือปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีเพียงการจัดแสดงโชว์ต้นเทียน และการชมแบบออนไลน์ เพื่องดการมารวมตัวของประชาชน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นวงกว้าง

สำหรับการจัดงานแห่เทียนพรรษาปีนี้ แม้จะมีการจัดให้ชมเหมือนในอดีต แต่ผู้เข้าชมยังต้องปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยระหว่างวันที่ ๑-๑๗ กรกฎาคมเปิดให้ชมชุมชนคนทำต้นเทียนพรรษา ชมทุ่งดอกไม้และผีเสื้อ ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง ส่วนวันที่ ๑๓ กรกฎาคม จะนำต้นเทียนพรรษามารวมแสดงโชว์รอบสนามทุ่งศรีเมือง เปิดขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน การแสดงแสงเสียง และในเช้าวันที่ ๑๔ กรกฎาคม จะเป็นการแห่ขบวนเทียนพรรษาไปรอบเมือง แล้วถวายต้นเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ในขณะที่ช่วงเย็นเป็นการแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทต่างๆ ซึ่งขณะนี้ มีขบวนเทียนส่งเข้าร่วมแล้วจำนวน ๓๕ ขบวน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวให้ความมั่นใจว่า สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาครั้งนี้ ยังอยู่ใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างเข้มข้น เจ้าหน้าที่ นักแสดงทั้งหมดที่จะเข้ามาในงานต้องฉีดวัคซีนครบโดส ส่วนการเว้นระยะห่าง และการใส่หน้ากากอนามัย ยังให้ความสำคัญและนำมาใช้ในการจัดงาน และการจัดงานครั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเช็คอินได้อย่างสวยงาม เพราะมีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งหมด จึงเป็นปีแรกที่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพขบวนต้นเทียนพรรษาได้อย่างสวยงามที่สุด

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๓๑ วันพุธที่ ๑๕ - วันอังคารที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


17 1,482