7thDecember

7thDecember

7thDecember

 

March 16,2023

PEA ลุยรื้อถอนเสาไฟฟ้าถนนโพธิ์กลาง มุ่งพัฒนาสู่ “โคราช มหานครไร้สาย”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนโพธิ์กลาง (ทั้งเส้น) ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา และทีมงานปฏิบัติงาน ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ บริเวณถนนโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การรื้อถอนเสาไฟฟ้าในวันนี้ ได้ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้า จำนวน 82 ต้น บนถนนโพธิ์กลาง (ทั้งเส้น) เป็นส่วนงานสุดท้ายของการดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดย PEA ได้เริ่มนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเมื่อเดือนกันยายน 2562 บนถนน 21 สาย รวมระยะทาง 17.37 กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 และสิ้นสุดในปี 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ฯ ซึ่งในส่วนของพื้นที่ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ที่ยังคงมีเสาและสายไฟฟ้าเหลืออยู่นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งดำเนินการรื้อถอนเสาและสายไฟให้แล้วเสร็จตลอดเส้นทาง เพื่อมุ่งสู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”


692 1327