12thJuly

12thJuly

12thJuly

 

August 27,2019

ราษฎรจี้คืนที่สาธารณะ‘หาดเว’ ถูกเอกชนยึดครองกว่า ๒๐๐ ไร่

ราษฎรซึ่งร่วมต่อสู้เอาที่ดินสาธารณะที่ถูกนายทุนฮุบไปเมื่อกว่า ๔๐ ปีก่อน ยื่นหนังสือจังหวัดรีบอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเสนอเรื่องถอนการออกโฉนดตามที่ดีเอสไอมีความเห็นว่า โฉนดของเอกชนออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนชาวบ้านในตำบลหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน ๔๐ คน นำโดยนายสังคม พันสถิตย์ ชาวบ้านคูสว่าง หมู่ที่ ๗ ต.หนองกินเพล ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐกรณีที่สาธารณะหาดเว จำนวนเนื้อที่กว่า ๒๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำมูล หันหน้าไปทางหาดคูเดื่อ ต.ทัพไทย อ.เมืองอุบลราชธานี

โดยก่อนหน้านี้ คณะทำงานตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่า เอกชนมีการออกโฉนดทับที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันจริง จึงส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทย สั่งให้กรมที่ดินทำการเพิกถอนการออกโฉนดของที่ดินหาดเว เมื่อปี ๒๕๓๗ เพื่อให้ที่ดินทั้งหมดกลับมาเป็นของแผ่นดินที่ประชาชนของตำบลหนองกินเพล สามารถลงไปให้หาหอย หาปู เก็บหน่อไม้ และใช้เลี้ยงสัตว์ได้เหมือนในอดีต

จึงต้องการให้จังหวัดเรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) พิจารณาอ่านแปรภาพถ่ายทางอากาศปี ๒๔๙๖ ให้ถูกต้องตรงกันแล้วส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) กระทรวงมหาดไทย เพื่อทำการถอนโฉนดของเอกชนออกจากที่ดินสาธารณะแปลงนี้ทั้งหมดต่อไป

นายจำนงค์ จิตนิรัตน์ ผู้ประสานงานการติดตามทวงคืนที่ดินสาธารณะหาดเว กล่าวว่า ชาวบ้านในตำบลหนองกินเพล ได้เคลื่อนไหวติดตามเรียกร้องที่ดินที่ได้ใช้ร่วมกันมาเป็นนับร้อยปี เป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปีแล้ว กระทั่งพีมูฟได้นำเรื่องเข้าไปรวมเป็นปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยเอกชน เสนอต่อรัฐบาล ทำให้เมื่อ ๔ ปีก่อนชุดสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงมาสำรวจและตรวจสอบการออกโฉนดของเอกชนพบว่าไม่ชอบด้วยกฏหมาย พร้อมส่งเรื่องให้กรมที่ดินทำการเพิกถอนเอกสารดังกล่าว แต่ยังไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทย จึงต้องออกมาเรียกร้องให้รีบดำเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อนำไปสู่การเพิกถอนเอกสารสินธิ์เอกชนที่เข้าไปยึดครองที่สาธารณะหาดเวอีกครั้งในวันนี้   

ต่อมานายวรวิทย์ ลอยหา ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงมารับหนังสือ พร้อมแจ้งว่า จะนำเรื่องแจ้งให้จังหวัดทราบ เพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ต่อไปโดยเร็วที่สุด

 

 ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๕๙๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ - วันเสาร์ที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 


838 1,531