13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

September 15,2022

ขอนแก่นนำนักธุรกิจรุ่นใหม่ บุกส่องช่องทางลงทุนที่ลาว

 

สภาอุตฯ ขอนแก่นนำนักธุรกิจรุ่นใหม่ ส่องช่องทางลงทุน สปป.ลาว ประสานงานร่วมกลุ่มพงสะหวัน เครือข่ายธุรกิจใหญ่หลากหลาย ขยายโครงข่ายการค้า การลงทุน อย่างต่อเนื่อง

นายทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำกลุ่มนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ หรือ Young FTI KhonKaen รุ่น ๔ จำนวน ๔๕ คน เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และหาประสบการณ์ในการนำมาปรับใช้ในธุรกิจ โดยคณะนักธุรกิจได้ประชุมร่วมกับนายไพบูน พงสะหวัน รองประธานกลุ่มบริษัทพงสะหวัน กรุ๊ป และผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารพงสะหวัน จำกัด แห่ง สปป.ลาว, นางแสงดาว บุพกรคำ ผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มบริษัทพงสะหวัน จำกัด และนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหารในกลุ่มบริษัทพงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว และนักธุรกิจจากขอนแก่น เข้าร่วมประชุมที่บริษัท ปิโตรเทรดดิ้งลาว จำกัด (มหาชน) อย่างพร้อมเพรียง

“นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจและผู้ที่ต้องสืบทอดการดำเนินธุรกิจในระดับพื้นที่ การได้มาศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจจากบริษัทที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจหลากหลาย อย่างกลุ่มบริษัทพงสะหวันกรุ๊ป ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐานหลายอย่าง ตลอดทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและขอนแก่นมาโดยตลอดหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเตรียมรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาฝึกปฏิบัติงานในช่วงปลายปี ๒๕๖๕ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลในขอนแก่นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับอาเซียน การลงนามความร่วมมือระหว่างสวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งสามารถตอบโจทย์คนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี” นายทวีสันต์ กล่าว

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า การอบรมและดูงานซึ่งแสดงถึงศักยภาพการรวมตัวของทายาทนักธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ในขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง และสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้อบรมได้นำไปใช้และปฏิบัติงาน พร้อมทั้งต่อยอดทางธุรกิจได้จริง ลดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจของครอบครัวระหว่างเจ้าของธุรกิจและทายาท

ขณะที่นายไพบูน พงสะหวัน ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารพงสะหวัน กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่างๆ ในเครือของพงสะหวัน กรุ๊ปที่ สปป.ลาว ขณะนี้ได้ดำเนินการแบบขยายโครงข่ายและประสานความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสัดส่วนที่มากขึ้น ซึ่งขอนแก่นเป็นคู่ค้าหรือเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการร่วมกันมาอย่างยาวนาน และมีผลการดำเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจนและประสบผลสำเร็จในหลายโครงการ ดังนั้น หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง การประสานความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและกิจกรรมโครงการต่างๆ จะคึกคักมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง สำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้ มีการเข้าฟังบรรยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป และบริษัทในเครือ โดยบรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายพัฒนา และขยายตัวเมืองใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ–สังคม ของนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งโครงการพัฒนาเมืองดังกล่าว เป็นการพัฒนาโดยกลุ่มบริษัท พงสะหวัน จำกัด โดยได้รับมอบหมาย และขออนุญาตจากทางรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Vientiane Logistics Park หรือเวียงจันทน์ โลจิสติกส์ พาร์ค ที่ไม่ใช่เป็นเพียงศูนย์โลจิสติกส์ที่เชื่อมเส้นทางรถไฟลาว-จีน เข้ากับโครงข่ายทางรถไฟของไทย ผ่านสถานีรถไฟท่านาแล้ง และสถานีรถไฟหนองคายเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางรถไฟลาว-เวียดนาม ที่กำลังจะสร้างจากนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีปลายทางที่ท่าเรือน้ำลึก หวุง อ๋าง จังหวัดฮาติงห์ ชายทะเลตอนกลางค่อนไปทางเหนือของเวียดนามอีกด้วย

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๔ วันพุธที่ ๑๔ - วันอังคารที่ ๒๗ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


35 1,589