25thMay

25thMay

25thMay

 

August 22,2018

‘อุดรพัฒนาเมือง’ลุยซิตี้บัส บริการเดินรถ ๓ เส้นทาง พร้อมเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ

             อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ประจำทาง เส้นทางหมวด ๑ จังหวัดอุดรธานี “Udon City Bus” จำนวน ๓ เส้นทาง ให้ บจก.อุดรพัฒนาเมือง กำหนดเปิดบริการเดินรถ วันที่ ๑ พฤศจิกายนนี้ เพื่อความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ

             เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันมอบใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๑ จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๓ เส้นทาง คือ สาย ๑๐ สาย ๒๐ และสาย ๒๑ ตามโครงการ Udon City Bus แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตเดินรถ คือ บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด โดยมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายธนัชชัย สามเสน กรรมการบริหารและประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายพรชัย ไกรครุฑรี กรรมการบริหาร และนายทอง กุญธัญวัฒน์ กรรมการบริหาร รับมอบ รวมทั้งมีนายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

             นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า เป็นการยกระดับการให้บริการด้วยรถโดยสารประจำทาง เชื่อมต่อสนามบินและระบบขนส่งสาธารณะทุกโหมดการขนส่งเข้าด้วยกัน ตามนโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารด้านการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ กรมการขนส่งเล็งเห็นความสำคัญ จึงเดินหน้าพัฒนาเส้นทางรถโดยสารเชื่อมต่อให้บริการถึงภายในสนามบิน เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานอุดรธานี ถือเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภาคอีสานตอนบน ที่เชื่อมต่อการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาว  

             “ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาเส้นทางรถโดยสารเข้าให้บริการถึงภายในท่าอากาศยานอุดรธานี รองรับและเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงสามารถเชื่อมต่อสู่โหมดการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อม ได้มาตรฐานตามที่กำหนด” 

             นายวัฒนา พุฒิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับบริษัท อุดรพัฒนาเมือง จำกัด โดยเส้นทางเดินรถ Udon City Bus รถโดยสารอัจฉริยะของคนอุดรฯ ที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๓ เส้นทางคือ สาย ๑๐ (สายสีแดง) สถานีรถไฟ-สามแยกยูดีทาวน์–ตลาดหนองบัว-ตลาดเมืองทอง-แยกบิ๊กซี-แยกรังษิณา-บขส.๒-แยกสนามบิน-ถนนรอบเมือง(วิ่งวนซ้าย- ขวา), สาย ๒๐ (สายสีน้ำเงิน) บิ๊กซี–ตลาดเมืองทอง-ตลาดหนองบัว-ยูดีทาวน์–สถานีรถไฟ–เซ็นทรัล-บขส.๑ ตลาดไทยอีสาน-วงเวียนน้ำพุ–ห้างงี่สุ่น-ทุ่งศรีเมือง–โรงเรียนอุดรพิทย์-แยกอาชีวะ-วัดโพธิสมภารณ์-ตลาดโพศรี–แยกบ้านเลื่อม–บขส.๒ สถาบันการพละ–สนามบินอุดรธานี และสาย ๒๑ (สายสีเขียว) แยกบ้านจั่น–โรงพยาบาลค่าย ค่ายประจักษ์-กองบิน ๒๓–ราชภัฏ–อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์-วงเวียนน้ำพุ–แยกชลประทาน-ตลาดบ้านห้วย–โรงรียนอุดรคริสเตียน และแยกรังษิณา โดยใช้รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓๐ ที่นั่ง แบบชานต่ำ มีแอปพลิเคชั่น และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น GPS Tracking, WiFi, CCTV เป็นต้น กำหนดเปิดเดินรถในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

 

 

 นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๒๒ วันอังคารที่ ๒๑ - วันศุกร์ที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖


826 1,409