25thMay

25thMay

25thMay

 

March 03,2023

‘คาร์กิลล์’เปิดโรงงานโคราช ต้อนรับครู-นักเรียน ๗ แห่ง เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงาน “เปิดโรงงาน เปิดโลกกว้าง กับคาร์กิลล์” โดยให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนประถมศึกษาภายใต้ โครงการอาหารกลางวันของคาร์กิลล์ ๗ แห่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของคาร์กิลล์

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ซึ่งได้รับผลิตภัณฑ์ไก่และไข่จากคาร์กิลล์เป็นอาหารกลางวัน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ตลอดทั้งแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้น้องๆ ในผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพของคาร์กิลล์ อีกทั้งตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารและโปรตีนที่เพียงพอ

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๘ ฉบับที่ ๒๗๕๐ วันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ - วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖


711 1,364