19thJune

19thJune

19thJune

 

November 03,2022

กำลังใจและความห่วงใยจาก มทส.

 

 

กำลังใจและความห่วงใยจาก มทส.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย "มนัสวี บรรลือทรัพย์" หัวหน้าส่วนฯ นำคณะมอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นกำลังใจและความห่วงใยต่อ "สุนทร จันทร์รังสี" ผู้บุกเบิกหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและอาการดีขึ้นเป็นลำดับ โดยมีลูกชาย "พันธมิตร จันทร์รังสี" เป็นผู้รับมอบด้วยความขอบคุณ


733 1,373