30thMay

30thMay

30thMay

 

July 08,2022

‘นกแอร์’ทดลองบิน ๑ เดือน เส้นทางโคราช-เชียงใหม่ เริ่ม ๒ สิงหาค่าบัตร ๒,๐๙๙ บ.

 

หลังจากได้รับอนุญาตให้เปิดบินเส้นทางมายังโคราช รวมทั้งต่อรองเรื่องค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆ จากภาครัฐต่อเนื่อง ล่าสุด “นกแอร์” ทดลองบิน “โคราช-เชียงใหม่” ทุกวันอังคารและเสาร์ เริ่มวันที่ ๒ สิงหาคม ถึง ๓ กันยายน ค่าตั๋วเริ่มเที่ยวบินละ ๒,๐๙๙ บาท


ตามที่ ผู้บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย พล.อ.อ.นพพร จันทวานิช ที่ปรึกษาบริษัทฯ ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด และนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมประชุมหารือ นำเสนอขอการสนับสนุนการเปิดเส้นทางการบินโคราช-เชียงใหม่ จากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ภาคเอกชน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โดยคาดว่าจะเปิดบินหลังเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ หากได้รับการยกเว้นด้านภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่ “โคราชคนอีสาน” เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา กรณีสายการบินนกแอร์ยังไม่เปิดให้บริการ ว่า “ทางสายการนกแอร์มีข้อเสนอให้มีการรับประกัน Seat (ที่นั่ง), การประชาสัมพันธ์ และให้ซัพพอร์ต (ให้การสนับสนุน) นกแอร์เป็นรายเดือน ซึ่งการประกันที่นั่งก็พอจะทำได้ แต่การซัพพอร์ตรายเดือนน่าจะลำบาก” พร้อมกับระบุอีกว่า “ครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่ได้ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็คงไม่สามารถบินได้”

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่เว็บไซต์ www.nokair.com ได้เปิดให้มีการจองตั๋วทดลองการบินระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคมถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เส้นทางโคราช-เชียงใหม่ บินทุกวันอังคารและวันเสาร์ ค่าตั๋วเริ่มเที่ยวบินละ ๒,๐๙๙ บาท โดยมีตารางบิน ดังนี้ เส้นทางเชียงใหม่-นครราชสีมา วันอังคาร DD748 CNX–NAK เวลา ๑๔.๐๐–๑๕.๓๐ น. วันเสาร์ DD750 CNX–NAK เวลา ๑๗.๓๐–๑๙.๐๐ น. และเส้นทางนครราชสีมา-เชียงใหม่ วันอังคาร DD749 NAK–CNX เวลา ๑๖.๐๐–๑๗.๓๐ น. วันเสาร์ DD751 NAK–CNX เวลา ๑๙.๓๐–๒๑.๐๐ น.

อย่างไรก็ตาม ในสื่อสังคมออนไลน์มีการแสดงความคิดเห็นหลายประการในการเปิดบินครั้งนี้ หลายคนยินดีที่มีการเปิดบิน แต่เห็นว่าตารางการบินยังไม่ตอบโจทย์

 


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๗ ฉบับที่ ๒๗๓๓ วันพุธที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน - วันอังคารที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


994 1,474