25thMay

25thMay

25thMay

 

August 15,2022

‘มิตซูบิชิ’ร่วมปลูกป่าที่จักราช ฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านโคกพลวง มุ่งฝังรากกล้าแห่งความยั่งยืน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ ปลูกต้นไม้หลากหลาย สายพันธุ์บนพื้นที่ ๔๐ ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ภายใต้โครงการปลูกป่า “Root for Sustainability : รากกล้าแห่งความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย นำโดย มร.เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และประธานมูลนิธิ พร้อมด้วย นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และรองประธานมูลนิธิ ร่วมปลูกต้นไม้หลากหลาย สายพันธุ์บนพื้นที่ ๔๐ ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ภายใต้โครงการปลูกป่า “Root for Sustainability : รากกล้าแห่งความยั่งยืน”

“ในวันนี้ ต้นกล้ากว่า ๘,๐๐๐ ต้น ซึ่งถูกปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง จะเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ในอีก ๔-๕ ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน อีกทั้งชุมชนและสัตว์ป่ายังสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและอาหารที่ถือกำเนิดมาจากต้นไม้ได้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสมาชิกชุมชนบ้านโคกพลวง ผลจากความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คาร์บอนเครดิตเพิ่มเติมที่ได้จากการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะถูกนำไปลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย พวกเราดีใจที่ได้มีส่วนในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนผ่านโครงการปลูกป่าในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน” มร.เออิอิชิ โคอิโตะ กล่าว

กิจกรรมปลูกป่า “Root for Sustainability : รากกล้าแห่งความยั่งยืน” เป็นการสานต่อจากโครงการ “ปลูกป่า ๖๐ ปี ๖๐ ไร่” ที่ริเริ่มขึ้นในปี ๒๕๖๔ เพื่อฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การดำเนินธุรกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปลูกต้นไม้ บนพื้นที่ ๒๐ ไร่ ในพื้นที่ชุมชนบ้านอ่างกระพงศ์ อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี และอีก ๔๐ ไร่ ในพื้นที่ชุมชนบ้านนางาม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

นายสมถวิล ลีลมโนธรรม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมป่าไม้ กล่าวว่า “นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวงถูกบุกรุกอย่างหนักจนสภาพป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่ป่าชุมชนลดลงจาก ๕๗๖ ไร่ เหลือเพียง ๒๖๐ ไร่ ชาวบ้านใช้เวลานานกว่า ๑๓ ปี ในการต่อสู้ในชั้นศาล เพื่อทวงคืนผืนป่าชุมชนจากผู้บุกรุก หลังจากนั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านจึงเพียรพยายามฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า ผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กรมป่าไม้ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกันภายใต้โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการสนับสนุนสมาชิกชุมชนร่วมปกป้องรักษาพื้นที่ป่าชุมชน เรารู้สึกยินดีและขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็นอย่างยิ่งที่จัดกิจกรรมปลูกป่า และสนับสนุนกล้าไม้กว่า ๘,๐๐๐ ต้น ประกอบด้วย ๒๔ สายพันธุ์ อาทิ ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ไม้กิน ไม้ดอก ไม้อเนกประสงค์ และไม้ผล เช่น สัก, พะยูง, กระถินเทพา, ยางนา, ไผ่, ขี้เหล็ก, มะขามป้อม, มะม่วง, ขนุน, หว้า และ แคนา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง” 

กิจกรรมนี้ยังนำรถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขนย้ายต้นกล้าไปปลูกยังพื้นที่ป่าชุมชน ตอกย้ำสมรรถนะรถยนต์มิตซูบิชิ สามารถลุยได้ในทุกๆ สถานการณ์และทุกสภาพเส้นทาง ในขณะที่รถยนต์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเชอีวี ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยกำลังไฟมากสุด ๑,๕๐๐ วัตต์ ถูกนำมาใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับตู้เย็นพกพา สำหรับแจกจ่ายไอศกรีมให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ยังใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับพัดลมไอน้ำที่ใช้ภายในงานอีกด้วย

ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วกว่า ๖๑ ปี เราให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ “Root for Sustainability : รากกล้าแห่งความยั่งยืน” ที่เราจะจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นการปูทางสำหรับการมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศไทยอีกด้วย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๓๙ วันพุธที่ ๑๐ - วันอังคารที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕


14 1,489