25thMay

25thMay

25thMay

 

May 22,2019

บุรีรัมย์ยื่นครอบครองกัญชาพรึ่บ ทะลุ ๕ พันคนมากสุดในประเทศ

         เปิดเสวนาแนวทางการปลูกและการจัดการกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและกระจายรายได้สู่ชุมชน เผยยอดลงทะเบียนจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ที่บุรีรัมย์ มากที่สุดกว่า ๕,๐๐๐ คน เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  

 

         เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาทางการปลูกกัญชาและการจัดการกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น โดยมีสาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกษตรอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๕๐ คน ร่วมประชุมเสวนา ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ สนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์  เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งมีวิทยากรจากกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และคณาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

         นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมาตรฐานในการปลูกกัญชา ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตปลูกกัญชา การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น จึงได้จัดประชุมเสวนาแนวทางการปลูกกัญชาสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์  โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง ๒๓ อำเภอ ๖๐ แห่ง จากทั้งจังหวัดกว่า ๓,๐๐๐ แห่ง ที่มีความพร้อมสนใจในการปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์ ได้ทราบถึงเกณฑ์การปลูก การผลิต ทั้งระบบตั้งแต่เมล็ดจนกระทั่งถึงน้ำมันกัญชา ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีมาตรฐาน เงื่อนไข เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบเกณฑ์มาตรฐานและเงื่อนไขต่างๆ ไปประเมินถึงความพร้อมในการที่จะร่วมผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์

         จากนั้น จะมีการประเมินวิสาหกิจชุมชนที่สมัครแล้วมีความพร้อมในการปลูกกัญชา ส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการพิจารณาว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีความพร้อมเป็นผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ต่อไป สำหรับการลงทะเบียนเพื่อจดแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อการแพทย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และหมดเขตในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบัน มีผู้มายื่นลงทะเบียนเพื่อจดแจ้งครอบครองกัญชาฯ แล้วจำนวนกว่า ๕,๐๐๐ คน ประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่รุนแรง ที่เหลือก็เป็นโรคที่มีความหลากหลาย เพราะกัญชาใช้ทางการแพทย์ได้หลากหลาย ส่วนหนึ่งผู้ที่ขอจดแจ้งจะมาจากต่างจังหวัด แต่ส่วนใหญ่ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นคนบุรีรัมย์ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน

         อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ โดยพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว มีการใช้เป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ในหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคและเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาไปทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๓ วันอังคารที่ ๒๑ - วันเสาร์ที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

812 1,405