25thMay

25thMay

25thMay

 

September 30,2022

‘ไทยพร้อม’อุบมีทีเด็ดเลือกตั้ง ฝันปักธง ส.ส.โคราช ๒ เขต

 

“พรรคไทยพร้อม” ชูแก้ไขปัญหาปากท้องต้องมาก่อน พร้อมหักปากกาเซียน ปักธงเลือกตั้งโคราช ๒ เขต ขออุบทีเด็ดชื่อผู้สมัคร หวังชนะการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า ๒๕ เขตทั่วประเทศ

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่โรงแรมขวัญเรือนปาร์ค จังหวัดนครราชสีมา ดร.วิทยา อินาลา หัวหน้าพรรคไทยพร้อม (ทพ.) หรือชื่อเดิมพรรคไทยพัฒนา เป็นประธานจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้ง ๒/๒๕๖๕ โดยมีประชาชนในพื้นที่กว่า ๓๐๐ คน ร่วมประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระสำคัญ คือ เรื่องการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง (พรรคไทยพร้อม) ลำดับที่ ๖ ของจังหวัดนครราชสีมา และการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาจังหวัดนครราชสีมา โดยนายทองขาว ประสาทไทย ได้รับฉันทานุมัติเป็นหัวหน้าสาขาพรรค


ดร.วิทยา อินาลา เปิดเผยว่า “โคราชถือเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒ ของประเทศไทย มีประชากรกว่า ๒.๗ ล้านคน เป็นรองเพียงกรุงเทพมหานคร แต่เศรษฐกิจยังเป็นรองจังหวัดอื่นๆ ทั้งที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางและจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจได้ทั้ง ๒๐ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรคฯ ได้สำรวจจุดเด่นและอัตลักษณ์ของโคราช นอกจากท้าวสุรนารีหรือย่าโมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่สำคัญมีแหล่งทรัพยากรทั้งเกษตรและแร่ธาตุที่หลากหลาย พรรคฯ มีความพร้อมต้องการนำนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนรวมทั้งยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเตรียมบุคลากรและกระบวนการต่างๆ เพื่อเตรียมลงสู่สนามเลือกตั้ง เรามีความหวังสามารถชนะการเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า ๒๕ เขต เพื่อได้มีสิทธิ์เสนอนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ”

ดร.วิทยา อินาลา หัวหน้าพรรคไทยพร้อม

“ในเดือนตุลาคมนี้ พรรคไทยพร้อมมีอายุครบ ๔ ปี ได้เดินสายรับสมัครให้มีจำนวนสมาชิกมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ ได้วางแผนส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีนักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นรวมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ความสนใจขอเข้าร่วมอุดมการณ์กับพรรค ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสม แต่ผู้สมัครที่ขออุบชื่อไว้ก่อน ๒ เขต ถือเป็นทีเด็ด เนื่องจากลงพื้นที่สม่ำเสมอและมีแฟนคลับค่อนข้างมาก โดยชูจุดขายปัญหาปากท้องต้องมาก่อน จึงมีโอกาสคว้าชัยชนะหักปากกาเซียนได้” ดร.วิทยา กล่าว


นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๔๕ วันพุธที่ ๒๘ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 


17 1,479