25thJune

25thJune

25thJune

 

June 10,2019

ตั้งเป้า ๓ ปีปลูก ๓ ล้านต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วเมือง

                ประกาศเจตนารมณ์และความร่วมมือปลูกต้นไม้ ๓ ล้านต้นใน ๓ ปี พร้อมโชว์นวัตกรรมสุดล้ำผลงานเด่นคนขอนแก่น กล่องดำมหัศจรรย์เพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถยนต์ หวังช่วยลดค่าฝุ่นละอองและควันดำ

 

                เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ จัดขึ้น โดยภายในงานมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การมอบไม้มีค่าในกลุ่มประเภทต้นราชพฤกษ์, ต้นพิกุล และต้นตะเคียนทอง, การมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบบุคคลต้นแบบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ, มอบเกียรติบัตรหน่วยงานสืบสานโครงการพระราชดำริเรื่องบำบัดเสียโดยวิธีธรรมชาติ, มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน, มอบเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการเสวนาเรื่องความร่วมมือในการจัดการวิกฤตคุณภาพอากาศในพื้นที่แบบบูรณาการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมีประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบนกลางเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า ๓๐๐ คน

                นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นโยบายที่สำคัญและชัดเจนที่สุดในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปีนี้คือ การที่คนขอนแก่นพร้อมใจที่จะปลูกต้นไม้ ๓ ล้านต้นภายใน ๓ ปี เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันต้องยอมรับว่า การใช้ธรรมชาติบำบัดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะคงสภาพสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น ต้นไม้ ๑ ต้นสามารถที่จะคืนสมดุลให้กับพื้นที่ได้อย่างครบวงจร ขณะที่ปัจจุบันการคิดค้นหรือการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปในด้านของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาแต่การสร้างกระบวนการการส่วนร่วมในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นจะต้องร่วมมือทำอย่างเต็มความสามารถ

                “การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่เราร่วมกันรณรงค์ทุกปี และมีผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง วันนี้ขอนแก่นประกาศจุดยืนในการที่จะยกระดับจังหวัดให้เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดในระยะเวลา ๓ ปีต่อจากนี้ โดยเริ่มนับ ๑ กันตั้งแต่วันนี้ ด้วยการเริ่มลงมือกันทำจากคนใกล้ตัวและหน่วยงานต่างๆ ง่ายที่สุดคือการพร้อมใจกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ กันให้มากที่สุด แม้กระทั่งในตัวอาคาร บ้านเรือน หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทั้งหมดนั้นสามารถที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวได้ ขณะที่ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของจังหวัดนั้น จากข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ ระบุว่า ในปี ๒๕๖๑ ขอนแก่นมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นปีละประมาณ ๑,๘๑๗.๙๒ ตันต่อวัน โดยมีพื้นที่กำจัดขยะ ๑๙๖ แห่ง ปัจจุบันมีขยะตกค้างอยู่ที่ ๑๔๕,๕๑๓ ตัน ดังนั้น การบริหารจัดการขยะที่วันนี้ทุกฝ่ายมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาขยะตกค้างและการบริหารจัดการขยะใหม่ได้อย่างลงตัว”

                ขณะที่นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการนำเสนอนวัตกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ยังคงมีการนำเสนอผลงานร่วมภาคเอกชนกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการผลิตกล่องอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแบตเตอรี่ หรือกล่องดำมหัศจรรย์ ในการจ่ายกระแสไฟเข้าสู่ตัวรถให้มีความเสถียรหรือราบเรียบมากขึ้น ซึ่งเมื่อมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เสถียรมากขึ้นก็จะส่งผลต่อการเพิ่มสมรรถนะของรถ เช่น สตาร์ทง่ายขึ้น เสียงของรถแน่นและนิ่มขึ้น เครื่องยนต์ทำงานดีขึ้นเพราะการเผาไหม้ที่ดีขึ้น เมื่อสมรรถนะดีขึ้นก็จะส่งต่อภาวะมลพิษหรือควันดำลดน้อยลง โดยเฉพาะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

                “กล่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ที่ได้ประดิษฐ์และคิดค้นขึ้นจากฝีมือคนขอนแก่นได้ผ่านการรับรางวัลนวัตกรรมระดับชาติ เมื่อปีที่ผ่านมา และในปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดงาน IP แฟร์ ที่ผ่านมา กล่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวยังคงได้นำเสนอผลงานวิจัย จนเป็นที่ยอมรับจากในประเทศและต่างประเทศและในการประกวด IP Champion ปีนี้ ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ติดอันดับ ๑ ใน ๕ ตัวแทนประเทศไทย อีกด้วย อย่างไรก็ตาม กล่องอิเล็กทรอนิกส์ฝีมือคนขอนแก่นดังกล่าวนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. และ สวทช.ให้ไปแสดงและส่งประกวดในงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคนขอนแก่นพร้อมที่จะที่นำเสนอผลงานลดมลพิษจากรถยนต์ดังกล่าวนี้กับนานาประเทศได้รับรู้อีกด้วย” นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช กล่าว

 

 

 ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๒๕๗๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

813 1,441