25thMay

25thMay

25thMay

 

January 02,2020

คาดเศรษฐกิจ ๖๓ น่าเป็นห่วง แนะปรับกลยุทธ์การตลาด แต่มั่นใจ‘ขอนแก่น’ยังไปโลด

คาดเศรษฐกิจปี ๒๕๖๓ น่าเป็นห่วง แนะผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น มั่นใจ กลุ่มธุรกิจบริการขอนแก่นไปโลด โดยเฉพาะร้านอาหาร โรงแรม และสถานที่จัดการประชุม

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จ.ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ขอนแก่นว่า ภาพรวมทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาจัดอยู่ในระดับที่ทรงตัว และขยายตัวในบางช่วง โดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในโครงการต่างๆ ซึ่งขอนแก่นได้รับการจัดสรรงบประมาณในเมกะโปรเจกต์ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ที่มีการก่อสร้างสถานีรถไฟลอยฟ้าขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาค การขยายถนนและการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมใน บางจุด การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารที่สนามบินขอนแก่น รวมไปถึงการส่งเสริมภาพรวมทางเศรษฐกิจฐานราก และการกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้ขอนแก่นเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจบริการ ในส่วนของสถานที่จัดการประชุมสัมมนา, โรงแรม-ที่พักในประเภทต่างๆ, ร้านอาหาร, ระบบขนส่งมวลชน ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขายของฝากที่ผู้ประกอบการ มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ทำให้สภาพคล่องทางเศรษฐกิจเป็นไปในทางที่ดี

“แม้บางช่วงการเข้าพักโรงแรมและที่พักต่างๆ จะซบเซา แต่การประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวยังคงมีสัดส่วนด้านการค้า ที่ทำให้ขอนแก่นมีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่ดีตลอดทั้งปี เรียกได้ว่า ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งการบริการที่ครอบคลุม ครบถ้วน ทุกด้าน และที่สำคัญราคาไม่แพง พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จึงทำให้ขอนแก่นเป็น ๑ ใน ๕ จังหวัดที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญ และตัดสินใจที่จะมาจัดงานหรือมาจัดประชุมสัมมนา ส่งผลให้สัดส่วนรายได้ ภาพรวม  ของจังหวัดปีนี้โตขึ้นอย่างมาก”

นายเข็มชาติ กล่าวต่ออีกว่า ในปี ๒๕๖๓ สิ่งที่ภาคเศรษฐกิจการค้าของขอนแก่นต้องการคือ อยากให้รัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง และกรมต่างๆ เพราะทุกวันนี้จะเห็นว่า ต่างคนต่างทำ ทำให้บางงานนั้นซับซ้อนและไม่เป็นชิ้นเป็นอัน รัฐบาลเมื่อออกนโยบายมาแล้วก็ควรจะมอบหมายเพียงกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง การประสานการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวง เพื่อลดช่องว่างหรือก่อให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการในพื้นที่ต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และปรับกลยุทธ์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยเน้นหนักไปในเรื่องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ตรงจุด และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจริงๆ ลดช่องว่างในเรื่องของคนกลาง หรือควรทำการค้าออนไลน์ หรือการทำการค้าแบบเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล หมู่บ้าน ไปถึงระดับจังหวัด และเชื่อมต่อทางภูมิภาค ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๓ จากการที่ขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองแห่งผ้าไหมมัดหมี่โลก ก็จะมีการก้าวต่อไปคือ การเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางในเรื่องผ้า ที่รวมผ้าทุกประเภทมาไว้ที่ขอนแก่น ซึ่งผู้มาเยือนหรือผู้ที่สนใจในเรื่องผ้า เมื่อมาที่ขอนแก่นแล้วจะได้ครบและจบในทุกเรื่อง

 

นสพ.โคราชคนอีสาน ปีที่ ๔๕ ฉบับที่ ๒๖๐๙ วันพุธที่ ๑ - วันอังคารที่ ๗ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

 


809 1,405