13thJuly

13thJuly

13thJuly

 

June 11,2024

คู่มือคำนวณโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน ต้องติดเท่าไรถึงจะตอบโจทย์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ในบ้านเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า และลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน  สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าต้องใช้โซล่าเซลล์ขนาดเท่าไรจึงจะเพียงพอและคุ้มค่าสำหรับบ้านของคุณ บทความนี้จะเป็นคู่มือคำนวณโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน เพื่อช่วยให้คุณสามารถกำหนดขนาดของระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับความต้องการของบ้านได้

 

 

ขั้นตอนที่ 1: ประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าของบ้าน ขั้นตอนแรกในการคำนวณขนาดของระบบโซล่าเซลล์คือ การประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบ้านคุณ ให้ดูจากใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน ตัวอย่างเช่น ถ้าบ้านของคุณใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 500 หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) นั่นหมายความว่าคุณจะต้องใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ประมาณ 500 หน่วยต่อเดือนเพื่อให้เพียงพอ

ขั้นตอนที่ 2: พิจารณาขนาดและประเภทของแผงโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน  เมื่อทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าแล้ว ให้พิจารณาเลือกขนาดและประเภทของแผงโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม โดยทั่วไปแผงโซล่าเซลล์ 1 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 120-150 หน่วยต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ภูมิอากาศ และการวางตำแหน่งแผง) ดังนั้น หากคุณต้องการผลิตไฟฟ้า 500 หน่วยต่อเดือน ก็ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาดประมาณ 4-5 กิโลวัตต์ นอกจากนี้ ให้เลือกแผงโซล่าเซลล์คุณภาพดีที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการรับประกันระยะยาว เพื่อความคุ้มค่าของการลงทุน

ขั้นตอนที่ 3: พิจารณาขนาดของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ขนาดของอินเวอร์เตอร์ควรมีกำลังไฟเท่ากับหรือมากกว่ากำลังไฟสูงสุดของแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง เช่น หากคุณติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 5 กิโลวัตต์ ก็ควรเลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟอย่างน้อย 5 กิโลวัตต์ หรือมากกว่าเล็กน้อย เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อสำรองไฟ (ถ้าต้องการ) หากคุณต้องการสำรองพลังงานในช่วงที่ไม่มีแสงแดด หรือมีแสงแดดน้อย ให้พิจารณาติดตั้งแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟไว้ใช้ในยามจำเป็น โดยทั่วไปแล้ว ควรเลือกแบตเตอรี่ที่มีความจุเพียงพอต่อการสำรองไฟไว้ใช้อย่างน้อย 1-2 วัน เช่น ถ้าบ้านคุณใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย 10 หน่วยต่อวัน ก็ควรติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีความจุอย่างน้อย 10-20 หน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม ราคาของแบตเตอรี่อาจค่อนข้างสูง จึงควรพิจารณาให้รอบคอบตามงบประมาณและความจำเป็นในการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5: เผื่อเพิ่มอีก 20-30% สำหรับอนาคต ในการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน  ควรเผื่อกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20-30% เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต และชดเชยการสูญเสียประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ถ้าคำนวณว่าต้องการแผงโซล่าเซลล์ 5 กิโลวัตต์ ก็ควรติดตั้งแผงขนาด 6-6.5 กิโลวัตต์ เพื่อให้มีกำลังการผลิตเพียงพอในระยะยาว

ตัวอย่างการคำนวณโซล่าเซลล์สำหรับบ้านขนาดต่างๆ:

  • บ้านขนาดเล็ก (ใช้ไฟฟ้า 150-200 หน่วย/เดือน): ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 1.5-2 กิโลวัตต์ อินเวอร์เตอร์ 2 กิโลวัตต์ และแบตเตอรี่ 2-3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
  • บ้านขนาดกลาง (ใช้ไฟฟ้า 300-500 หน่วย/เดือน): ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 3-4 กิโลวัตต์ อินเวอร์เตอร์ 4-5 กิโลวัตต์ และแบตเตอรี่ 5-10 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
  • บ้านขนาดใหญ่ (ใช้ไฟฟ้า 800-1000 หน่วย/เดือน): ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 7-8 กิโลวัตต์ อินเวอร์เตอร์ 8-10 กิโลวัตต์ และแบตเตอรี่ 15-20 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

การคำนวณขนาดของระบบโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน  จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน ทั้งในแง่ของการประหยัดค่าไฟในระยะยาว และการมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของบ้านและคำนวณอย่างละเอียดก่อนการติดตั้งจริง เพื่อให้ได้ระบบโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน ที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งาน และคุ้มค่าที่สุด

 


40 4,869