25thMay

25thMay

25thMay

 

May 16,2019

รมว.คมนาคม’ลงพื้นที่อุดรฯ สั่งศึกษาทางลัดไปบึงกาฬ ระยะทาง ๑๓๙ กม.งบปี ๖๔-๖๕

         ‘อาคม’ ติดตามโครงการสำคัญที่อุดรฯ ตามมติครม.สัญจร พร้อมสั่งศึกษาความเหมาะสมเส้นทางลัดอุดรธานี-บึงกาฬ โดยไม่ต้องผ่านหนองคาย ระยะทาง ๑๓๙ กม. คาดใช้งบปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

         เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ ๑ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม One Transport เพื่อติดตามโครงการที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี นายเอนก สุวรรณภูเต ผอ.แขวงทางหลวงอุดรธานี ที่ ๑ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม มีการนำเสนอโครงการของหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ ขอนแก่น สำนักงานทางหลวงที่ ๖ เพชรบูรณ์ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ สกลนคร สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕ อุดรธานี กรมท่าอากาศยาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  บริษัท ขนส่ง จำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย และขนส่งจังหวัดอุดรธานี

         นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า “วันนี้มาติดตามโครงการต่างๆ ตามมติครม.สัญจร  ๒ ครั้งที่ผ่านมา ที่จังหวัดเพชรบูรณ์และหนองคาย โดยเฉพาะโครงการถนนวงแหวนทั้งที่ของจังหวัดอุดรธานีเองและกลุ่มจังหวัด เช่นที่จังหวัดหนองคายเชื่อมไปจังหวัดเลย และหนองคายไปจังหวัดบึงกาฬก็อยู่ในแผนแล้ว บางส่วนก็มีการจัดงบประมาณให้แล้วเช่นที่ อ.ท่าบ่อ ไป อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ต่อเนื่องไปจังหวัดเลย และจากจังหวัดเลยมาจังหวัดอุดรธานีก็มีช่วงหนึ่งก็จัดสรรงบให้แล้วเช่นกัน เนื่องจากถนนเสียหายมาก และให้ขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ส่วนการเชื่อมระหว่างจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมนั้น ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ก็จะจัดให้เป็นช่วงๆ และจังหวัดบึงกาฬที่เป็นจังหวัดน้องใหม่ได้สั่งการให้ศึกษาความเหมาะสมให้ระยะเวลาเดินทางจากอุดรฯ ไปบึงกาฬให้สั้นลง โดยที่ไม่ต้องผ่านจังหวัดหนองคาย จะตัดเส้นทางใหม่ให้ประมาณ ๑๓๙ กิโลเมตร อยู่ในงบประมาณ ๒๕๖๓ ทำการศึกษาและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นก็จะไปตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ประมาณนี้ เพราะว่าเราจะต้องออกแบบรายละเอียดด้วย”

         “ในระหว่างเส้นทางลัดนี้ยังไม่เกิดขึ้น อยู่ระหว่างการออกแบบเราก็จะขยายถนนจากตัวจังหวัดหนองคายไปที่จังหวัดบึงกาฬให้ กรณีหวั่นวิตกว่าโครงการต่างๆ จะหลุดหายไปนั้น ก็ไม่หายถือว่าเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและเป็นข้อเสนอของภาคเอกชนด้วย เมื่อเราบรรจุในแผนก็จะต้องลำดับความสำคัญภายในกลุ่มจังหวัดด้วย อย่างถนนเลี่ยงเมืองของอุดรธานีที่มีความต้องการสูง เพราะว่าปัญหาการจราจรค่อนข้างหนาแน่น และทุกเมืองในประเทศไทยก็จะมีปัญหาการจราจรติดขัด ทุกเมืองต้องการทางเลี่ยงเมือง ต้องการวงแหวน ก็ต้องมาดูว่าปริมาณการจราจรตรงไหนสูงถึงขั้นวิกฤกก็จะจัดเป็นการเร่งด่วนให้ แต่โดยปกติทั้งหมดจะไม่มีการตกจากแผน” รมว.คมนาคม กล่าว

         จากนั้น ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ ถนนอุดรดุษฎี เขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดอุดรธานี และฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมจุดบริการต่างๆ โดยเฉพาะการควบคุมระบบตรวจสภาพรถ VICC หลังจากยกระดับมาตรฐานคุณภาพสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ผ่านระบบรายงานผลสารสนเทศ และกล้อง CCTV ออนไลน์ แบบ Real-time ควบคุมระบบตรวจสภาพ (VICC) คุมเข้มสถานตรวจสภาพรถเอกชน หากพบการออกใบรับรองโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง ลงโทษสูงสุด

         ตามที่ กรมการขนส่งทางบก ให้ความสำคัญกับการตรวจสภาพรถทุกคัน ที่อยู่ระหว่างการใช้งานให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจของประชาชนในการนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ดำเนินงานโดยเอกชน กรมการขนส่งทางบก ได้พัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ (Inspection Online) และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถด้วยกล้อง CCTV เชื่อมต่อระบบออนไลน์แบบ Real-Time โดยดำเนินการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถครอบคลุมทุกมิติ ทุกรายการตรวจสภาพรถ พร้อมทั้งควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (Vehicle Inspection Control Center: VICC) ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุม กำกับการทำงานของสถานตรวจสภาพรถในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ประชาชนเจ้าของรถสามารถตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถผ่านเว็บไซต์ได้ทันที ที่ http://view.inspection.in.th/ ได้ด้วยตนเอง 

         ทั้งนี้ หากพบสถานตรวจสภาพรถกระทำความผิด มีพฤติกรรมทุจริตหลอกลวงประชาชน ไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบตามขั้นตอน ให้การรับรองการตรวจสภาพไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือให้การรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง ทางกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวด จริงจัง ถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตสถานตรวจสภาพรถทันที

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ - วันจันทร์ที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

842 1,430